Rekrutacja i dokumenty

Wybierz studia w uczelni biznesu! 

zaufaj_duzej_uczelni.pngDołącz do studentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Kto może zostać studentem?

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

Jak się zapisać na studia?
Możesz zrobić to:

 • online za pośrednictwem formularza zapisów, który poprowadzi Ciebie przez etapy rekrutacji i wypełni dokumenty

Zapisz się na studia I stopnia  w WSB we Wrocławiu:

KROK 1. Co musisz zrobić? krok1.png

 O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.

KROK 2. Co musisz zrobić? krok_2.png
Skompletuj dokumenty. 
Lista potrzebnych dokumentów:

 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia oraz 
  ankietę osobową (uzupełnione generuje system zapisów online)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał lub odpis do wglądu
 • 1 kolorowe zdjęcie zgodne z  nowymi wymogami zdjęć do dowodu osobistego (tj. zrobione na wprost, wymiary: 35 x 45 mm). Jeśli nie dysponują Państwo niezbędnymi w procesie rekrutacji zdjęciami, istnieje możliwość wykonania ich w punkcie foto w WSB we Wrocławiu: ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p. 011. Komplet 4 zdjęć jest gotowy w 10 minut. Sugerowana cena - 20 zł.

Ze względu na remont od 11 czerwca do odwołania Punkt Foto mieści się na I piętrze w bud. A w strefie studenta. 

 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość kandydata
 • kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej (w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej, którą można uiścić przelewem na konto numer 22 1020 5242 0000 2402 0118 1429 lub przy zapisie w Biurze Rekrutacji  (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: Imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia
 • ślubowanie (uzupełnione generuje system zapisów online)
 • umowa o naukę (Uwaga: umowa musi być na każdej stronie parafowana)

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące z nich możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.krok3.png

KROK 3. Co musisz zrobić?

 • przyjdź do Biura Rekrutacji, infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30
 • złóż komplet dokumentów

Bądź spokojny:
W razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji udzielą Ci pomocy i wszystkich potrzebnych informacji.

KROK 4. Co musisz zrobić?  krok4.png

Odczytaj maila potwierdzającego przyjęcie na studia.
Jesteś już studentem WSB!

Przed rozpoczęciem zajęć będziesz mógł:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin opłat - pobierz
 • Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 - pobierz
 • Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 - pobierz
 • Zarządzenie Rektora w sprawie warunków i trybu rekrutacji 2018/2019- pobierz
 • Regulamin studiów - pobierz
 • Regulamin promocji studiów wyższych dla zapisanych do 16.07.2018 - pobierz 
 • Regulamin promocji studiów wyższych dla zapisanych do 10.08.2018 - pobierz
 • Zamówienie na fakturę - dla pracodawcy | dla studenta (zamówienie na fakturę można przesłać pisemnie na adres Wyższej Szkoły Bankowej: ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław z dopiskiem: kwestura, faxem 71 356 16 32 lub na adres e-mailowy: kwestura@wsb.wroclaw.pl)

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Szukasz właściwego kierunku rozwoju?
Z Biurem Karier WSB znajdziesz najlepszą drogę.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego, doradztwa ds. przedsiębiorczości, płatnych staży i praktyk zawodowych. Biuro Karier bliżej Ciebie - darmowe doradztwo zawodowe!

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną skontaktuj się z :
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Stanisław Kośnik
tel.: 71 376 23 77
tel. kom.: 889 765 633
e-mail: bon@wsb.wroclaw.pl

CUDZOZIEMCY

More info in English
Информация на русском языке
Інформація українською мовою
Lista dokumentów rekrutacyjnych dla Cudzoziemców (w języku polskim)

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji dla Cudzoziemców:

 • Zasady rekrutacji Cudzoziemców w roku akademickim 2016/2017 - pobierz
 • Oświadczenie NFZ - pobierz
 • Zgoda dla osoby niepełnoletniej - pobierz
 • Rekrutacją cudzoziemców oraz kandydatów na studia anglojęzyczne zajmuje się:
  Biuro ds. Studentów Zagranicznych 
  WSB we Wrocławiu 
  ul. Fabryczna 29-31 
  bud. A, p. 234
  tel.: +48 71 376 23 68