Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie
to trwające 5 lat studia zawodowe, kończące się uzyskaniem tytułu magistra. W Wyższej Szkole Bankowej w Wrocławu możesz wybrać studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo.

Sprawdź więcej szczegółów o kierunku Prawo

Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów). Pierwsze 2 lata to przede wszystkim zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności niezbędnych dla studentów na danym kierunku. To także czas na to, by zastanowić się nad tym, czym chcesz zajmować się w przyszłości. Przez kolejne 3 lata zdobywasz wiedzę i umiejętności z konkretnej specjalności.

Studia jednolite magisterskie są dostępne w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (sprawdź różnice)

Wybierz studia polecane przez pracodawców

zdobądź dyplom magistra na studiach jednolitych magisterskich. Wybierz Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu - najczęściej wybieraną Uczelnię niepubliczną na Dolnym Śląsku (ranking MNiSW o wynikach rekrutacji na rok 2016/2017 na studia niestacjonarne). Zdobądź dyplom uczelni, której zaufało 300 000 studentów i absolwentów.

studiuj_prawo.png

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Bankowej w we Wrocławiu?

  • bogata oferta edukacyjna
  • dobra organizacja
  • praktyczny program nauczania
  • możliwość zdobycia dyplomu zagranicznej uczelni
  • wiarygodna
  • w praktyce najlepsza
  • nowoczesna

 

bam-przyjaznosc.png