O uczelni

Od 20 lat wyznaczamy nowe kierunki

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to uczelnia akademicka, która działa na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa oraz wpis do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych gwarantuje naszym studentom wszystkie uprawnienia wynikające ze studiowania na uczelni wyższej.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu od 20 lat z powodzeniem kształci wysokiej klasy specjalistów i menedżerów. WSB we Wrocławiu jest uczelnią akademicką, największą niepubliczną uczelnią biznesu na Dolnym Śląsku.

Oferuje studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, studia podyplomowe, studia MBA oraz posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Poprzez aktywną współpracę ze środowiskiem biznesowym WSB we Wrocławiu jest również ważnym uczestnikiem życia gospodarczego regionu.

  • Misja WSB: Pomagamy zmieniać Wasz świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni.
  • Wizja WSB: Regionalny lider w kształceniu studentów łączących naukę i pracę.

Edukacja w WSB przebiega w wyjątkowej atmosferze, która mobilizuje i inspiruje. Celem uczelni jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w codziennej praktyce biznesowej. Dążymy do wyzwolenia całego potencjału intelektualnego i biznesowego studentów, aby ułatwić im start, dynamiczny rozwój zawodowy oraz uruchomić mechanizmy świadomego uczestniczenia w budowaniu nowoczesnej polskiej gospodarki.

Efekt synergii

W marcu 2012 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu zawarły porozumienie w sprawie połączenia się w jedną uczelnię wyższą.

Z początkiem roku akademickiego 2012/2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów przestała funkcjonować jako samodzielna szkoła wyższa i powstała nowa, połączona uczelnia, która funkcjonuje pod marką Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Był to pierwszy tego typu proces połączenia na Dolnym Śląsku, dzięki któremu WSB we Wrocławiu powiększyła się i zyskała nowe możliwości kształcenia.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oferuje:

Uznanie w rankingach
Silna pozycja uczelni na rynku edukacyjnym w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim to najlepsze rekomendacje. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych przygotowywanych przez ogólnopolskie czasopisma. Renomę naszej uczelni potwierdza fakt, że wrocławska WSB cieszy się uznaniem opiniotwórczych środowisk biznesowych i intelektualnych, co znajduje wyraz w postaci wielu otrzymanych nagród.

Więcej o pozycji rankingowej WSB

Twój czas, Twoje miejsce, Twoja Uczelnia