Zobacz inny kierunek

Akademia profesjonalnych umiejętności osobistych


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Akademia profesjonalnych umiejętności osobistych– studia w WSB we Wrocławiu 

Zaproponowany Państwu proces współpracy, dotyczy nowoczesnych metod komunikacji oraz efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami danej grupy. Wykorzystujemy narzędzia, które pozwalają poznać osobom swoje mocne oraz słabe strony. Proces ten definiuje wzajemne role zespołowe i uczy współpracy w grupie.
 
Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej.
 

wsb_0034.jpg

„Studia w szerokim kontekście rozwijają, pogłębiają oraz przede wszystkim integrują i budują zespół. Pomagają rozwiązywać problemy komunikacyjne i poprawić skuteczność jego działania również poza murami biura. Dobieramy do tego określone studium przypadku, case oraz logicznie dobrane gry i zabawy. Wspólne pokonywanie trudności i zaliczanie zadań kształtują umiejętność w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi, utrzymywania długotrwałych relacji oraz rozumienia i akceptowania odmiennych zachowań”.

Roman Brzezina
Kierownik merytoryczny kierunku

Cel
Celem studiów jest przygotowanie uczestników do umiejętności wykorzystywania swoich zasobów oraz potencjałów w życiu zawodowym. Praktycy przygotują słuchaczy do osiągnięcia sukcesu zarówno pod kątem finansowym, jak i swojego rozwoju osobistego. Celem nadrzędnym jest zwiększenie efektywności procesów związanych z komunikacją biznesową, negocjacjami czy też z kreowaniem swojej marki osobistej. Również zrozumienie zachowań innych ludzi oraz Inteligencja Emocjonalna pozwalają radzić sobie ze stresem i zwiększać kompetencje oraz umiejętności. 

Korzyści 
Na zajęciach omawiane są nowoczesne metody kreowania swojego rozwoju osobistego pod kątem komunikacji, negocjacji, motywacji oraz efektywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami danej grupy. Wykorzystujemy narzędzia, które pozwalają poznać osobom swoje mocne oraz słabe strony. Proces ten definiuje wzajemne role zespołowe i uczy współpracy w grupie. Słuchacze nabędą umiejętności jak budować i kreować markę i wizje przedsiębiorstwa, aby osiągnęło sukces. Studia w szerokim kontekście rozwijają, pogłębiają oraz przede wszystkim integrują i budują zespół. Pomagają rozwiązywać problemy komunikacyjne i poprawiają skuteczność działania również poza murami biura.

Praktyczny charakter studiów 
Dobieramy do tego określone studium przypadku, case oraz logiczne gry i zabawy. Wspólne pokonywanie trudności i zaliczanie zadań kształtują umiejętność w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi, utrzymywania długotrwałych relacji oraz rozumienia i akceptowania odmiennych zachowań. Program jest tak dobrany aby wykładowcy nie tylko przekazywali swoje umiejętności, lecz również inspirowali do działania i wskazywali drogę do realizacji swoich celów.

Uczestnicy 
Studia przeznaczone są dla managerów, kierowników, dyrektorów oraz wszystkich tych którzy chcą poprawić umiejętności interpersonalne jak i również rozwinąć kompetencje w efektywnym działaniu. Również osoby stawiające na permanentny rozwój osobisty, a także chcące otworzyć swoją działalność gospodarczą, bądź dostać specjalistyczny zawód. 

Partnerzy kierunku
Realizując studia podyplomowe na kierunku Akademia profesjonalnych umiejętności osobistych, współpracujemy z firmami z branży. Doświadczeni praktycy z tych firm prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami. 

pgdf.pngPolska Grupa Doradczo - Finansowa Sp. z o.o.
Nie bez przyczyny XXI wiek nazywa się erą informacyjną - dane są dla nas dzisiaj łatwiej dostępne niż np. jedzenie czy usługi. Niesie to z sobą jednak wyraźne zagrożenie - chaos informacyjny sprawia, że większości wiedzy, którą dzisiaj posiadamy brakuje odpowiedniego posortowania i jakościowania - w efekcie staje się ona wiedzą niestosowaną, a więc bezużyteczną. W PGDF zdajemy sobie sprawę z tego, co szkolenia mają na celu -najważniejszym ich elementem jest uzyskana w ich trakcie wysokojakościowa wiedza oraz umiejętność jej zastosowania w praktyce. Nasi Klienci nie poświęcają swojego czasu na zgłębianie zagadnień teoretycznych, które w niskim stopniu korespondują z profilem ich działalności - dbamy o to, aby każde ze szkoleń było dopasowane do grupy oraz firmy w takim stopniu, aby nasze rozwiązania można było natychmiast wdrożyć w praktyce, wpływając na sprzedaż, efektywność procesów biurowych, zarządzania zasobami oraz ludźmi czy pracy w zespole. Nasi szkoleniowcy, poprzez zdiagnozowanie problemów w procesach mających miejsce w Państwa firmie, stowarzyszeniu czy drużynie sportowej są w stanie na podstawie profilu charakterologicznego uczestników szkolenia opracować taką metodologię, która pozwoli na uzyskanie maksymalnych wyników. Rozwijanie umiejętności jest skuteczne tylko wtedy, kiedy jest prowadzone rzetelnie przez wiarygodnego eksperta - i PGDF doskonale zdaje sobie z tego sprawę. To właśnie w wyniku oparcia szkolenia o własne doświadczenia, pasję i zaangażowanie - ponad 80% uczestników naszych klientów oraz kolegów, zarówno z branży finansowej jak i spoza niej, decyduje się na wdrożenie proponowanych przez nas metod.

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia profesjonalnych umiejętności osobistych w WSB we Wrocławiu

Miesiące nauki: 10
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

Stosowanie technik negocjacyjnych (16 godz.) 

 • Koncepcje i strategie negocjacji (4 godz. )
 • Fazy negocjacji (2 godz. )
 • Socjotechniki stosowane w rokowaniach handlowych (2 godz. )
 • Obrona przed manipulacjami ze strony innych (3 godz. )
 • Pokonywanie pata negocjacyjnego (3 godz. )
 • Kryteria oceny negocjacji (2 godz. )

Ideą zajęć jest przedstawienie sposobu negocjacji w zależności od uwarunkowań ekonomicznych, kulturowych, a także metody wpływu na uczestników negocjacji. Zaznajomienie z podstawami zwyczajowego postępowania w negocjacjach oraz kontaktach biznesowych. Kurs zakłada realizację dwóch celów: wyposażenie słuchaczy w niezbędną wiedzę z zakresu przygotowania i prowadzenia negocjacji oraz przygotowanie słuchaczy do prowadzenia procesów komunikacyjnych poprzez wykształcenie i trening umiejętności interpersonalnych takich jak myślenie analityczne i syntetyczne, kreatywność, sztuka argumentacji itp.

Szkolenie i rozwój pracowników jako odkrywanie potencjałów (16 godz.) 

 • Współczesne formy rozwoju kompetencji pracowników (4 godz. )
 • Dopasowywanie narzędzi rozwoju do konkretnych potrzeb pracowników (4 godz. )
 • Miara efektywności inwestycji w rozwój pracowników (4 godz. )
 • Kształtowanie rozwoju indywidualnego i grupowego (4 godz. )

Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych starań ze strony pracodawcy. Pozyskanie najlepszych pracowników, zmotywowanie ich do wydajnej pracy, utrzymanie ich zaangażowania w pracę na optymalnym poziomie i dbanie o to, aby ich kwalifikacje umożliwiały realizację strategii i planów to wyzwania, przed którymi staje każdy pracodawca bez względu na wielkość instytucji. Szkolenie personelu, inaczej nauczanie, jest procesem występującym zarówno w postaci czynności przypadkowych, jak i w tych sytuacjach kiedy jest to systematyczny, planowany i bezpośrednio kierowany proces szkolenia - uczenia się.

Zarządzanie konfliktami oraz radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami (16 godz.) 

 •  Rozpoznawanie symptomów stresu i umiejętne wykorzystanie go do osiągania założonych celów (2 godz. )
 • Sposoby kształtowania otoczenia oraz panujących w nim relacji sprzyjające obniżeniu liczby konfliktów (3 godz. )
 • Techniki postępowania w sytuacjach trudnych (3 godz. )
 • Rodzaje problemów jakie stwarza kontakt z "trudnym klientem" (4 godz. )
 • Zwiększona pewność siebie w trudnych sytuacjach lub kontaktach z trudnymi osobami (4 godz. )

Zajęcia będą podzielone na 3 mini-moduły. Pierwszy będzie dotyczył stresu oraz zarządzania nim u siebie i innych, drugi profilaktyki konfliktów oraz technik rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Trzeci obejmie zagadnienia specyfiki kontaktów z tzw. trudnym klientem.

Zasady komunikacji społecznej z uwzględnieniem wystąpień publicznych (16 godz.)

 • Prawidłowe budowanie komunikatu w rozmowie (4 godz. )
 • Wystąpienia publiczne w formie warsztatowej (4 godz. )
 • Radzenie sobie z obiekcjami, czyli umiejętność zadawania trafnych pytań (4 godz. )
 • Czytanie sygnałów niewerbalnych - rola mowy ciała (4 godz. )

Głównym celem zajęć jest poznanie podstawowych zasad komunikacji społecznej. Ważnym elementem procesu jest zapoznanie uczestników z jedną z ważniejszych koncepcji wg F.S. von Thun'a. Kurs dzięki zastosowaniu metody warsztatowo - wykładowej daję możliwość studentowi poznania swoich mocnych obszarów oraz luki kompetencyjnej w zakresie skutecznej perswazji. Nie bez znaczenia jest fakt, że uczestnik będzie mógł wypracować swój własny model komunikowania z interlokutorem.

Inteligencja emocjonalna (16 godz.)

 • Podstaw psychologii emocji - terminologia (2 godz. )
 • Komunikacja interpersonalna ze szczególnym uwzględnieniem inteligencji emocjonalnej. (2 godz. )
 • Inteligencja emocjonalnej wg P. Saloveya i I.D. Mayera. (2 godz. )
 • Rola emocji w funkcjonowaniu jednostki. (4 godz. )
 • Rozpoznawanie, zrozumienie oraz określenia źródeł powstawania emocji (3 godz. )
 • Różnice w indywidualnym reagowaniu emocjonalnym (3 godz. )

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy z zakresu podstaw psychologii emocji.  Przedstawione zostaną główne nurty inteligencji emocjonalnej, a dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy rozwiną kompetencje interpersonalne poprzez wzrost umiejętności rozpoznawania, rozumienia oraz zarządzania emocjami swoimi oraz innych osób.

Kształtowanie pozytywnych postaw oraz relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji (16 godz.) 

 • Wzmacnianie własnej pozytywnej postawy, by być przykładem dla innych (4 godz. )
 • Sposoby poszerzania wpływu oraz narzędzia wykorzystywane by wzmacniać pozytywne relacje wśród innych (2 godz. )
 • Wpływ pozytywnych relacji na efektywność pracy i  osiąganych wyników (2 godz. )
 • Sposoby wzmacniania własnej pozytywnej postawy – wykorzystujące techniki poznawcze (4 godz. )
 • Sposoby wzmacniania pozytywnego nastawienia i pozytywnych zachowań w relacjach w organizacji – praktyczne techniki, możliwe do wdrożenia w zespole i w całej organizacji (4 godz. )

Co takiego dzieje się, że część osób lubi pracować w swoim zespole, a część wręcz dostaje dreszczy, gdy myśli ze znowu musi iść do pracy ? Dlaczego w części zespołów ludzie sprawnie się komunikują, pomagają sobie nawzajem i, także przez to, osiągają lepsze wyniki ? Czy naprawdę ktoś myśli, że różnice wynikają z tego, że jedni zarabiają gorzej do drugich ? Chyba, nie. Pieniądze to warunek pomocny by mieć dobry humor, jednak niewystarczający by kształtować pozytywne relacje.

Kultura organizacji (16 godz.)

 • Elementy składowe kultury organizacji na wszystkich poziomach zarządzania (od deklarowanych norm po realne zachowania)
 • Jak tworzy się kultura organizacji i co na nią wpływa ? (2 godz. )
 • Wpływ kultury firmy na postawy i zachowania pracownicze w codziennej pracy (2 godz. )
 • Czy kultura organizacji jest mierzalna ? (2 godz. )
 • Metody i  narzędzia pozwalające na określenie kultury panującej w organizacji. (2 godz. )
 • Katalog działań wspierających rozwój pożądanej kultury organizacji (3 godz. )
 • Opracowanie w grupach roboczych projektu analizy wybranych elementów składowych kultury organizacji na podstawie studium przypadku. (3 godz. )

W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawy mechanizmów działania organizacji. Intrygujące przedstawienie kwestii kultury organizacji to dla wielu właścicieli, leaderów i managerów szansa na podjęcia profesjonalnych działań edukacyjnych oraz projektowych. Kultura organizacji tworzy się wielopoziomowo i podobnie jak inne procesy w firmie powinna zostać poddana refleksji oraz świadomym działaniom na każdym poziomie zarządzania.  Normy, przekonania, zasady, preferowane zachowania oraz reakcje organizacji na niepożądane zachowania stanowią podstawowy element kultury organizacji.  

Misja, wizja, wartości jako podstawowe wyzwania rozwoju firmy poprzez ludzi (16 godz.)

 • Przykłady najbardziej znanych firm i organizacji - dlaczego warto określić misję i wizję ? (2 godz. )
 • Wpływ misji i wizji oraz wartości organizacji na postawy pracownicze  oraz motywację  na podstawie badań satysfakcji pracowników przeprowadzonych w globalnie operujących organizacjach. (2 godz. )
 • Rozpoznawalność marki, budowanie wizerunku firmy w kampaniach reklamowych i PR na podstawie wybranych przykładów. (4 godz. )
 • Specyfika tworzenia misji i wizji firmy w mniejszych organizacjach- najczęstsze błędy i wypaczenia. (2 godz. )
 • Zasady kreowania spójnej misji i wizji firmy na przykładach (2 godz. )
 • Tworzenie symulacji procesu kreowania misji i wizji firmy w 2 grupach projektowych w formie  biznesowej sesji kreatywności (4 godz. )

Założeniem modułu jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne dla pozyskiwania najlepszych pracowników oraz stałe podnoszenie ich kompetencji. Systemy motywacyjne i udostępnienie odpowiednich zasobów i narzędzi pracy nie gwarantują jeszcze długoterminowego sukcesu organizacji, w szczególności w sytuacji tzw. rynku pracownika. Profesjonalne zarządzanie kapitałem ludzkim nie może się obejść bez stworzenia spójnej z reprezentowanymi wartościami misji i wizji firmy. To one poprzez działania leaderów wywierają bezpośredni wpływ na realizację celów i strategii organizacji.

Diagnoza zachowań pracowniczych na bazie modelu Marstona z wykorzystaniem narzędzi Persolog (16 godz.)

 • Lepsza komunikacja w zespołach pracowniczych (4 godz. )
 • Większa identyfikacja z instytucją (2 godz. )
 • Motywacja do osiągania wyników (2 godz. )
 • Dopasowanie zachowań do wymagań miejsca pracy (4 godz. )
 • Lepsza efektywność w pracy (4 godz. )

Określenie profilu zachowań pozwala na szybkie i sprawne rozpoznanie własnego podstawowego stylu zachowania. Wynik w postaci wskaźnika profilu zachowań umożliwia przede wszystkim refleksję na temat własnego zachowania w kontekście środowiskowym - w pracy. Innymi słowy umożliwia on podniesienie poziomu świadomości własnych zachowań. Profil zachowań pozwala na poznanie mocnych oraz słabych stron własnego zachowania oraz przeanalizowanie stylu pracy

Przywództwo, marka osobista i story - telling (16 godz.)

 • Kluczowe cechy przywódcy w XXI wieku (2 godz. )
 • Skuteczny marketing i model marki osobistej oparty o Golden Circle (Simon Sinek) (4 godz. )
 • Rola mediów cyfrowych i portali społecznościowych w budowaniu i komunikacji marki osobistej (2 godz. )
 • Story telling jako sposób na skuteczną sprzedaż (4 godz. )
 • Poszukiwania rozwiązań win-win na rynku (4 godz. )

Celem tego modułu jest pokazanie uczestnikom jak wielką siłę w dzisiejszym świecie mają marki osobiste. Sprawdzimy na konkretnych przykładach, w jaki sposób komunikują się najlepsze marki i najwięksi liderzy. Dzięki ćwiczeniom każdy z uczestników dowie się jak na bazie mocnych stron promować swój wizerunek. Zaprezentowane będą także najnowsze badania naukowe oraz modele, które pokażą w jaki sposób skutecznie komunikować się z otoczeniem, zainteresować klientów i zainspirować współpracowników.

FORMA ZALICZENIA
Egzamin w formie testu.
 

Wykładowcy: 

wsb_0034_0.jpgWykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Akademia profesjonalnych umiejętności osobistych w WSB we Wrocławiu

Roman Brzezina 
przedsiębiorca, charyzmatyczny lider, trener biznesu i sprzedaży. Szkoli z zakresu m.in. negocjacji, sprzedaży, komunikacji, zarządzania sobą i własnym rozwojem. Z pasją dąży do osiągania wytyczonych celów. Stawia na Permanentny Rozwój Osobisty poparty gigantyczną dawką praktyki. Wiedzę i umiejętności zdobywał u wielu cenionych autorytetów z zakresu rozwoju osobistego m.in. Fryderyka Karzełka, Briana Tracy, Mateusza Grzesiaka, Andrzeja Fesnaka, Franciszka Staniszewskiego. Od wielu lat buduje świadomość poprzez wykłady i szkolenia. Wykształcił liczne grono managerów i doradców finansowych. Od 2008 roku jest certyfikowanym trenerem w firmie Persolog Polska Sp. z o.o. gdzie wykorzystując znajomość modelu zachowań oraz osobowości prowadzi liczne szkolenia. Warsztaty prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu pozwalają uczestnikom na zgłębienie wiedzy zarówno ze względu na komunikację międzyludzką jak i empatię do zachowań drugiego człowieka.

Piotr Grządziel
Certyfikowany trener persolog®, prelegent licznych konferencji w Polsce i za granicą (ponad 2000 godzin szkoleń, treningów i wykładów). Prowadził projekty dla najbardziej znanych marek na świecie: Heineken, Coca-Cola, Mars, Orange, Aviva. Autor metody Top Personal Branding – praca nad personal brandingiem oraz marketingiem dla czołowych liderów i marek w Polsce. Posida ponad 13-letnie doświadczenie w działach marketingu i komunikacji.

Piotr Spychała 
Wicekanclerz WSB we Wrocławiu. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku zarządzanie. Od 1999 r. związany zawodowo z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.  Pracownik naukowo dydaktyczny Uczelni pracujący w katedrach zarządzania i marketingu. Od 2008 r. dyrektor generalny Uczelni. W ramach swoich obowiązków pracuje nad rozwojem Uczelni, nadzoruje sprzedaż produktów Uczelni, współpracuje przy procesach komunikacji zewnętrznej, współtworzy strategię marketingową Uczelni, współpracuje z działem marketingu przy realizacji działań operacyjnych, odpowiada za strategię rozwoju infrastruktury Uczelni, administruje mieniem Uczelni, koordynuje procesy informatyzacji oraz tworzy i nadzoruje realizację projektów realizowanych przez Uczelnię. W ramach realizowanych zadań prowadzi procesy negocjacyjne Uczelni. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii komunikacji oraz negocjacji jak również operacyjnych działaniach negocjacyjnych.

Ceny studiów na kierunku Akademia profesjonalnych umiejętności osobistych w WSB we Wrocławiu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 31 maja, zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT1 RATA
475 zł415 zł4750 zł4150 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30, W dniu 01.06.2018 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p.101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923