Program studiów

Program studiów na tej specjalności obejmuje m.in.:

 • edukacja ekologiczna,
 • marketing ekologiczny,
 • obsługa ekoturystów.
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Język obcy w turystyce i rekreacji B2+
 • Praktyczne aspekty prawa
 • Współczesne problemy społeczno-gospodarcze

 

Przedmioty kierunkowe:
 • Aktywna sprzedaż produktów turystycznych
 • Działalność biur podróży
 • Etyka biznesu turystycznego i rekreacyjnego
 • Funkcjonowanie rynku hotelowego
 • Marketing usług turystyczno-rekreacyjnych
 • Modele i strategie biznesu turystycznego
 • Narzędzia informatyczne wykorzystywane w turystyce i rekreacji
 • Polityka turystyczna i rekreacyjna
 • Praca grupowa i budowanie zespołu
 • Prowadzenie negocjacji i spotkań biznesowych w turystyce
 • Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji
 • Regiony turystyczne
 • Turystyczne formy aktywności
 • Turystyka i rekreacja wybranych grup społecznych
 • Turystyka zrównoważona
 • Współczesne trendy w rozwoju turystyki i rekreacji
 • Zarządzanie projektem UE w turystyce i rekreacji
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystyczno-rekreacyjnym
Przedmioty specjalnościowe:
 • Gospodarka cyrkularna
 • Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie turystycznym
 • Edukacja ekologiczna
 • Marketing ekologiczny
 • Obsługa ekoturystów
 • Wpływ zmian klimatu na turystykę
 • Strategie adaptacji turystyki do zmian klimatu
 • Klimat a obszary szczególnie wrażliwe – regiony górskie i regiony nadmorskie
 • Modern tourist development (zajęcia w języku angielskim)