Zobacz inny kierunek

Zarządzanie WSB Wrocław - Studia I stopnia

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

 

Dlaczego warto wybrać kierunek Zarządzanie w WSB we Wrocławiu?

 • Nowatorski sposób nauczania wzorowany na najlepszych uczelniach biznesowych z Europy Zachodniej i USA.
 • Do dyspozycji studentów – manuale przedmiotowe, case studies, gry symulacyjne oraz platforma Moodle z pełnymi wykładami oraz ćwiczeniami interaktywnymi.
 • Program nauczania ustalany wraz z przedsiębiorcami ma charakter praktyczny i bazuje na licznych przykładach biznesowych oraz nowych formach interaktywnego nauczania. 
 • Zajęcia z wykorzystaniem gier kierowniczych i biznesowych jak np.: PROMAR, PROFIT, ORGAEFEKT.
 • Możliwość rozwijania swoich kompetencji w Kole Naukowym KiWi.
 • Możliwość studiowania w języku angielskim na specjalności business administration.
 • Zajęcia specjalnościowe są prowadzone przez wybitnych praktyków, m.in. z takich firm jak: Lemon JWT 
  Thompson, Limango, Me&My Friends – członków Rady Biznesu dla kierunku zarządzanie.
 • Zajęcia w oparciu o oprogramowanie specjalistyczne: SPSS, Corel Draw Graphic Suite, Photoshop, Adobe Premiere, SAP, mHR EVO, Płatnik (w zależności od wybranej specjalizacji).
 • Program studiów konsultowany z Radą Biznesu dla kierunku zarządzanie. 
 • Oprogramowanie:
  • SPSS - oprogramowanie do statystycznej analizy danych. Poza badaniami naukowymi jest często wykorzystywane w badaniach rynku i opinii, badaniach marketingowych
  • Photoshop – oprogramowanie do grafiki i obróbki zdjęć
  • Premiere  - oprogramowanie do edycji filmów
  • Corel Draw – oprogramowanie do grafiki wektorowej
  • mHR EVO - to nowoczesne narzędzie kompleksowo wspierające Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Realizowane w mHR EVO procesy HR obejmują swym zakresem wszystkie etapy cyklu życia pracownika w organizacji. Struktura poszczególnych podprocesów podlega konfiguracji. mHR EVO pozwala podnieść jakość procesów decyzyjnych, ograniczyć ryzyko popełniania błędów, przekształcić kapitał ludzki pracowników w kapitał organizacji. Pokazuje m.in. związek wkładu personelu z efektami osiąganymi przez organizację – jej produktywnością i dochodowością. Na bazie systemu mHR EVO zrealizowano największe w Polsce wdrożenie w obszarze strategicznego HR (80 tys. użytkowników)
  • SAP – na specjalności Zarządzanie produkcją
  • Google Analytics, AdWords oraz oprogramowanie do zarządzania sklepami internetowymi oraz portalami społecznościowymi – na specjalności Marketing i social media
  • Pracownia video - na specjalności Grafika komputerowa w reklamie
  • Pracowania fotograficzna  - na specjalności Grafika komputerowa w reklamie

„Zarządzanie to nie tylko fachowe wykorzystanie wiedzy 
i umiejętności zdobytych podczas studiów. To przede 
wszystkim profesjonalizm wprowadzania zmian w zarządzanej firmie, pewność podejmowanych decyzji strategicznych i kreowania rzeczywistości dzisiaj i jutro. Tym właśnie wyróżniają się nasi absolwenci. Nie ma bowiem znaczenia, czy zarządzamy małą firmą czy dużą korporacją, zasady pozostają takie same. Rynek pracy wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu innowacyjnego zarządzania i reagowania na zmiany rynkowe. Ale to, co najważniejsze – to menedżer musi mieć pasję uczenia się, budowania relacji z ludźmi i wsłuchiwania się w trendy rynkowe. Dlatego nasze studia to 3xP: praktyka, profesjonalizm i pasja”.
dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB
menedżer kierunku

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • Ekonomii, zarządzania i marketingu.
 • Zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami.
 • Specjalistycznych umiejętności, popartych wiedzą oraz kompetencji społecznych – zgodnych z potrzebami rynku pracy (w zależności od wybranej specjalności).
 • Analiz działań przedsiębiorstw – m.in. poprzez uczestniczenie w grach rynkowych symulacyjnych, 
  rozwiązywania licznych case studies.
 • Obsługi specjalistycznego oprogramowania (w  zależności od wybranej specjalności).

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

kiwi.jpgMożesz rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w Kole Naukowym KIWI. Koło naukowo-biznesowe KIWI (Key Visual Business and Research Group) założone przez studentów I roku II stopnia kierunku zarządzanie, innowacyjny marketing jest pod opieką dr hab. Agnieszki Dejnaki prof. nadzw. WSB oraz partnera biznesowego – fi rmy Me&My Friends. Koło działa we współpracy z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami, organizuje warsztaty między innymi z design thinking, z technologii druku 3D oraz szkolenia z obsługi programów grafi cznych. Koło zajmuje się analizą trendów w marketingu, działań oraz kampanii reklamowych różnych fi rm, a studenci rozwij ają kompetencje w zakresie SEM, SEO, UX, technologii IT oraz usability. Więcej informacji.

 

Partnerzy biznesowi kierunku:

partnerzy-_zarz.png

Jako absolwent Zarządzania możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku:

ikona-praktyczna-wiedza.pngProgram studiów na kierunku Zarządzanie w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • BHP
 • Język polski branżowy
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Proseminarium
 • Socjologia
 • Technologia informacyjna
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kierunkowe:

 • Instrumentarium zarządzania
 • Rachunkowość i dokumentacja finansowa
 • Etyka biznesu
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Instrumentarium marketingu
 • Badania i analizy rynku
 • Zarządzanie małą firmą
 • Wyzwania i oczekiwania rynku pracy
 • Zachowania organizacyjne
 • Interpretacja danych statystycznych
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • Gra biznesowa 

Przedmioty wybieralne:

 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykład do wyboru

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

dr Renata Brajer-Marczak
Doktor w dziedzinie nauk ekonomicznych, specjalista w dziedzinie procesowego zarządzania w przedsiębiorstwie.Regularnie prowadzi zajęcia dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia związane z zarządzaniem procesami wytwórczymi i logistycznymi, systemami zarządzania jakością oraz procesowym podejściem do zarządzania. Wiedzę akademicką konfrontuje z praktyką gospodarczą poprzez badania empiryczne prowadzone w celach naukowych oraz w czasie różnego rodzaju projektów doradczych i szkoleniowych, w tym również współfinansowanych ze środków unijnych, np. projekt: Doskonalenie procesów produkcyjnych, skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Ekspert w ocenie biznesplanów składanych w ramach dofinansowania działalności ze środków unijnych.

agnieszka_dejnaka_233x134.jpgdr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. WSB
Absolwentka studiów MBA - obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Zarządzania i Marketingu w WSB we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu reklamy, e-komunikacji marketingowej, badań i analiz rynku oraz e-marketingu. Praktyk z zakresu marketingu i marketingu elektronicznego. Współpracowała w projektach z zakresu marketingu i e-commerce, współpracując z wieloma firmami polskimi i zagranicznymi (między innymi Lemon Sky, Technox, Bank Zachodni WBK). Jest konsultantem firm w zakresie marketingu internetowego, nowych technologii w marketingu i social mediów. Uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA. Autorka kilku książek naukowych i branżowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i branżowych. Współautorka „Biblii e-biznesu”, która została uznana za najlepszy poradnik ekonomiczny i otrzymała pierwszą nagrodę „Economicus 2014″, Gazeta Prawna.

mec. dr Tomasz Gaweł
Radca prawny. Od 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w latach 2007-2010 dziekan Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB, wcześniej adiunkt na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kierownik studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami", "Zarządzanie Nieruchomościami” i "Prawo Gospodarcze", radca prawny prowadzący prywatną praktykę (Kancelaria GLG).

dr hab. Tadeusz Gospodarek
Prof. nadzw. WSB, autor książek, publikacji oraz artykułów z zakresu filozofii nauki w zarządzaniu. Konsultant strategii rozwoju m.in. powiatu oławskiego i miasta Pieszyce, autor opracowań eksperckich „Informatyzacji Teatru Polskiego we Wrocławiu”(IFE 2008-2009) oraz „ Muzeum Wirtualnego Wrocławskiej Wytwórni  Filmów Fabularnych” (IFE 2009-2010).Prowadzi własną stronę domową: gospodarek.eu

mgr Wojciech Męciński
Praktyk w dziedzinie HRM z szerokim 6-cio letnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku. Coach certyfikowany przy ICC specjalizujący się w Executive i Business Coaching. Obecnie od przeszło 3 lat wykładowca i opiekun merytoryczny dzielący się wiedzą i doświadczeniem ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Z wykształcenia prawnik. Niewątpliwym atutem jest fakt, iż posiada blisko dwunastoletnie doświadczenie managerskie oraz biznesowe (w tym studia MBA), co pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia i kontekstu, w którym operują Klienci biznesowi. Dodatkowo w przebiegu pracy zawodowej miał okazję pracować w organizacjach o dużym zróżnicowaniu, zarówno wiekowym, jak i kulturowym.

mgr Agnieszka Morawiak
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Zachowań Konsumenckich. Jej praca doktorska ma na celu ukazanie barier komunikacyjnych w przedsiębiorstwach polskich. Karierę badacza rynku rozpoczęła jeszcze na studiach zaczynając jako ankieter i koder. Obecnie kierownik wielu projektów badawczych z zakresu badań społecznych i marketingowych. Głównie specjalizuje się w badaniach poziomu jakości obsługi w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Były członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Absolwentka Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prywatnie wielbicielka psów rasy mops i fanka kultury hiszpańskiej.

joanna_nogiec_233x134.jpgdr Joanna Nogieć
Dyrektor Departamentu Obsługi Dydaktyki w WSB we Wrocławiu, długoletni wykładowca marketingu. Sprawuje nadzór merytoryczny nad ścieżką anglojęzyczną oraz rozwojem obszaru dydaktycznego Uczelni. Ma za sobą doświadczenia pracy w domu mediowym oraz w agencji reklamowej, główne w obszarze badań marketingowych, planowania mediów i tworzenia strategii marketingowych dla klientów. Na zajęciach łączy teorię marketingu z praktyką zawodową. Interesuje się wykorzystaniem dwuwymiarowych kodów matrycowych w komunikacji marketingowej a także aplikacjami mobilnymi. Współpracuje z włoskimi uniwersytetami w zakresie studiów podyplomowych oraz uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA, a także w stażach naukowych we Francji i Słowenii.

dr Katarzyna Kulig-Moskwa 
Doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja zarządzanie). Adiunkt w Instytucie  Zarządzania  i Marketingu  oraz kierownik zespołu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Praktyk i teoretyk w obszarze zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, public relations, CSR. Doświadczenie w pracy w zespołach projektowych oraz jako konsultant ds. zarządzania. Trener biznesu oraz wykładowca na studiach pierwszego, drugiego stopnia i podyplomowych.  Naukowo interesuje się zagadnieniami CSR w obszarze miejsca pracy oraz rozwojem pracowników. Na co dzień współpracuje z firmami w zakresie programów dydaktycznych i konsultingowych.

mgr Magdalena Gruszka
Certyfikowany Trener Biznesu, Coach oraz Psychoterapeuta. Od 12 lat projektuje oraz realizuje szkolenia miękkie i warsztaty rozwojowe. W latach 2008-2014 związana z przemysłem motoryzacyjnym, pracowała jako HR Business Partner oraz Trener Wewnętrzny w WABCO Polska.  Od stycznia 2013 r. prowadzi prywatny gabinet psychologiczny, w którym oferuje możliwość psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym, a także life & business coaching. Wykłada na studiach podyplomowych, magisterskich oraz licencjackich psychologię zarządzania oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Psychologia, Szkoły Trenerów Biznesu Moderatora oraz Studium ZZL. Ekspert z zakresu selekcji ukierunkowanej, zarządzania rozwojem pracowników oraz mediacji. Stypendystka na East Carolina University w Stanach Zjednoczonych na programie Master of Industrial / Organizational Psychology oraz dyplomowany Praktyk NLP.

mgr Alicja Biłozor
Dyplomowany, doświadczony coach, certyfikowany trener, ekspert w dziedzinie zarządzania ludźmi w organizacjach, doświadczony menedżer, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.Absolwentka Szkoły Coachingu Menedżerskiego „Moderator”, absolwentka Szkoły Trenerów Zarządzania „MATRIK” oraz uczestniczka studiów psychologicznych w SWPS. Od 1998r. związana zawodowo z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2011 roku prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na studiach stacjonarnych i podyplomowych z zakresu organizacji funkcji personalnej, systemów motywacyjnych, metod i technik zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania talentami oraz audytu personalnego. O 2013 roku zajmuje się coachingiem kariery oraz biznesowym, realizacją szkoleń komercyjnych, doradztwem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, od 2015 r. prowadzi praktykę psychoterapeutyczną.

mgr Joanna Ciołek 
Psycholog. Doradca personalny. Coach. Z zarządzaniem zasobami ludzkimi związana od 2005 r. Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych na stanowiska menedżerskie oraz w budowaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi.  Współpracowała z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów edukacyjnych i aktywizacyjnych, a także z wieloma firmami, dla których przeprowadzała szkolenia i realizowała projekty z zakresu doradztwa personalnego – o tematyce motywowania pracowników, przeprowadzania procesów rekrutacyjnych, budowania własnego wizerunku - autoprezentacji, zarządzania zespołem, komunikacji oraz różnorodności kulturowej. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej, gdzie prowadzi zajęcia z tematyki HR-owej.

dr Dariusz Socha
Doktor nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowej korporacji energetycznej, gdzie m. in. pracował jako szkoleniowiec. Następnie był managerem, a także dyrektorem w branży hotelowej na Dolnym Śląsku. Prowadzi szkolenia komercyjne z zakresu bhp dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców (pracownicy adm.-biurowi, inżyn.-techniczni, kierownicy).  Ponadto zagadnienia BHP wykłada dla studentów w WSB we Wrocławiu. Wykładowca akademicki i trener biznesu. Występował jako prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, autor artykułów w publikacjach naukowych. Naukowo interesuje się zagadnieniami komunikacji, negocjacji, PR, HR, andragogiki oraz bhp w organizacji pracy. Obecnie jest niezależnym ekspertem i doradcą oraz właścicielem firmy szkoleniowej. Żonaty, ma syna. Prywatnie jest pszczelarzem, lubi piesze wędrówki. Pasjonuje go rozmowa z drugim człowiekiem.

mgr Andrzej Kwocz
Trener, konsultant ds. systemów zarządzania, absolwent Politechniki Wrocławskiej, autor publikacji dotyczących systemów zarządzania. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu, doskonaleniu i audytowaniu systemów ISO. Od ponad 9 lat w EcoMS Consulting odpowiada za prowadzenie projektów, szkoleń i konsultacji w zakresie zarządzania jakościa, ochroną środowiska i BHP. Certyfikowany audytor wiodący systemów ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 oraz ISO 27000. Prowadził wiele szkoleń i konsultacji zarówno dla przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych. Jego doświadczenie trenerskie to ponad 2500 godzin szkoleń kierowanych do różnych grup pracowników. Pracuje jako trener dla międzynarodowych jednostek certyfikacyjnych, wykładowca studiów w zakresie systemów zarządzania. Obecnie Andrzej wraz z zespołem jest zaangażowany w rozwój i propagowanie programu coachingu dla audytorów wewnętrznych, nowego podejścia do podnoszenia kompetencji audytorów. Prywatnie, pasjonat sportów zespołowych, zaś w weekendy można znaleźć go w ogrodzie, pielęgnującego swój trawnik.

mgr inż. Bartłomiej Bajak
Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym, starszy inspektor bhp i specjalista do spraw przeciwpożarowych. Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Praktyk w obszarze zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, prewencji zagrożeń oraz ochrony przeciwpożarowej. Doświadczenie w pracy jako wykładowca oraz trener w tematyce: zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa imprez masowych.

mgr inż. Natalia Nastańska
Absolwentka Ochrony Środowiska z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Zarządzania jakością. Posiada wieloletnie doświadczenie trenera oraz konsultanta ds wdrożeń systemów zarządzania, zgodnych z ISO. Współpracuje z jedną z wiodących jednostek certyfikujących jako audytor. W trakcie kariery zawodowej pełniła funkcję Specjalisty ds BHP u wiodących producentów opakowań z tektury falistej. Prywatnie miłośniczka podróży i konstruktywnych dyskusji.

233x134_21_cz.jpgmgr Joanna Ukleja
Specjalista ds. HR, psycholog, certyfikowany trener biznesu, kierownik merytoryczny studiów podyplomowych HR dla profesjonalistów. Odpowiada za politykę HR w dużej organizacji,  wcześniej związana była z firmą doradczo-szkoleniową, w ramach której koordynowała wielomiesięczne projekty szkoleniowe, głównie dla firm produkcyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rekrutacji i selekcji oraz typu Train the Trainer. Interesuje się jakością motywacji pracowników oraz systemami ocen pracowniczych.

dr Sylwia Anna Wrona
Wykładowca, badacz, konsultant, certyfikowany trener biznesu. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów oraz Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ. Posiada certyfikat „Practitioner in the Art of NLP” oraz „NLP Business Practitioner” (YCC Group). Autorka licznych publikacji, ekspertyz i projektów badawczych z obszaru Marketingu i Zarządzania.

dr Włodzimierz Wudarzewski
Długoletni wykładowca zarządzania. Specjalizuje się w zakresie aktywnych form kształcenia ich funkcji, uwarunkowania i rozwoju. Bada systemy celów, systemy regulacji kompetencji w organizacjach oraz struktury organizacyjne instytucji. Pełnomocnikiem Rektora ds. Aktywnych Form Kształcenia, dyrektor programowy Firmy Konsultingowo-Szkoleniowej Adviser.

dr hab. inz. Radosław Ryńca specjalizuje się głównie w rachunkowości zarządczej, w nowoczesnych koncepcjach i metodach zarządzania oraz ich zastosowaniu w obszarze przedsiębiorstw i organizacji pożytku publicznego. Autor dwóch monografii oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji. Współautor i wykonawca kilku projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykładane przedmioty na studiach I stopnia  kierunek Zarządzanie: Instrumentarium Zarządzania, negocjacje w biznesie, Zarządzanie Mała Firmą.

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin wykładowca przedmiotów na studiach I stopnia,  kierunek Zarządzanie: Zarządzanie projektami, Zarządzanie procesami, Zarządzanie logistyczne w produkcji, Zarządzanie Jakością. Praktyk biznesowy: specjalista ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, kierownik projektu, trener, szkoleniowiec, coach. Prowadzi konsulting i szkolenia w zakresie wdrażania nowych koncepcji zarządzania: outsourcing, Lean management, Lean officie, 5 S, KANBAN, Six Sigma, mapowanie procesów, zarządzanie zmianą.

dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB pracownik naukowy i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania; specjalista z dziedziny przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego; autor  wielu prac z dziedziny przedsiębiorczości, m.in. monografii Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne; podręcznika Zarządzanie małą firmą; kierownik wielu projektów badawczych, w tym Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych (2012-2014) oraz Przedsiębiorczość polskich imigrantów w Niemczech (2016); stypendysta DAAD, członek niemieckiego stowarzyszenia naukowego Förderkreis Gründungs-Forschung e.V., doradca dolnośląskich przedsiębiorstw rodzinnych; ekspert Wielkopolskiego RPO na lata 2014-2020, członek Dolnośląskiej Rady Gospodarczej; przewodniczący Komitetu Przedsiębiorstw Rodzinnych Krajowej Izby Gospodarczej. Wykładane przedmioty na studiach I stopnia,  kierunek Zarządzanie: Zarządzanie małą firmą; Zarządzanie biznesem, Logika zarządzania firmą.

Ceny studiów na kierunku Zarządzanie w WSB we Wrocławiu

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. 

zainwestuj_w_dobre_studia.pngMasz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 
Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

 

 

 Cena specjalności Business Administration dla studentów cudzoziemców niestudiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich jest płatna jednorazowo i  wynosi 9 500 zł + opłata rekrutacyjna w wysokości 400 zł.

 • Opłata roczna pobierana jest z góry za cały rok. Jest to płatność w systemie Gwarancji Stałego Czesnego.
 • Nie przysługuje promocja w czesnym.
 • Opłata wpisowa wynosi 0 zł.
 • Opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) dla studentów cudzoziemców niestudiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niewymienionych w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wynosi 100 Euro i płatna jest przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

Poniższa tabela nie uwzględnia cen na studiach w trybie wieczorowym dostępnym na wybranych specjalnościach.

Sprawdź ceny na tryb wieczorowy.

Ceny dla kierunku Zarządzanie

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia wieczorowe

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł460 zł2300 zł4600 złI rok
455 zł535 zł2675 zł5350 złII rok
595 zł2975 zł5950 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
440 zł510 zł2550 zł5100 złI rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
510 zł2550 zł5100 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł460 zł2300 zł4600 złI Rok nauki
455 zł535 zł2675 zł5350 złII Rok nauki
595 zł2975 zł5950 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
440 zł510 zł2550 zł5100 złI rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
510 zł2550 zł5100 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
395 zł450 zł2250 zł4500 złI rok
450 zł525 zł2625 zł5250 złII rok
585 zł2925 zł5850 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
435 zł500 zł2500 zł5000 złI rok
435 zł500 zł2500 zł5000 złII rok
500 zł2500 zł5000 złIII rok
IV rok

Ceny dla specjalności Business Administration na kierunku Zarządzanie

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia wieczorowe

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
500 zł585 zł2925 zł5850 złI rok
500 zł585 zł2925 zł5850 złII rok
585 zł2925 zł5850 złIII rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
bud. A, p. 101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923