Studies in English

W roku akademickim 2018/2019 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oferuje studia w języku angielskim na I i II stopniu kształcenia:

Studia I stopnia:

  • Kierunek Zarządzanie specjalność Business Administration (EFS - możliwość dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich)

Studia II stopnia:

Rekrutacją cudzoziemców oraz kandydatów na studia anglojęzyczne zajmuje się Biuro ds. Studentów Zagranicznych.

Biuro ds. Studentów Zagranicznych  WSB we Wrocławiu 
ul. Fabryczna 29-31 
bud. A, p. 234
tel.: +48 71 376 23 68