Szkolenia zamknięte dla firm Wrocław

Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu zaprasza do współpracy firmy i instytucje zainteresowane podwyższaniem kwalifikacji swoich pracowników. Realizujemy szkolenia głównie na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, jednak w zależności od potrzeb klienta możemy prowadzić szkolenia w całej Polsce.

Proponujemy:

 • szkolenia projektowane na potrzeby firm
 • kursy branżowego języka obcego
 • doradztwo, coaching, mentoring
 • wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania na szkolenia

Korzyści dla firmy wynikające ze szkoleń dedykowanych:

 • otwartość oraz pełna współpraca w dopracowaniu potrzeb szkoleniowych i/lub rozwojowych
 • indywidualnie dopasowany program umożliwi rozwój pracowników w ściśle określonym kierunku
 • elastyczność podczas ustalania terminów i miejsca realizacji szkolenia
 • dobór najlepszych specjalistów, praktyków z danej dziedziny
 • możliwość skorzystania z nieodpłatnego szkolenia pokazowego
 • cena ustalana indywidualnie

Centrum Szkoleń WSB oferuje w pełni profesjonalny i bogaty zakres szkoleniowy, ponad 200 pozycji, w poniższych obszarach:

Metody pracy
Szkolenia proponowane przez Centrum Szkoleń WSB oparte są o efektywne i przyjazne techniki, jak:

 • ćwiczenia grupowe
 • case study
 • dyskusje
 • gry i symulacje biznesowe
 • indywidualne konsultacje z trenerem
   

Miejsce szkolenia
Szkolenia organizujemy w zależności od potrzeb klienta:

 • w WSB we Wrocławiu i w Opolu – zapewniamy klimatyzowane sale konferencyjne oraz laboratoria komputerowe z indywidualnymi stanowiskami i wymaganym oprogramowaniem
 • w siedzibie klienta – możemy zapewnić własny sprzęt multimedialny (rzutnik, laptop i ekran)
 • w innym wskazanym obiekcie np. w centrach szkoleniowych czy ośrodkach wypoczynkowych

Na życzenie klienta:

 • szkolenie może być połączone z integracją zespołu
 • możemy zapewnić catering kawowy i/lub obiadowy
   

Certyfikaty
Po każdym szkoleniu, uczestnicy otrzymują certyfikat wystawiony przez prestiżową uczelnię -  Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

Certyfikat potwierdza udział w szkoleniu lub ukończenie szkolenia – w przypadku, gdy szkolenie kończy się egzaminem/zaliczeniem końcowym.
 

Postępowanie reklamacyjne
W przypadku, gdy Uczestnik/Firma uważa, że:

 • sposób realizacji usługi szkoleniowej nie jest zgodny z zamówieniem/ofertą/umową (w przypadku szkoleń na zamówienie) lub z ofertą prezentowaną na www.wsb.pl/wroclaw/szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych)
 • lub ma zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi

ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji (pobierz druk).

Wypełniony i podpisany druk reklamacji należy wysłać w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia usługi szkoleniowej:

 • w formie elektronicznej jako skan oryginału na adres email: szkolenia@wsb.wroclaw.pl
 • lub formie papierowej wysłanej listem poleconym na adres Centrum Szkoleń WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31  53-609 Wrocław (liczy się data stempla pocztowego)

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Uczestnik/Firma otrzyma odpowiedź pisemną na złożonym wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany we wniosku.

Program Firma – zniżki na studia i szkolenia dla firm
Program Firma to system indywidualnie ustalanych upustów cenowych oraz elastyczne podejście, zarówno do konstruowania programu i metodologii nauczania.
 

Zachęcamy do współpracy:

Dział Sprzedaży Osobistej 
ul. Fabryczna 14, budynek H
tel. 71 722 34 01
e-mail: programfirma@wsb.wroclaw.pl