Pilotażowy program studiów dualnych

 

W roku akademickim 2018/2019 na kierunku studiów Inżynieria zarządzania ruszył program kształcenia praktycznego będący pilotażem studiów dualnych. Objęci nim zostali najlepsi studenci specjalności Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi. Program stanowi efekt współpracy WSB we Wrocławiu z firmą Materialise S.A. – największym przedsiębiorstwem druku 3D w Polsce, którego produkty i usługi znajdują zastosowanie w różnych branżach od medycyny przez motoryzację i lotnictwo po wzornictwo, sztukę a także produkty konsumenckie.

Technologia 3D
 

Konwencjonalne technologie wytwórcze są obecnie coraz częściej zastępowane rozwiązaniami z obszaru tzw. druku 3D, czyli technologii przyrostowych. Innowacyjne technologie mają szerokie spektrum zastosowania, korzystają z nich takie branże jak motoryzacja, lotnictwo, biomechanika czy medycyna. Profesjonalny druk 3D znajduje coraz większą rzeszę zwolenników. Rośnie liczba firm produkcyjnych usprawniających swoje procesy poprzez wdrożenie technologii przyrostowych. Nadal jednak jest to technologia nowa, a profesjonalną wiedzą w tym zakresie mogą się pochwalić tylko nieliczni.

- Obserwujemy wyraźny rozdźwięk pomiędzy światem nauki a biznesem. Jednym z powodów, dla których belgijska firma Materialise zdecydowała się na inwestycje najpierw we Wrocławiu, a następnie w Bielanach Wrocławskich, jest olbrzymie zaplecze naukowe istniejące w stolicy Dolnego Śląska. Od początku istnienia naszej działalności liczyliśmy na możliwość uruchomienia partnerskiej współpracy z uczelniami wyższymi. Brakuje dziś w Polsce kształcenia zawodowego oraz takiego, które byłoby ukierunkowane na innowacje. Chcielibyśmy umożliwić uczelniom korzystanie z naszego doświadczenia i kooperować z nimi, aby wspierały nas w szkoleniu przyszłych pracowników. Świat biznesu - przemysł, produkcja, usługi - potrzebuje właściwie wykształconych specjalistów, przygotowanych w nowoczesny sposób, spełniający oczekiwania pracodawców. Coraz więcej jest firm, w tym także Materialise, świadomych konieczności wsparcia szkolnictwa m.in. poprzez dostęp do technologii, aby studenci mieli możliwość realnego kontaktu z tym, czego uczą się w teorii podczas wykładów. Jesteśmy otwarci i gotowi na współpracę, ponieważ wierzymy, że dzięki takim inicjatywom będziemy mogli jeszcze efektywniej realizować naszą misję tworzenia innowacyjnych produktów dla lepszego i zdrowszego światamówi Piotr Adamczewski, Dyrektor Zarządzający Materialise S.A.

Zajęcia praktyczne w Materialise


Prace nad projektem rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. Ich inicjatorką i koordynatorem programu jest dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin – Kierownik Zespołu Dydaktycznego kierunku Inżynieria zarządzania. Nawiązanie współpracy pomiędzy WSB a Materialise S.A. poprzedzone zostało szczegółową analizą dostępnej na lokalnym rynku oferty szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych technologii produkcyjnych. Przeprowadzono również badania ankietowe wśród studentów w celu poznania ich oczekiwań dotyczących kształcenia i organizacji studiów. 

 

- Ogłosiliśmy wśród studentów specjalności Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymi ofertę programu zajęć przeprowadzonych w innowacyjnej formule, która zakładała częściowe realizowanie programu kształcenia w laboratoriach współpracującej z nami firmy Materialise S.A. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem studentów, dlatego do uczestnictwa w nim przyjęliśmy kryterium średniej ocen. Na tej podstawie utworzyliśmy grupę 24 studentów z najlepszymi wynikami w nauce, którzy uczestniczą w zajęciach praktycznych prowadzonych w Centrum Kompetencji Technologii Druku 3D Materialise S.A. w Bielanach Wrocławskich w gminie Kobierzyce. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę i doświadczenie m.in.: w obszarach procesów wytwórczych w technologii 3D na skalę przemysłową, zarządzania procesami, zarządzania jakością, narzędzi Lean Manufacturing oraz wielu innych. To unikatowe rozwiązanie dla studentów, którzy mają okazję w procesie produkcji zobaczyć realizację projektowania procesów od samego początku po efekt. Ponad to, mają okazję wypromowania swojego nowatorskiego projektu technicznego na bazie realnego problemu inspirowanego procesami produkcjimówi dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin, Kierownik Zespołu Dydaktycznego Inżynierii zarządzania.

Wizyta studyjna w Centrum Kompetencji Technologii Druku 3D Materialise S.A. - od lewej: dr Dariusz Wójcik Prodziekan WSB we Wrocławiu | Anna Talaga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu | prof. dr hab. Jacek Mercik Prorektor ds. Nauki i Rozwoju WSB we Wrocławiu | dr Renata Brajer-Marczak, WSB we Wrocławiu | Piotr Adamczewski Dyrektor Zarządzający Materialise S.A. | dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin Kierownik Zespołu Dydaktycznego Inżynierii Zarządzania, WSB we Wrocławiu.

Studenci kierunku Inżynieria zarządzania podczas zajęć praktycznych w Centrum Kompetencji Technologii Druku 3D Materialise S.A.

Studia dualne - nowość w ofercie WSB

 

Studia dualne na kierunku Inżynieria zarządzania stanowią nowość w ofercie uczelni na rok akademicki 2019/2020 i będą realizowane w ramach specjalności Inżynieria jakości w produkcji i usługach. Firma Materialise S.A. jest jednym z partnerów specjalności.