Zobacz inny kierunek

Wellbeing w organizacji


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry naukinowość
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Wellbeing w organizacji -  studia podyplomowe w WSB we Wrocławiu 

Uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie przygotowywania i wdrażania wellbeingu w organizacji oraz praktycznego wprowadzenia elementów psychologii pozytywnej. Dowiedzą się jak zadbać o dobrostan psychiczny i fizyczny liderów oraz pracowników poprzez zmniejszenie stresu, pozytywną komunikację, pozytywne emocje,  tworzenia poczucia sensu i wspólnoty, troskę o zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego przywództwa i tworzenia strategii biznesowych wykorzystujących dobrostan pracowników jako  podstawę kapitału organizacji. Studia nastawione na wykorzystanie aktywnych form szkoleniowych i uczenie przez doświadczanie, celem jest osiąganie efektu synergii poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy wykładowcami - praktykami a uczestnikami studiów. Studia przygotowują do pracy w działach HR oraz pełnienia roli partnera w biznesie. 

Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej.

foto233x134_23_1.jpg"Studia Wellbeing w organizacji to nowe spojrzenia na biznes i wiedzę o zarządzaniu, który nie ogranicza się jedynie do liczb i zarządzania przez excela, a postrzega ludzi w organizacji holistycznie jako kapitał. Przygotowują profesjonalistów w zakresie tworzenia programów wellbingowych, nastawionych na tworzenie pozytywnych i wysokowydajnych miejsc pracy, działających w oparciu o wartości. Warto więc zadbać o dobrostan pracowników; wzrost efektywności, zaangażowania, lojalność wobec firmy bezpośrednio przekłada się na wynik biznesowy oraz pozytywny wizerunek organizacji".

Agnieszka Czerkawska
Kierownik merytoryczny kierunku

Cel
Studia przygotowują profesjonalistów w zakresie tworzenia pozytywnego przywództwa oraz programów wellbeingowych, nastawionych na wdrożenie pozytywnych i wysokowydajnych miejsc pracy, działających w oparciu o wartości. Pozwalają zdobyć konkretne, praktyczne umiejętności z zastosowania elementów psychologii pozytywnej w organizacji. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z przywództwem, dobrostanem psychofizycznym liderów oraz pracowników poprzez zmniejszenie stresu, pozytywną komunikację, pozytywne emocje, tworzenie poczucia sensu i wspólnoty, troskę o zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy.

Korzyści
Studia przygotowują liderów do skutecznego wykorzystywania narzędzi wzmacniających poczucie dobrostanu pracowników oraz doskonalenia metod wspierających pozytywny model przywództwa. Uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie przygotowywania i wdrażania kultury organizacyjnej opartej o wellbeing oraz programów dbających o dobrostan pracowników w organizacji, a także efektywnego przywództwa wykorzystującego dobrostan jako podstawę kapitału organizacji, wpływającego na wzrost efektywności, lojalności i zaangażowania. 

Uczestnicy
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla środowisk biznesowych: właścicieli i zarządów firm oraz liderów którym zależy na prezentowaniu postawy wspierającego i skoncentrowanego na rozwoju, a także wzmocnieniu współpracy i pełniejszego wykorzystania potencjału osób i zespołów z którymi współpracują oraz uzyskiwanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Pracowników działów HR, CSR, EB, coachów, trenerów, doradców personalnych, psychologów pracy, a także innych osób zainteresowanych problematyką psychologii pozytywnej, dobrostanu psychofizycznego (wellbeingu) pracowników.

Praktyczny charakter studiów
Studia zapewniają pełne spojrzenie na tematykę wellbeingu oraz wysoki poziom praktyczny i merytoryczny. Nastawione są na wykorzystanie aktywnych form szkoleniowych i uczenie przez doświadczanie, celem jest osiąganie efektu synergii poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy wykładowcami - praktykami biznesu, przedstawicielami międzynarodowych korporacji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z zastosowania najlepszych praktyk we wdrażaniu wellbeingu w swoich organizacjach, a uczestnikami studiów.

Partnerzy kierunku
Realizując studia podyplomowe na kierunku Wellbeing w organizacji, współpracujemy z partnerami,  którzy profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług konsultingowych i szkoleniowych oraz praktycznym wdrażaniem wellbeingu w organizacjach.

logo_ccs_napis.jpglogo_agnieszka_czerkawska_ost..png

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Wellbeing w organizacji w WSB we Wrocławiu. 

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2

Wellbeing w organizacji (64 godziny)

 • Wprowadzenie do wellbeingu  (8 godz.)
 • Aktywność zawodowa jako źródło inspiracji i realizacji pasji  (8 godz.)
 • Wpływ wellbeingu na zdrowie psychofizyczne (8 godz.)
 • Mindfulness – uważność, podstawy (8 godz.)
 • Redukcja stresu w oparciu o Mindfulness (8 godz.)
 • Warsztaty -  doświadczanie wellbeingu – w wykorzystaniem różnych technik i narządzi wzmacniających (8 godz.)
 • Wellbeing studium dobrych praktyk w Polsce i na świecie (8 godz.)
 • Zajęcia warsztatowe (praca w grupach) – planowanie, organizacja i wdrażanie wellbeingu (8 godz.)

Słuchacze zdobędą kwalifikacje zawodowe w zakresie przygotowywania i wdrażania wellbeingu w organizacji, zadbania o dobrostan psychiczny i fizyczny liderów oraz pracowników, zmniejszenie stresu, pozytywne emocje, poczucie sensu i wspólnoty, troskę o zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy. Przygotują własne programy wellbeingu dla organizacji.

Pozytywna komunikacja i mediacje (16 godz.)

 • Pozytywna komunikacja w organizacji oparta na potrzebach (8 godz.)
 • Rozwiązywanie konfliktów i mediacje (8 godz.)

Uczestnicy zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu porozumiewania się w sposób budujący współpracę, współodpowiedzialność i zaangażowanie zespołów oraz mediacji jako sposobu na rozwiązywanie konfliktów, różnic w organizacji inspirowane metodą Porozumienia Bez Przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga.

Pozytywne przywództwo –zarządzanie organizacją(56 godz.)

 • Pozytywne przywództwo - JA jako przywódca, JA jako fundament zespołu oraz MÓJ styl zarządzania (8 godz.)
 • Turkusowe organizacje - nowoczesne modele organizacyjne (8 godz.)
 • Uważny lider – Mindfulness w przywództwie (8 godzin)
 • Metody badania dobrostanu z wykorzystaniem technik analitycznych (8 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem personalnym w organizacji  pod kątem dobrostanu (8 godz.)
 • Love Brand – firma, którą pokochają pracownicy (8 godz.)
 • Działania CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu (8 godz.)

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania potencjałem pracowników, wykształcą lub udoskonalą swoje umiejętności w zakresie przywództwa, badania dobrostanu, zarządzania ryzykiem personalnym, stymulowania naturalnego potencjału jednostek oraz rozwijania możliwości tkwiących w zespołach, a także tworzenia organizacji, w które potrafią przyciągnąć i zatrzymać pracowników. 

Psychologia pozytywna w praktyce (40 godz.)

 • Psychologia pozytywna - naukowe podejście do wellbeingu  (8 godz.)
 • Interwencje pozytywne w życiu prywatnym i zawodowym (8 godz.)
 • Zastosowanie elementów psychologii pozytywnej w organizacji (8 godz.)
 • Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na wartościach (8 godz.)
 • Pozytywny wpływ szczęścia na życie prywatne i zawodowe (8 godz.)

Uczestnicy zdobędą wiedzę psychologiczną dotyczącą pozytywności, silnych stron charakteru i zasobów człowieka, jakie czynniki wpływają na poczucie sensu i dobrostanu, praktycznego zastosowania interwencji pozytywnych, budowania i wspierania sprężystości psychicznej oraz wiedzę naukową o szczęściu i psychologicznym dobrostanie, dzięki czemu będą mogli wykorzystać ją w swoim życiu osobistym i zawodowym.

FORMA ZALICZENIA
Praca zaliczeniowa w formie studium przypadku.

Wykładowcy: 

Wykładowcami są doświadczeni praktycy biznesu z różnych obszarów wpływających na wellbeing pracowników m.in. pozytywnego przywództwa, zarządzania, technik radzenia sobie ze stresem z wykorzystaniem Mindfulness (uważności), komunikacji i mediacji opartych na NVC (nonviolent communication), czy praktycznym zastosowaniem psychologii pozytywnej w organizacji, a także przedstawiciele międzynarodowych korporacji, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z zastosowania najlepszych praktyk we wdrażaniu wellbeingu w swoich organizacjach.

Prof. Andrzej Jacek Blikle
Członek Europejskiej Akademii Nauk, czł. honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes A. Blikle Sp. z o.o. Honorowy prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i C. im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010”. Jego „Doktryna jakości” uzyskała nagrodę Najlepszy poradnik ekonomiczny w konkursie Economicus 2015 oraz nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH Za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-15. Andrzej Blikle (Prof.) Selected memberships: The European Academy of Sciences (Academia Europaea), honorary mem. and former president of the Polish Information Processing Society. In the years 1990-2010 president of A. Blikle Ltd., honorary president of (association) Family Business Initiative and C.Adam Smith Center. Quality man of the year 2010. His book "Doctrine of Quality" received two prices: the best guide of economics in competition Economicus 2015 and the best work in the field of management sciences in the years 2014-2015 SGH Warsaw School of Economics.

Wojciech Eichelberger
Psycholog, psychoterapeuta, coach i trener. Uczestniczył w tworzeniu Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, renomowanej i pierwszej w Polsce placówki psychoterapii, treningu i szkolenia działającej nieprzerwanie od 1978 roku. Członkiem zespołu Laboratorium pozostał do roku 2004. Autor i współautor wielu popularnych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości (m.in.: „Jak wychować szczęśliwe dzieci”, „Pomóż sobie daj światu odetchnąć”, „Kobieta bez winy i wstydu”, „Zdradzony przez ojca”, „Siedem boskich pomyłek”, „Ciałko”, „Zatrzymaj się”, „Alchemia Alchemika”, „Krótko mówiąc”, „Dobra miłość”). Wiele spośród nich trafiło na listy bestsellerów i uzyskało wysokie nakłady. Współtwórca programów telewizyjnych popularyzujących wiedzę i refleksję z obszaru psychologii egzystencjalnej („Okna”, „Być tutaj”, „Nocny Stróż”). Publikuje wywiady, felietony i eseje m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Zwierciadle”, „Charakterach”, „Wysokich Obcasach”, „Polityce”, „Więzi”, „Życiu Duchowym”, „Pulsie Biznesu”. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie. W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka.  Zamiłowania pozazawodowe: żeglarstwo, konie, góry, narty, sporty walki.  Ojciec dwóch synów. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.

Dr Katarzyna Kulig-Moskwa
Doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja zarządzanie). Adiunkt w Instytucie  Zarządzania  i Marketingu  oraz kierownik zespołu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Praktyk i badacz w obszarze zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, CSR. Doświadczenie w pracy w zespołach projektowych oraz jako konsultant ds. zarządzania. Trener biznesu oraz wykładowca na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz podyplomowych.  Naukowo zajmuje się zagadnieniami CSR w obszarze miejsca pracy oraz rozwojem pracowników. Na co dzień współpracuje z firmami w zakresie programów dydaktycznych i konsultingowych. Autor wielu artykułów branżowych oraz współautor ostatnio wydanej książki HR Business Partner. Praktyczne rozwiązania budowania wysokoefektywnych organizacji. Lider Polskiego Stowarzyszenia HR Busines Partner – oddział wrocławski.

Tomasz Kryszczyński 
Jest psychologiem, trenerem, nauczycielem mindfulness w programach MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) certyfikowanym przez The Institute for Mindfulness – Based Approaches z siedzibą w Bedburgu. Należy do pierwszej grupy certyfikowanych nauczycieli MBSR w Polsce i jednym z kilku certyfikowanych nauczycieli MBCT – programu ukierunkowanego na profilaktykę nawrotów depresji, w naszym kraju. Autor wielu autorskich programów szkoleniowych. Praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy z grupami. Prowadził zajęcia poświęcone mindfulness w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz grupach komercyjnych. Doświadczenia dotyczące narzędzi stosowanych w MBSR i MBCT zdobywał w ciągu wielu lat własnej praktyki w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii oraz Tajlandii. Przygotowywał i realizował procesy rozwojowe dla pracowników takich organizacji jak m.in. AIG, Avon, Cadburry, Faurecia, Kraft, Panalpina, Santander, SCA, Wedel, Volvo i wielu innych. Aktywnie popularyzuje wiedzę dotyczącą uważności, jest zapraszany do prowadzenia spotkań  i udziału w różnego rodzaju zdarzeniach poświęconych szeroko rozumianej praktyce medytacyjnej w różnych organizacjach, np. Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Nowych Horyzontach, Narodowym Forum Muzyki czy Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Autor książki „Wgląd. Buddyzm Tajlandia Ludzie.”

Karolina Żmudzka 
Psycholog, akredytowany coach Izby Coachingu, doradca kariery. Członek Prezydium Izby Coachingu i Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju. W latach 2014 – 2016 Dyrektor Oddziału Lubelskiego Izby Coachingu. Pasjonatka życia i własnej pracy, kieruje się mottem: „Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować” i tą ideą stara się zarazić innych. Pracuje z ludźmi, którzy stoją u progu ważnych decyzji i zmian, poszukują drogi zawodowej, chcą odkryć siebie i realizować swoje pasje. Pomaga im odkrywać i wykorzystywać swoje prawdziwe predyspozycje, umiejętności i talenty. Pracuje w obszarze coachingu kariery, coachingu talentów, rekrutacji. Zainwestowała w swój rozwój ponad kilka tysięcy godzin szkoleniowych, przeszła własną psychoterapię – dzięki temu odpowiedzialnie pracuje z klientami. W życiu kieruje się intuicją, wewnętrznym głosem, słucha swojego ciała. Podążając za swoimi talentami i pasjami realizuje działania z zakresu project managementu, budowania marki osobistej, kreowania wizerunku. Wspiera przedsiębiorców i instytucje edukacyjne w budowaniu autentycznej marki na rynku, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i marketingu. Współpracuje z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jako kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Coaching i Mentoring”. Współtwórca i koordynator I, II i III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku”.

Katarzyna Urbaniak
Praktyk, przedsiębiorca, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowany coach, mediator. Szkoleniowiec z zakresu doskonalenia motywacji, ABC Managera, zarządzania czasem, technik negocjacji, komunikacji interpersonalnej, technik sprzedaży i obsługi klienta. Realizuje również szkolenia z doskonalenia osobistego przywództwa, pracy w zespole, Trener metody TetraMap International. Akredytowany trener Clarity4D. Prowadzi treningi komunikacji i mediacji z wykorzystaniem metody Porozumienia Bez Przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga. Prowadziła szkolenia dla pracowników firm m.in. takich jak: Renault Polska, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank BPH SA, Bank PEKAO SA, Bank PKO BP, Nutricia Polska, Kuehne-Nagel, Hurtap SA, APLIKOM, AGRAF, Volkswagen Poznań, GK PGE, Peugeot Prowadzi autorskie warsztaty rozwojowe dla kobiet i Kręgi Kobiece. Absolwentka studiów podyplomowych Psychologii Społecznej w zarządzaniu rozwojem zawodowym – zagadnienia szkoleniowe w organizacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studentka Arteterapii w Międzynarodowym Instytucie Edukacji przez Sztukę, AHE w Łodzi. Ukończyła m.in. kurs „Zaawansowane umiejętności trenerskie” (Grupa Trop), roczny kurs Zen Coachingu.

Barbara Wawrzynek
Praktyk i pasjonat wdrażania oraz zarządzania wellbeingiem w środowisku biznesowym. Od lat buduje świadomość liderów oraz HR w kreowaniu kultury wellbeing na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz organizacyjnym. Postrzega wellbeing jako kompetencję, którą rozwija poprzez dwa strategiczne kanały w organizacji: świadome przywództwo oraz HR. Pracując na co dzień z biznesem i HR, zachęca do spojrzenia na wellbeing wielopłaszczyznowo i systemowo, wymuszając nową jakość odpowiedzialności. Certyfikowany trener DDI (Development Dimensions International) oraz posiadająca licencję do używania narzędzia AQR Mental Toughness MTQ 48, diagnozującego 4 wymiary odporności psychicznej. Posiada  doświadczenie  jako zewnętrzny konsultant ds. corporate wellness dla firm. Jest ambasadorem filozofii wellbeing w zewnętrznym środowisku HR. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Diversity Hub, odpowiedzialna za współtworzenie i współprowadzenie pierwszej w Polsce konferencji ‘Wellbeing- za czym tęsknimy w miejscu pracy’ dla środowiska biznesu i HR, z udziałem gościa specjalnego: Wojciecha Eichelbergera. Prelegent konferencji HRowych w Polsce, w tematyce: wellbeing, zarządzanie talentami, zaangażowanie pracowników, organizacja ucząca się (HR Factor, Wszechnica UJ, PSZK, Echo Investment, HR na śniadanie) Posiada na swoim koncie 10-letnie doświadczenie jako EMEA trener biznesu oraz konsultant w zakresie: wellbeing, zaangażowanie, przywództwo, skuteczna komunikacja, myślenie strategiczne, modelowanie zachowań/kreowanie nawyków oraz employee experience. Na swojej ścieżce zawodowej odpowiedzialna za budowanie i zarządzanie strategią rozwojową dla 500+ organizacji w sektorze SSC oraz zarządzanie projektami zaangażowania oraz budowania kompetencji liderskich w Europie. Wielki fan neuronauki, psychologii behawioralnej oraz interdyscyplinarności w biznesie i procesie uczenia się.

Iwona Socha   
Coach i trener umiejętności interpersonalnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu. Członek PTP, certyfikowany coach i trener biznesu oraz akredytowany Konsultant Insights Discovery TM. Absolwentka m.in. Psychologii Społecznej, Psychologii Pozytywnej oraz Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” rekomendowanej przez PTP. Zajmuje się tworzeniem i realizacją projektów rozwojowych w organizacjach. Prowadzi szkolenia biznesowe, treningi rozwojowe, coachingi oraz warsztaty psychoedukacyjne dla par i singli. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu HR, zarządzania oraz umiejętności menedżerskich. Ma za sobą doświadczenia związane z wdrażaniem kultury coachingowej, wprowadzeniem modeli kompetencyjnych oraz budowania zespołów. Miłośniczka i praktyk Psychologii Pozytywnej. W pracy koncentruje się na mocnych stronach klienta wg teorii talentów Instytutu Gallupa, oraz jego cnotach, wyzwalaniu i pogłębianiu pozytywnych emocji oraz osiąganiu dobrostanu. Trener-praktyk. Podczas pracy wykorzystuje swoje dotychczasowe, praktyczne doświadczenia zawodowe oraz wiedzę wyniesioną ze studiów i licznych kursów. Prowadzi szkolenia w formie aktywnych warsztatów, z przewagą praktycznych ćwiczeń, nawiązujących do specyfiki branży i stanowisk uczestników. Inspirują ją mądrzy i wspaniali ludzie z którymi i dla których może pracować. Kocha góry i nowe wyzwania. Tam mierzy się ze swoimi słabościami. Zdobyła m.in. Mt Blanc i Kazbek. Jej motto życiowe to: ”Stawiać sobie pozornie nieosiągalne cele”. Dlatego też ukończyła m.in. Kurs Wspinaczki, Wysokogórski Kurs Alpejski oraz Skoczka Spadochronowego. W zimie uwielbia jeździć na nartach a po sezonie zimowym przesiada się na rower.

Dr Piotr Kwiatek
Uzyskał doktorat z psychologii na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W 2012 roku zakończył trzyletni program psychoterapii Gestalt w Filadelfii (USA). Ponadto odbył szkolenie w Instytucie Alberta Ellisa z Racjonalno-Emotywnej Terapii Behawioralnej (REBT) w Nowym Yorku. Od kilku lat prowadzi zajęcia z Interwencji Pozytywnych na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (Sopot, Wrocław) - program rekomendowany przez założyciela psychologii pozytywnej prof. Martina Seligmana. Przedmiotem jego aktualnych zainteresowań́ naukowych są teorie dobrostanu, psychologia wdzięczności, duchowość, edukacja, mindfulness, nadzieja, przebaczenie. W Krakowie prowadzi wykłady oraz warsztaty z psychologii ogólnej, psychologii pastoralnej oraz psychologii pozytywnej w ośrodkach edukacyjnych i eklezjalnych. Autor książek z serii: „Psychologia Pozytywna i Wiara, ” Kochaj Boga i nie bój się być szczęśliwym”, „Ucieszyć się życiem. Cztery okna wdzięczności”, niebawem ukaże się kolejna trzecia książka z serii „W świetle cienia. Trudności na drodze do szczęścia”.

Dr Ewa Mukoid
Coach i mentor, doktor nauk humanistycznych, filozof i przedsiębiorca, zawodowo zajmuje się szczęściem i mądrością. Korzysta z najnowszych odkryć neuronaukowych oraz własnej bogatej praktyki zawodowej i doświadczeń aktywnego intensywnego życia. Autorka książek m.in. Filozofia zła, Wodnik. Adagio, Folia Melancholia… oraz podręczników dla studentów coachingu. W niedawno wydanej Książce dla Ciebie przeprowadza czytelnika przez kompletny proces zmiany i realizacji celu. Od 2007 r. prowadzi Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid. Pracuje z osobami i organizacjami,  którym pomaga poprzez komunikację rozwijać efektywność i kreatywność, osiągać satysfakcję z działania. Praktykuje coaching jako filozofię sensownego życia i sztukę szczęścia.

Marta Pawlikowska – Olszta
Psycholog pracy i organizacji, doradca HR. Zajmuje się wsparciem etycznego i efektywnego zarządzania ludźmi w Polsce na każdym z etapów – zarówno w procesie rekrutacji, adaptacji, rozwoju kompetencji, oceny pracowników, jak i ich zwalniania. Swoje działania praktyczne prowadzi w nurcie psychologii pozytywnej. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w przygotowywaniu i wdrażaniu polityk zarządzania zasobami ludzkimi, restrukturyzacji, doradztwie HR oraz szkoleniu i prowadzeniu treningów rozwojowych dla zróżnicowanych kompetencyjnie menedżerów wszystkich szczebli oraz specjalistów pracujących w trzech różnych sektorach – firmach prywatnych i rodzinnych, administracji publicznej oraz sektorze pozarządowym. Jest autorką poradnika dla menedżerów i specjalistów zarządzania ludźmi: „Skuteczny menedżer – Czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi” oraz artykułów w miesięczniku Personel i Zarządzanie: m.in. „7 pułapek, w które wpadają prezesi” „Odpowiedzialność menedżerska” i „Dlaczego powinieneś zrezygnować z bycia menedżerem”. Prowadzi bloga rozwoju zawodowego dla szefów i pracowników www.jakzarzadzacpoludzku.pl . Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

Piotr Czerkawski
Analityk – ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, certyfikowany trener II stopnia. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 2006 roku prowadzi szkolenia w tym zakresie, które realizował m.in. dla pracowników firm: 3m Poland - Wrocław, A.hartrodt Polska sp. z o.o., Agencji Celnej Complex sad Gdynia, Akropol Elektronics, Alcatel Lucent Poland sp. z o.o., Alstom Power o/Wrocław, Amtra sp. z o.o., Araj - Kąty Wrocławskie, Avon operations Polska sp. z o.o., Beogiq sp. z o.o., Boryszew Sochaczew, Codomex spółka jawna, Corning Cable Systems sp. z o.o., Donako s.a. Wrocław, Equus s.a. - Warszawa, Euroimmun Polska sp. z o.o., Famak –Kluczbork, Firma Oponiarska Dębica s.a., , Gates Polska sp. z o.o. Legnica, Jas – fbg s.a. Pawłowice, Logwin AIR + Ocean Poland sp. z o.o., Medi.com sp. z o.o., Mostva sp. z o.o., Multivac sp. z o.o., NG2 s.a. (ccc), Panalpina polska sp. z o.o., PCC Rokita s.a., Pliva - Kraków, Polski Koncern Naftowy s.a., Polpharma Starogard Gdański, Prime Logistics, Probena - Polska w. Rajczak i syn sp. j., Procter & Gamble, Redan s.a,  Łódź, Sinbud sp. z o.o., Spedycje pl – portal internetowy, Toya s.a., Toyota - Wałbrzych,  Unilever polska sp. z o.o., US Pharmacia - Wrocław, Vector global logistics sp. z o.o. – Gdynia, Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., Volvo Polska – Wrocław, Wabco Polska sp. z o.o., Zachem – Bydgoszcz, Zanam Legmet  sp. z o.o.

Beata Kapcewicz
Praktykujący lider, trener Zarządów i liderów, Prezes MomentumWay, autorka książek z dziedziny kariery i przywództwa. W swojej karierze wykształciła już setki trenerów, mówców i coachów i tysiące liderów, którzy dziś z sukcesem wnoszą wartość w życie innych ludzi a przy tym świadomie kształtują kompetencje i postawy ludzi, których prowadzą. Jedna z bardziej wyrazistych kobiet w Polskim biznesie i na scenie mówców motywacyjnych, którzy przede wszystkim mają biznesowy background. Tworzyła na rynku i zarządzała m.in. takimi markami jak Architekci Kariery, Librandt, PUERTO, MomentumWay. Pracowała dla największych firm na rynku międzynarodowym i europejskim. Jest ekspertem TVP1, TVN BiŚ oraz Rzeczypospolitej w obszarze rozwoju i osobistej marki. Stawia człowieka w centrum (a nie zyski czy cele) i tego uczy liderów biznesu, co w konsekwencji przekłada im się na zyski i zaangażowanie zespołów. Sama prowadzi organizacje o filozofii turkusowej – docenianej przez współpracowników i klientów. Chce tworzyć świat, w którym ludzie mogą znaleźć poczucie szczęścia i spełniania w życiu, którego ważną częścią jest spełnienie zawodowe, które z kolei zależy od poziomu przywództwa w organizacji. Beata mówi: „Wierzę, że każdy ma jakiś talent, każdy może być najlepszą wersją siebie. Widziałam, jak przeciętni pracownicy stawali się kluczowymi osobami w organizacji, bo trafili na menedżerów, którzy uwolnili ich potencjał. Ale widziałam również, jak orły opuszczały gniazdo, bo ktoś uznał, że są kurczakami”. Jest doceniana za ogromną wiedzę i umiejętność wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze. Autorka takich książek jak „Networking w karierze” , „Nowe zasady skutecznej kariery” „4 role lidera” oraz „52 Nawyki szczęściarzy”.

Ceny studiów na kierunku Wellbeing w organizacji w WSB we Wrocławiu.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 31 maja, zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT1 RATA
650 zł590 zł6500 zł5900 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30,W dniach 31.05 oraz 01.06 Biuro Rekrutacji jest nieczynne.

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p.101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923