Laboratoria logistyczne

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu kładzie nacisk na praktyczne nauczanie oraz innowacyjność.  Zajęcia dla studentów kierunku Logistyka odbywają się w laboratoriach logistycznych, wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie wykorzystywane na co dzień w małych i dużych przedsiębiorstwach. Dzięki temu studenci Logistyki WSB we Wrocławiu poszerzają swoją wiedzę i praktyczne umiejętności obsługi programów, niezbędnych w ich przyszłej karierze zawodowej.

Do dostępnych laboratoriów należą:

Laboratorium magazynowe RFID 

Wykorzystywane oprogramowanie:

 • SAP R3,
 • Monza,
 • Specjalistyczne oprogramowanie RFID.

lab_rfid_01_0.png

 
Aby w procesie kształcenia być jak najbliżej praktyki gospodarczej, na kierunku Logistyka w WSB we Wrocławiu zostało uruchomione nowocześnie wyposażone laboratorium magazynowe wykorzystujące technologię RFID oraz jeden z najbardziej profesjonalnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP niemieckiej firmy SAP

 

mlab_rfid_02.png

RFID (radio-frequency identification) to technika wykorzystująca fale radiowe, stosowana między innymi: w kartach płatniczych zbliżeniowych, sklepach, kartach dostępu do chronionych stref budynków czy systemach automatycznych opłat drogowych. Poza SAP R3 oraz RFID w laboratorium wykorzystywane jest również oprogramowanie Monza. Znajduje one zastosowanie w symulacji procesów magazynowych przy zastosowaniu technologii kodów kreskowych. 

powrót na górę

Laboratorium transportowe

Wykorzystywane oprogramowanie:

 • TransEdu.

mlab_trans_01.pngmlab_trans_03.png
W laboratorium transportowym wykorzystywane jest oprogramowanie TransEdu pozwalające pokazać studentom jak w rzeczywistości działają internetowe platformy logistyczne wymiany informacji o wolnych ładunkach, pojazdach oraz miejscach magazynowania. TransEdu to internetowa platforma wymiany informacji, dzięki której ma się pewność, że ładunek dotrze na czas, a płatności zostaną zrealizowane w terminie. Z tego narzędzia korzysta ponad 200 tysięcy firm transportowych z Europy. Na zajęciach symulowane są procesy transportowe identyczne z tymi, które znajdują odwzorowanie w codziennej rzeczywistości. To właśnie w tej pracowni studenci Uczelni poznają zasady działania najpopularniejszych platform logistycznych dostępnych na rynku Unii Europejskiej oraz ich wykorzystanie w praktyce.  

certyfikat_transedu.jpg
 
 
 
W grudniu 2014 r. w Akademickim Turnieju Trans.edu zrzeszającym logistyków z całej Polski student Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Logistyka Artur Baranik uzyskał 5 miejsce w Polsce.
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorium grafiki inżynierskiej
 
Wykorzystywane oprogramowanie:
 
 • AutoCad 2015.

mlab_graf_01_i_mic.pngStudenci Logistyki (studiów inżynierskich) w laboratorium grafiki inżynierskiej zagłębiają się w jedną z podstawowych form przekazywania informacji w technice, czyli rysunek techniczny. Jest on specjalnym rodzajem rysunku wykonywanego według ustalonych zasad i przepisów. Rysunek techniczny dzięki precyzyjnemu wyrażaniu kształtów i wymiarów określa jak ma wyglądać przedmiot po wykonaniu oraz opisuje urządzenia znacznie lepiej niż najdoskonalszy opis słowny. Z tych względów rysunek techniczny stał się powszechnym i niezbędnym środkiem porozumiewania się wszystkich pracowników zatrudnionych w procesie produkcyjnym.
mlab_graf_02_i_syslog.pngZajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu profesjonalnego programu AutoCad 2015który jest jednym z popularniejszych w świecie programów komputerowych wspomagających proces projektowania obiektów technicznych. Za pomocą tego narzędzia tworzy się obiekty dwu i trójwymiarowe z równoczesną wizualizacją na ekranie monitora. Zaletą AutoCad jest również współpraca z szeregiem programów, używanych podczas pracy przy projektowaniu właściwości funkcjonalnych, materiałowych, wytrzymałościowych i technologicznych rozważanych obiektów. 

certyfikat_autodesk.png

Studenci Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu mogą przystąpić do Autodesk® User Certification (ACU). W ramach ACU można zdobyć następujące certyfikaty:

 • AutoCAD® CertifiedUser,
 • AutodeskInventor® CertifiedUser,
 • Autodesk Revit Architecture Certified User.

 

powrót na górę

Laboratorium zintegrowanych systemów logistycznych

Wykorzystywane oprogramowanie:

 • SAP R3,
 • iScala.

mlab_syslog_01.pngLaboratorium zintegrowanych systemów logistycznych wykorzystuje dwa oprogramowania iScala oraz SAP R3. IScala jest systemem przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw, służącym do przeglądu procesów w firmie produkcyjnej, planowania produkcji, optymalizowania kosztów i czasu produkcji, a także jej raportowania. Zajęcia z tym oprogramowaniem odbywają się na I stopniu studiów. Zaś na studiach II stopnia stosowany jest SAP R3 znajdujący zastosowanie w zarządzaniu materiałami w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw, definiowania walidacji dostawców, kontroli jakości, a także do zarządzania sprzedażą i wysyłką.
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu w ramach współpracy z firmą Epicor organizuje egzamin i wystawia certyfikaty potwierdzające znajomość systemu iScala.

lab_syslog_02.png

powrót na górę

Laboratorium Anylogic

Wykorzystywane oprogramowanie:

 • AnyLogic 7.

labm.pngmlab_anylogic_02.png
W laboratorium AnyLogic wykorzystywane jest oprogramowanie, które znajduje zastosowanie w modelowaniu łańcuchów dostaw i symulacji procesów logistycznych. Symulacja łańcuchów dostaw i logistyki obejmuje zarządzanie przepływami towarów i informacji w zaplanowanej sieci dostawców, przewoźników, spedytorów i innych operatorów logistycznych. Pomaga również w modelowaniu produkcji – symulacja najbardziej zaawansowanych technik do analizy oceny wpływu zmian różnych parametrów zmierzających do optymalizacji procesów zarządzania strategicznego, w infrastrukturze (lotniska, dworce) poprzez optymalizację każdego łańcucha dostaw, a także w transporcie i magazynowaniu obejmującego nabycie towarów, planowanie transportu i symulację pozwalającą zminimalizować koszty przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu ładunku transportu.

powrót na górę

Laboratorium Microsoft IT Academy

Wykorzystywane programy:

 • Microsoft SQL Server 2012,
 • Microsoft Project Professional 2013,
 • Microsoft Visio Professional 2013,
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 (również serwery wirtualne Hyper-V).

mlab_it.png

Studenci specjalności logistycznych WSB we Wrocławiu korzystają z możliwości, jakie daje Microsoft IT Academy Advanced. W ramach tego programu studenci otrzymują dostęp do pełnych edukacyjnych wersji oprogramowania (również na prywatnych komputerach) i profesjonalnych autoryzowanych materiałów szkoleniowych firmy Microsoft (w wersji on-line).

mlab_mic_01.png

 

 

 

 

Technologie Microsoft są wykorzystywane w obszarze logistyki jako platforma systemowa i wspomagają zarządzanie projektami logistycznymi oraz dostarczają rozwiązania wirtualizacyjne, w chmurze prywatnej i publicznej, pozwalające zarządzać infrastrukturą logistyczną przedsiębiorstwa nawet przy wielu rozproszonych po świecie lokalizacjach.

Studenci po przystąpieniu do egzaminów certyfikacyjnych w autoryzowanym Centrum (na egzaminy w ramach Microsoft IT Academy obowiązuje zniżka 50%) mogą uzyskać tytuły specjalistów technologii Microsoft:

 • Microsoft Office Specialist (Exam 72-343 Managing Projects with Microsoft Project 2013),
 • Microsoft Certified Professional (Exam 72-461 Querying Microsoft SQL Server 2012).

certyfikat_mic.pngcertyfikat_microsoft.png

powrót na górę

Laboratorium procesów logistycznych

Wykorzystywane programy:

 • Adonis,
 • ADOScore.

mlab_pl_01.pngmlab_pl.pngLaboratorium procesów logistycznych służy do nauki zarządzania wydajnością procesów w oparciu o cele ogólnego Zarządzania Procesami Biznesowymi. Studenci poznają ponadto zasady analizy SWOT wykonywanej według zwięźle określonej metody, którą można przedstawić w postaci graficznej. W rezultacie powstaje opis aktualnej sytuacji organizacji, który stanowi podstawę do kreowania planów strategicznych.
W laboratorium wykorzystywane jest oprogramowanie Adonis oraz ADOScore. Adonis służy do zarządzania procesami od organizacji do realizacji celów, a program ADOscore łączy zarządzanie strategią z zarządzaniem wydajnością.

powrót na górę