Zobacz inny kierunek

Finanse i rachunkowość WSB Wrocław - Studia II stopnia

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Wybierz studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i zdobądź praktyczne kompetencje z zakresu finansów, potwierdzone cenionym przez pracodawców dyplomem magistra uczelni biznesu.

Dlaczego kierunek Finanse i rachunkowość?
 • Absolwenci kierunku znajdują atrakcyjne zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach administracji publicznej, a także z powodzeniem prowadzą własne firmy.
 • Program studiów dostosowywany do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań pracodawców.
 • ikony-teb-2015-4.pngKadrę dydaktyczną oprócz wykładowców WSB we Wrocławiu stanowią przedstawiciele praktyki gospodarczej, dzięki czemu studenci mają możliwość poznania zarówno teorii, jak i praktyki w ramach poszczególnych przedmiotów.
 • Możliwość kształcenia w języku angielskim,
 • Elastyczny system opłat - sam decydujesz jak chcesz płacić.
   

ciosek.jpg„Wybrałam studia zgodne z moimi zainteresowaniami – naukę finansów i rachunkowości łączę z pracą na stanowisku młodszej księgowej. Po godzinach jestem miłośniczką crossfitu i aktywnego trybu życia. Mimo panującego przekonania o wyższości studiów stacjonarnych nad niestacjonarnymi, zdecydowałam się na te w trybie zaocznym, co było strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu już na studiach mogę rozwijać się zawodowo. Pracując mam szansę w praktyce zastosować zdobytą na zajęciach wiedzę i umiejętności. A w wolnym czasie (którego wbrew pozorom na studiach zaocznych jest całkiem sporo) mogę realizować swoje pasje i zainteresowania”. 

Angelika Ciosek
Studentka WSB we Wrocławiu

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

 • swobodnie poruszać się w zagadnieniach dotyczących rynku finansowego
 • posługiwać się prawem bankowym i podatkowym
 • stosować w praktyce standardy funkcjonujące w rachunkowości
 • prowadzić księgi rachunkowe
 • dokonywać rozliczeń podatkowych
 • przeprowadzać operacje na rynku kapitałowym
 • dokonywać analizy i oceny ryzyka finansowego
 • stosować współczesne koncepcje zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie
 • rozumieć zależności pomiędzy systemem finansowym a realną sferą gospodarki


Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi
Kierunek Finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu możesz studiować także w ramach ścieżki ze studiami podyplomowymi, w ramach której w dwa lata realizowane są studia II stopnia i wybrane przez studenta studia podyplomowe.

Więcej informacji na temat ścieżki ze studiami podyplomowymi

Ukończenie kierunku daje możliwość podjęcia pracy w firmach, m.in. takich jak:

ikona-praktyczna-wiedza.pngProgram studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • Współczesne  problemy społeczno-gospodarcze
 • Praktyczne aspekty prawa

Przedmioty kierunkowe:

 • Rachunkowość zarządcza z rachunkiem kosztów I
 • Rachunkowość zarządcza z rachunkiem kosztów II
 • Polityka pieniężna
 • Zarządzanie projektem inwestycyjnym
 • Analiza instrumentów finansowych
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Makroekonomia

Przedmioty wybieralne:

 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium magisterskie
 • Wykłady do wyboru

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

dr Marzena Adamczyk
Pracuje od 2003 roku jako adiunkt w Instytucie Finansów i Rachunkowości WSB we Wrocławiu. W roku 1997 ukończyła studia na kierunku Handel Zagraniczny Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych zdobyła w roku 2006. W latach 1997-2011 pracowała w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od początku swojej pracy zawodowej interesuje się tematyką związaną z negocjacjami, dyplomacją i savoir-vivre, zwłaszcza w handlu międzynarodowym. Prowadziła i prowadzi nadal zajęcia z Negocjacji i protokołu dyplomatycznego, Negocjacji w biznesie, Negocjacji w logistyce, Etykiety menadżera w biznesie międzynarodowym oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

dr hab. Mariusz Czekała, prof. WSB we Wrocławiu
Specjalista z zakresu rynków kapitałowych, wieloletni praktyk, makler papierów wartościowych. Wykładowca studiów podyplomowych dla doradców inwestycyjnych, studiów MBA oraz Franklin Uniwersity MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia z zakresu inwestowania na giełdzie.

mgr Magdalena Drozd
Audytor wewnętrzny, posiada uprawnienia międzynarodowe do prowadzenia audytu wewnętrznego, doktorantka.  Doświadczony wykładowca w zakresie: systemów kontroli zarządczej, samooceny, metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego oraz systemów  zarządzania ryzykiem. Konsultant w zakresie projektowania, prowadzenia oraz oceny kontroli zarządczej.

dr Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk
Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja ekonomia emerytalna. Adiunkt w Instytucie Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, wieloletni wykładowca przedmiotów finansowych. Obecne zainteresowania koncentruje na zagadnieniach związanych z planowaniem finansowym, zarządzaniem portfelem inwestycyjnym oraz metodami pomiaru efektywności inwestycji.

dr Edward Jończak
Kierownik Zespołu Dydaktycznego Rachunkowości i Podatków w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Autor 50 publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości, finansów i informatyki, specjalizuje się w wycenach podmiotów gospodarczych, doradztwie finansowym oraz z zakresu rachunkowości, a także w analizach ekonomiczno-finansowych, prawnych i analizach opłacalności projektów inwestycyjnych. Brał udział w 60 projektach prywatyzacyjnych, w tym w 45 jako kierownik metodologiczny, realizowanych głównie dla Ministerstwa Skarbu Państwa RP. Kierownik i współautor projektu prywatyzacyjnego grupy polskich uzdrowisk, kierownik analiz i wycen w przekształceniach jednostek służby zdrowia oraz spółek publicznych, działających w branży energetycznej.

dr Angelika Kaczmarczyk
Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu. Ukończyła Akademię Ekonomiczną  na Wydziale Gospodarka Narodowa oraz studia podyplomowe o specjalności Rachunkowość. Związana zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (od 2001 r.) oraz z Wyższą Szkołą Bankową (od 2005 r.). W latach 1997-2001 prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz doradztwo i konsulting w zakresie ewidencji podatkowych. Praktyka w biurze rachunkowym. Autorka wielu publikacji z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. W roku 2007 wyróżnienie od Stowarzyszenia Księgowych  w Polsce za pracę doktorską. Autorka i trener licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.

tomasz_kopyscianski.jpgdr Tomasz Kopyściański
Specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Pracownik kancelarii BSKK - Radcowie Prawni i Adwokaci. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych i studiów MBA realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach.

dr Dominika Markiewicz-Rudnicka
Autorka wielu publikacji z zakresu wyceny kapitału własnego. Uzyskała nagrodę II-stopnia od Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za pracę doktorską. Dyrektor finansowy P.H.U.P Marconi. Obecnie zawodowo związana z Wyższa Szkołą Bankową we Wrocławiu.

dr inż. Anna Motylska-Kuźma
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyka i Zarządzanie. Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, obecnie pracownik Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zawodowe i zainteresowania związała głównie z finansami przedsiębiorstw oraz decyzjami w obszarze strategii finansowych.

mgr Bożena Nowosielska
Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu) we Wrocławiu, studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów oraz kursów i szkoleń doskonalących, Trener biznesu. Doświadczenia biznesowe i trenerskie zdobyła w bankach polskich oraz międzynarodowych korporacjach finansowych,  a także realizując projekty w ramach programów UE oraz szkolenia na zlecenie firm zewnętrznych. Na stanowisku dyrektora departamentu kredytów odpowiadała za przebieg procesu kredytowego, opracowywała regulacje wewnętrzne (regulaminy, instrukcje, zarządzenia) dotyczące zagadnień kredytowych. Sprawowała także nadzór merytoryczny nad pośrednikami współpracującymi z bankiem. Na stanowisku naczelnika wydziałów operacyjnych nadzorowała realizację operacji bankowych, kasowych i skarbcowych. Od kilkunastu lat związana z  Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu – jako wykładowca w zakresie przedmiotów bankowych.

dr Eugeniusz  Rzepecki
Audytor - Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego, adiunkt, autor wielu publikacji oraz artykułów z zakresu rachunkowości, audytu i kontroli. W 2000 roku został nagrodzony za pracę doktorską przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

mgr Tomasz Wojtasiewicz
Absolwent i wykładowca WSB, przedsiębiorca, inwestor związany z giełdą od ponad 8 lat, były prezes Koła Naukowego Rynków Kapitałowych przy WSB, aktualnie opiekun  Koła Naukowego Rynków Kapitałowych. Współpracuje aktywnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Asystent w Instytucie Finansów i Rachunkowości. Prowadzi ćwiczenia z Rynków Finansowych, Pośrednictwo i Doradztwo Finansowe (studia I stopnia); Analiza Instrumentów Finansowych, Analiza Techniczna (studia II stopnia). Należy do Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania pod kierownictwem dr hab. inż., prof. WSB Krzysztofa Safina.

mgr Agata Żurawska
Inspektor kontroli w Urzędzie Kontroli Skarbowej, wykładowca (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Prowadzi zajęcia w zakresie rachunkowości finansowej, które ukierunkowane są zarówno na przedstawienie zasad funkcjonowania nowoczesnej rachunkowości, jak również na praktyczne aspekty wykorzystywania informacji w celu ujawniania występujących nadużyć gospodarczych.

 

Cena studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w WSB we Wrocławiu na I i II roku

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.       
Zapisując się do 16 października zyskujesz nawet 700 zł:
 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów - 150 zł mniej na pierwszym roku studiów i 150 zł mniej na drugim
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Czesne już od 467 zł 480 zł miesięcznie przez całe studia! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej w ciągu dwóch lat studiów - 400 zł mniej na pierwszym roku studiów i 400 zł mniej na drugim
 • 400 zł zniżki we wpisowym

Sprawdź ceny dla absolwentów

Sprawdź 9 sposobów na obniżenie czesnego. 

zainwestuj_w_dobre_studia.png

Gwarancja stałego czesnego
W WSB dajemy Ci gwarancję, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama.
Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. 

Specjalność International Finance jest dostępna tylko w formie niestacjonarnej. 
Cena specjalności Business Finance dla studentów cudzoziemców niestudiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich jest płatna jednorazowo i wynosi 9 500 zł + opłata rekrutacyjna w wysokości 400 zł. 

 • Opłata roczna pobierana jest z góry za cały rok. Jest to płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego.
 • Nie przysługuje promocja w czesnym.
 • Opłata wpisowa wynosi 0 zł.
 • Opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) dla studentów Cudzoziemców niestudiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niewymienionych w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wynosi 400 zł i płatna jest przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych.

Ceny dla kierunku Finanse i rachunkowość

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
480 zł467 zł560 zł545 zł2800 zł2725 zł5600 zł5450 złI rok
560 zł545 zł2800 zł2725 zł5600 zł5450 złII rok
III rok
IV rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
480 zł467 zł560 zł545 zł2800 zł2725 zł5600 zł5450 złI rok
560 zł545 zł2800 zł2725 zł5600 zł5450 złII rok
III rok
IV rok

Ceny dla specjalności International Finance na kierunku Finanse i rachunkowość

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
550 zł537 zł645 zł630 zł3225 zł3150 zł6450 zł6300 złI rok
645 zł630 zł3225 zł3150 zł6450 zł6300 złII rok
III rok
IV rok

Ceny dla specjalności Business Finance na kierunku Finanse i rachunkowość

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
550 zł537 zł645 zł630 zł3225 zł3150 zł6450 zł6300 złI rok
645 zł630 zł3225 zł3150 zł6450 zł6300 złII rok
III rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia II stopnia

bud. A, p. 101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 376 23 95
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923