Zobacz inny kierunek

Administracja – zarządzanie i organizacja


WSB Wrocław - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Administracja – zarządzanie i organizacja – studia w WSB we Wrocławiu 

Studia na kierunku Administracja – zarządzanie i organizacja pozwalają na poszerzenie znajomości prawa oraz procedur postępowania administracyjnego w praktyce. Poszerzają także kompetencje interpersonalne oraz szeroko rozumianą wiedzę z zarządzania. Są to dziedziny wiedzy niezbędne w wielu sferach życia, zarówno politycznego, jak i gospodarczego. Znajomość regulacji prawnych, a także ich praktyczne zastosowanie jest dużym atutem na rynku pracy.

Zobacz nasz informator studiów podyplomowych w wersji elektronicznej.

foto233x134_7.jpg"Studia podyplomowe są dla mnie ścieżką rozwoju kariery zawodowej. Zdecydowałam się na nie ponieważ w przyszłości chcę podjąć pracę w administracji państwowej. Jednym z kryteriów, które brałam pod uwagę przy wyborze studiów podyplomowych było to, czy wykładowcy są praktykami. Dzięki temu zagadnienia omawiane na zajęciach poparte są wieloma realnymi przykładami. Przedmiotem, który jest dla mnie najbardziej przydatny w codziennym życiu, to organizacja czasu pracy. Dzięki stosowaniu metod zaprezentowany ch na zajęciach nie ma mowy o zmarnowanym czasie".

Justyna Jeżewska
Absolwentka kierunku Administracja – zarządzanie i organizacja

Cel
Celem studiów podyplomowych na kierunku Administracja – Zarządzanie i Organizacja jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej. A przede wszystkim uzyskanie umiejętności interpretowania i stosowania przepisów prawnych w pracy zawodowej. Ukończenie studiów ma być pomocne w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

Korzyści
Praktyczny charakter zajęć ma na celu przygotowanie menedżerów, do radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych związanych m.in. z konfliktem czy spadkiem zaangażowania pracowników. Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie umiejętności i pozyskanie wiedzy w czterech aspektach:

 • blok „wiedza prawnicza” – wiadomości o systemie prawnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika, umiejętności analizy tekstu prawnego
 • blok „prawo administracyjne”- administracja i postępowanie administracyjne
 • blok „sprawne zarządzanie”- zarządzanie i współpraca z pracownikami, zarządzanie projektami unijnymi, zmianą i informacją
 • blok „umiejętności interpersonalne”– zarządzanie zadaniami komunikacji z klientem, współpracownikiem.

Praktyczny charakter studiów
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.

Uczestnicy
Studia kierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie nauki mogą stać się ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej, także w instytucjach niepublicznych.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Administracja – zarządzanie i organizacja w WSB we Wrocławiu

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2

Wiedza prawnicza (60 godz.)

 • Podstawy prawne (8 godz.)
 • Elementy prawa konstytucyjnego (8 godz.)
 • Elementy prawa cywilnego i handlowego (8 godz.)
 • Finanse publiczne – wybrane zagadnienia (12 godz.)
 • Audyt wewnętrzny i kontrola (8 godz.)
 • Prawo europejskie (8 godz.)
 • Zamówienia publiczne (8 godz.)

Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu prawa. Zostaną wyjaśnione zagadnienia dotyczące systemu prawnego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika. Zdefiniowane zostaną zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego i handlowego, a także zagadnienia dotyczące funkcjonowania finansów publicznych.

Prawo administracyjne (24 godz.)

 • Elementy prawa administracyjnego (8 godz.)
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi (16 godz.)

Słuchacze uzyskają wiedzę na temat mechanizmów działania oraz funkcjonowania administracji publicznej. Poznają uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania administracji publicznej.

Sprawne zarządzanie (44 godz.)

 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania (12 godz.)
 • Kultura organizacyjna (4 godz.)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (12 godz.)
 • Zarządzanie projektami unijnymi (8 godz.)
 • Zarządzanie zmianą (4 godz.)
 • Etyka życia publicznego (4 godz.)

Słuchacze opanują podstawowe techniki zarządzania zespołem, sposoby jego motywowania oraz podział zadań w zespole. Wytłumaczone zostaną zagadnienia związane z teorią organizacji i zarządzania. 

Umiejętności interpersonalne (48 godz.)

 • Komunikacja interpersonalna (8 godz.)
 • Asertywność w praktyce (4 godz.)
 • Techniki prezentacji (8 godz.)
 • Umiejętności kierownicze (12 godz.)
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji (8 godz.)
 • Organizacja czasu pracy (8 godz.)

Słuchacze kierunku nabędą szereg umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Przede wszystkim zaś nabędą umiejętności komunikacji w grupie i organizacji. Będą potrafili przygotować wystąpienie ustne stosując odpowiednie techniki i reguły prezentacji. Zreorganizują plan i styl pracy oraz ustala priorytety planowania celów.

Forma zaliczenia:
Egzamin końcowy w formie testu sprawdzającego wiedzę ze wszystkich wykładanych przedmiotów oraz przygotowanie projektu grupowego z tematów zaproponowanych podczas zajęć.
Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Administracja – zarządzanie i organizacja w WSB we Wrocławiu

Wykładowcy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach, jak finanse, zarządzanie, marketing, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym.

Dorota Otręba
Kierownik merytoryczny kierunku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja publiczna. Od 2007 roku związana zawodowo z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. Koordynatorka wielu szkoleń, a także projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych.

Laura Mnich
Radca Prawny od 2003 r., prawnik od 15 lat. Zajmuje się doradztwem biznesowym dla przedsiębiorców, specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie handlowym oraz ochronie danych osobowych. Ma bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze wielu Spółek w tym m.in. Telewizji Polskiej - Oddział Wrocław czy wiodących przedsiębiorstw włoskich. Jest autorką publikacji między innymi w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. Obecnie jest wspólnikiem w Kancelarii MNICH i WOJEWODA Kancelaria Radców Prawnych Spółka Jawna.

dr Łukasz Jurek
Adiunkt w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Nauczyciel akademicki z 8-letnim stażem zawodowym. Jego zainteresowania i działania dydaktyczne oscylują wokół zagadnień związanych ze społecznymi kompetencjami menedżera.

Marek Pietkiewicz
Trener z zakresu zarządzania dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Posiada wykształcenie ekonomiczne i pedagogiczne oraz duże doświadczenie w zarządzaniu licznymi zespołami pracowniczymi, a także w zarządzaniu projektami szkoleniowo-doradczymi. Zajmował stanowiska dyrektora ds. handlowych i marketingu w średnich i dużych firmach sektora usługowo-finansowego. Był odpowiedzialny za budowę struktur sprzedażowych oraz szkolenie i coaching. Specjalizuje się w szeroko pojętym audycie personalnym oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi ZZL Zajmuje się zagadnieniami kształtującymi umiejętności interpersonalne Jest specjalistą w zakresie sprzedaży i negocjacji oraz zarządzania sprzedażą. Posiada uprawnienia audytora SZJ wg norm ISO 9001.

Agnieszka Maziarz – Lipka
Współwłaściciel firmy OPTA.  Z wykształcenia jest psychologiem. Ukończyła także podyplomowe studia „Zarządzanie projektem” (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) oraz szkołę coachów The Art & Science of Coaching (Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego / Erickson College International). Autorka książki „Przepis na sprzedaż”. (Wydawnictwo Helion S.A. Onepress.pl, 2007). Wydanie II rozszerzone książki ukazało się w marcu 2012r.

Ceny studiów na kierunku Administracja – zarządzanie i organizacja w WSB we Wrocławiu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 31 maja , zyskujesz 1000 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Sprawdź jak płacić mniej dzięki dofinansowaniom unijnym!

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT1 RATA
465 zł405 zł4650 zł4050 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia Podyplomowe

Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30, W dniu 01.06.2018 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne.

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p.101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 376 23 70
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923