Szkolenia branżowe

Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z myślą o rozwoju kadry pracowniczej proponuje szkolenia dedykowane  zgodne z najnowszymi trendami.
Nieustannie dopasowujemy  nasze metody i narzędzia do potrzeb zmieniającego się rynku dbając o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. 
Współpracujący z nami trenerzy to praktycy, specjaliści w swojej dziedzinie, posiadjący wieloletnie doświadczenie
w pracy zawodowej. Dzięki temu mogą być Państwo pewni, iż zdobytą z nami wiedzę będziecie mogli wykorzystywać na co dzień w swojej pracy.

Realizujemy projekty szkoleniowe na terenie całej Polski.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją szkoleń z zakresu:

1. administracji samorządowej
(pobierz pełną ofertę)

 • Polityka spójności w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Przygotowanie projektu i wniosku dla projektów EFS w ramach RPO
 • Monitoring i kontrola w projektach EFS
 • Kwalifikowalność i konkurencyjne ponoszenie wydatków w projektach EFS
 • Prawne aspekty regionalnych programów operacyjnych – najważniejsze dokumenty krajowe i unijne, orzecznictwa
 • Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis w perspektywie 2014-2020
 • Psychologia kontaktu z klientem
 • Sytuacje kryzysowe
 • Praca zespołowa
 • Obsługa „trudnego” klienta z elementami niwelowania negatywnego stresu i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • Warsztaty budowania i podtrzymywania efektywnej relacji pomiędzy doradcą klienta indywidualnego a osobą bezrobotną
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 • Nowa rola i zadania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w jednostce organizacyjnej JST
 • Zatrudnianie na umowę zlecenia i umowę o dzieło w  2016 r.
 • Podstawy postępowania administracyjnego i prawa pracy dla doradców klienta
   

2. bankowości
(pobierz pełną ofertę)

 • Skuteczne kierunki windykacji z uwzględnieniem windykacji bez udziału organów sądowych i egzekucyjnych, a następnie przedstawienie kierunków restrukturyzacji, które bank jest zobowiązany przedstawić na żądanie kredytobiorcy w świetle zmian w prawie bankowym
 • Weksel w bankach jako merytoryczna konsekwencja wyroku TK w sprawie BTE
 • Nie taki weksel straszny… czyli nakaz zapłaty z weksla zamiast BTE w teorii i praktyce w funkcjonowaniu banków
 • Polski system bankowy
 • Produkty i usługi bankowe
 • Najnowsze trendy w działalności banków
 • Depozyty bankowe – wprowadzenie
 • Rachunki bankowe
 • Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bankowego
 • Bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
 • Rozliczenia  pieniężne  przeprowadzane  za  pośrednictwem  banków
 • Kredyty i pożyczki bankowe, w tym program MDM
 • Odwrócony kredyt hipoteczny i rządowy program MDM
 • Ryzyko operacyjne w  działalności banku
 • Ubezpieczenia gospodarcze – Rekomendacja U.
 • Proces udzielania kredytów dla osób fizycznych - wpływ regulacji KNF oraz UOKiK
 • Skuteczna sprzedaż i profesjonalny doradca bankowy
 • Tajemnica bankowa
 • Omówienie nowych regulacji, istotnych dla funkcjonowania banków, zawartych w ustawie o nadzorze ostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu  kryzysowym w systemie finansowym /dz. U. Z 1 października 2015 r. Poz. 1513
 • Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
 • Wymagania kwalifikacyjne dla członków zarządów i rad nadzorczych banków
   

3. logistyki i transportu
(pobierz pełną ofertę)

 • Błędy w umowach w transporcie
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zastosowanie technologii RFID w logistyce
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 • Zatrudnianie na umowę zlecenia i umowę o dzieło w  2016 r.
 • Język biznesowy w transporcie, logistyce
   

Nie znaleźli Państwo w powyższej ofercie poszukiwanego szkolenia? Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Szkoleń
ul. Fabryczna 29-31, budynek A pokój 217
tel. 71 376 23 80
e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl