Marek Pasztetnik

Między nami

Poznaj studentów, absolwentów i wykładowców Wyższych Szkół Bankowych

Marek Pasztetnik

Miejsce spotkań praktyków

Marek Pasztetnik
Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej

Podziel się:

Gdy Zachodnia Izba Gospodarcza poszukiwała partnera do priorytetowego projektu, łączącego środowisko akademickie z biznesem, z większą niż dotąd uwagą przyjrzała się działającym we Wrocławiu uczelniom.

Miałem okazję uczestniczyć w tych poszukiwaniach, gdyż przedsięwzięcie pod nazwą "Praktyki w biznesie" - mające na celu rozwijanie praktycznych umiejętności studentów poprzez organizację niestandardowych praktyk - było bliskie moim zainteresowaniom. Uważałem je za niezwykle wartościowe dla obu stron. Studentom miało dać okazję sprawdzenia się w prawdziwym biznesie. Dla firm miało stać się szansą na wypracowanie kreatywnych rozwiązań ich realnych problemów, dzięki wsparciu młodych ludzi o nieszablonowym sposobie myślenia. Obawiałem się jednak, że polskie szkoły wyższe lepiej sobie radzą z teorią niż z praktycznym przygotowaniem studentów do aktywnego działania na rynku. Znaleźliśmy jednak we Wrocławiu nowoczesną uczelnię, której studenci doskonale łączą wiedzę teoretyczną z praktyką zawodową.

Naszym partnerem - w tym i wielu innych projektach - została Wyższa Szkoła Bankowa. Przekonali nas do tego absolwenci uczelni, którzy są jej najlepszą wizytówką.