Zobacz inny kierunek

WSB Wrocław - Studia I stopnia

Prawo w biznesie

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu to unikalny kierunek łączący biznesowe kompetencje z wiedzą prawniczą.

Dlaczego Prawo w biznesie w WSB we Wrocławiu?

klucz_do_kariery.png

 • To unikalny, interdyscyplinarny kierunek studiów łączący prawo z praktyką gospodarczą, przygotowujący do pracy w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach państwowych i samorządowych, dający możliwość 
  rozwoju akademickiego i zawodowego.
 • Zajęcia prowadzone są przede wszystkich przez praktyków oraz wykładowców z dużym doświadczeniem, 
  dzięki czemu studenci mają możliwość poznania zarówno teorii, jak i praktyki.
 • Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach, 
  instytucjach finansowych, jednostkach administracji publicznej, a także z powodzeniem prowadzą własne firmy.
 • Program kształcenia został opracowany w sposób zapewniający dostosowanie się do zmieniających się 
  warunków o charakterze społeczno-gospodarczym i – co się z tym bezpośrednio wiąże – oczekiwań rynku pracy.
 • Daje możliwość odbycia praktyk, staży zawodowych i szkoleń w działach prawnych, organizacyjnych 
  i finansowych liczących się na rynku podmiotów prywatnych oraz w instytucjach publicznych.

foto233x134_41.jpg„Prawo w biznesie jest w Polsce kierunkiem realizowanym w niewielu wyższych uczelniach. Menedżerowie i biznesmeni mogą korzystać z opinii profesjonalnych prawników, ale decyzje w biznesie niekiedy są podejmowane w taki sposób, że nie ma czasu na ekspertyzy. Lepiej byłoby więc, gdyby osoby zwiazane z biznesem znały prawo. W końcu nieznajomość prawa szkodzi – nie zwalnia z odpowiedzialności za podjęte decyzje. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu posiada wykładowców – prawników z długoletnią praktyką w biznesie. Ponadto w Radach Biznesu, których pracę koordynuję jako Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem, pracują osoby z wrocławskich kancelarii prawnych, prowadzą one wykłady i seminaria. Dzięki temu studenci mogą skorzystać z case study rozwiązywanych w praktyce”.

prof. dr hab. Marian Noga
Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem, 
wykładowca WSB we Wrocławiu

 

praktyczna_wiedza.pngCzego nauczysz się w trakcie studiów?

 • praktycznych umiejętności z obszaru prawa, w szczególności prawa gospodarczego, co jest niezwykle istotne na obecnym rynku pracy, oraz swobodnie poruszać się w najważniejszych zagadnieniach z obszaru finansów, rachunkowości oraz zarządzania
 • właściwie interpretować i stosować w praktyce przepisy prawa z obszarów powiązanych z biznesem, m.in. prawa działalności gospodarczej, prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego czy też prawa zobowiązań
 • samodzielnie prowadzić dowolną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w dowolnej branży na różnego rodzaju stanowiskach związanych z obsługą prawną przedsiębiorstwa oraz w innych pionach, w tym zarządczych
 • rozumieć cele biznesowe przedsiębiorcy i otoczenia, w którym funkcjonuje, oraz logikę strategii rozwoju przedsiębiorstwa, projektów i procesów biznesowych, a także sposób zorganizowania przedsiębiorstwa
 • pracować w zespołach projektowych.

 

pwb_partnerzy.jpg

Jak prowadzone są zajęcia?

 • studenci pracują na case studies - kazusach prawnych
 • symulacje i case studies umożliwiające naukę korzystania ze źródeł prawa, orzecznictwa i literatury fachowej, interpretacji przepisów, dokonywania kwalifikacji prawnej, używania prawa w praktyce czy sporządzania pism procesowych
 • zajęcia z wykorzystaniem elektronicznych baz informacji prawnej, mające na celu praktyczną naukę korzystania z poszczególnych systemów informacji prawnej

infografiki600-9.jpg

Jako absolwent Prawa w biznesie możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku:

W WSB we Wrocławiu możesz też studiować kierunek Prawo na jednolitych studiach magisterskich. Sprawdź szczegóły

 

 

ikona-praktyczna-wiedza.pngProgram studiów na kierunku Prawo w biznesie w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Ekonomia
 • Podstawy socjologii
 • Logika dla prawników
 • Proseminarium

Przedmioty kierunkowe:

 • Podstawy zarządzania
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Prawoznawstwo
 • Wprowadzenie do prawa cywilnego
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • Tradycje prawa
 • Prawo cywilne. Prawo rzeczowe
 • Prawo cywilne. Zobowiązania
 • Prawo konstytucyjne
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość w biznesie
 • Finanse publiczne
 • Prawo spółek handlowych
 • Postępowanie administracyjne
 • Ochrona własności intelektualnej, danych osobowych i informacji niejawnych
 • Procedury pozyskiwania funduszy wspólnotowych

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

prof. zw. dr hab. Wiesław Bokajło
Historyk, politolog, europeista – wypromował 19 doktorów. Specjalista z zakresu historii myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, filozofii politycznej, teorii demokracji, federalizmu i polityki regionalnej, integracji gospodarczej UE, psychologii politycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, teorii kultury politycznej i społeczeństwa obywatelskiego. Granty: DAAD, Tempus Individual Mobiliy Grant, Jean Monnet Project for Poland, Ministerstwa Edukacji Narodowej - na staże w: RFN, Belgii, Wielkiej Brytanii, Austrii. Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej: projekt dla wsparciu COR/CEEC-Cyprus Liaison Group: "The Europe of the Regions: Strategies and Perspectives in the view of the forthcoming Enlargement of the European Union". Ekspert Urzędu Marszałkowskiego w zakresie społeczeństwa obywatelskiego przy projektowaniu Strategii Rozwoju Dolnego Śląska; współautor Report of the International Research Project: The Family as a Resource for Society, Pontifical Council for the Family, Vatican City 2012, Członek Kolegiów Redakcyjnych: Wrocławskich Studiów Politologicznych", „Przegląd Historyczno-Politologiczny”, “Racji Stanu”, Członek Rady Naukowej „Acta Politica” Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek – korespondent Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft w Tybindze, Vice-Prezes Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą we Wrocławiu, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych; Odznaczony Brązowym i Złotym Zasługi oraz Kawalerskiego Orderu Polonia Restituta.

prof. zw. dr hab. Marian Noga
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Senator IV i V kadencji, od 2004 do 2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Obecnie Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu i wykładowca uczelni, ekspert w Narodowym Centrum Nauki. Komentator ekonomiczny TVN. W pracy naukowej zajmuje się teorią wzrostu gospodarczego, polityką fiskalną i monetarną, ekonomicznymi aspektami ochrony środowiska.

dr Radosław Kamiński
Od 2008 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Stopień uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na podstawie pracy: Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Historyczne tło, polityczne przetargi, efekty. Swoje główne zainteresowania badawcze i dydaktyczne koncentruje wokół problematyki funkcjonowania administracji publicznej w Polsce oraz w innych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz zachodzących w nim procesów. Dotychczasowe liczne publikacje (w tym monografie) w szczególności związane są z decentralizacją systemu administracyjnego państwa oraz ustrojem i funkcjonowaniem stopni samorządu terytorialnego. Inicjuje nowe obszary badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz różnych aspektów polityki, w tym polityki społecznej. Rozwój naukowy i pracę wykładowcy łączy z innymi funkcjami społecznymi i działalnością zawodową. Jest członkiem Karpackiego Towarzystwa Naukowego, sekretarzem redakcji czasopisma Homo Politicus. Zawodowo związany ze środowiskiem biznesowym (świadczył i świadczy usługi dla korporacji).

mec. dr Tomasz Gaweł
Radca prawny. Od 2007 adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w latach 2007-2010 dziekan Zamiejscowego Wydziału Ekonomicznego w Opolu WSB, wcześniej adiunkt na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kierownik studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu „Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami", "Zarządzanie Nieruchomościami” i "Prawo Gospodarcze", radca prawny prowadzący prywatną praktykę (Kancelaria GLG).

dr Tomasz Kopyściański
Menedżer Kierunku Finanse i Rachunkowość WSB Wrocław, specjalista z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autor i współautor opracowań biznesowych podejmowanych we współpracy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami sektora finansów publicznych, dotyczącymi przeprowadzenia audytu finansowego, opracowania biznesplanów, formułowania długofalowej strategii rozwoju, pozyskiwania źródeł finansowania. Pracownik kancelarii BSKK - Radcowie Prawni i Adwokaci. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych i studiów MBA realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Dziennikarz-felietonista w lokalnych i regionalnych czasopismach.

dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. WSB
Absolwenta studiów MBA - obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Zarządzania i Marketingu w WSB we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu reklamy, e-komunikacji marketingowej, badań i analiz rynku oraz e-marketingu. Praktyk z zakresu marketingu i marketingu elektronicznego. Współpracowała w projektach z zakresu marketingu i e-commerce, współpracując z wieloma firmami polskimi i zagranicznymi (między innymi Lemon Sky, Technox, Bank Zachodni WBK). Jest konsultantem firm w zakresie marketingu internetowego, nowych technologii w marketingu i social mediów. Uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA. Autorka kilku książek naukowych i branżowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i branżowych. Współautorka „Biblii e-biznesu”, która została uznana za najlepszy poradnik ekonomiczny i otrzymała pierwszą nagrodę „Economicus 2014″, Gazeta Prawna.

Ceny studiów na kierunku Prawo w biznesie w WSB we Wrocławiu

zapisz-sie-online-button.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 31 maja, zyskujesz 1000 zł:
 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.
Czesne już od 350 zł 400 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.
 
Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1400 zł mniej:
 • dzięki 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Sprawdź 9 sposobów na obniżenie czesnego.

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. 

zainwestuj_w_dobre_studia.png

Masz do wyboru:
 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 
Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia wieczorowe

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł350 zł460 zł400 zł2300 zł2000 zł4600 zł4000 złI rok
455 zł535 zł2675 zł5350 złII rok
595 zł2975 zł5950 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
440 zł390 zł510 zł450 zł2550 zł2250 zł5100 zł4500 złI rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
510 zł2550 zł5100 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł350 zł460 zł400 zł2300 zł2000 zł4600 zł4000 złI Rok nauki
455 zł535 zł2675 zł5350 złII Rok nauki
595 zł2975 zł5950 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
440 zł390 zł510 zł450 zł2550 zł2250 zł5100 zł4500 złI rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
510 zł2550 zł5100 złIII rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30, W dniach 31.05 oraz 01.06 Biuro Rekrutacji jest nieczynne.

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p. 101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923