O WSB

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to uczelnia akademicka, która działa na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" oraz wpisu do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod numerem 146.

Uczelnia jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00069/2009.

Celem WSB jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w codziennej praktyce biznesowej. Dążymy do wyzwolenia całego potencjału intelektualnego i biznesowego studentów i słuchaczy, aby ułatwić im start, dynamiczny rozwój zawodowy oraz uruchomić mechanizmy świadomego uczestniczenia w budowaniu nowoczesnej polskiej gospodarki.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu proponuje:

Współpraca WSB ze środowiskiem gospodarczym
Uczelnia od kilkunastu lat współpracuje z biznesem. Partnerami są m.in.:

  • Związek Banków Polskich
  • Dolnośląska  Rada Przedsiębiorczości i Nauki
  • Główny Urząd Statystyczny o/Wrocław
  • Urząd Miasta Wrocławia
  • Zachodnia Izba Gospodarcza
  • Business Centre Club o/Wrocław
  • Dolnośląska Organizacja Turystyczna
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • Biuro Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia