Zobacz inny kierunek

WSB Wrocław - Studia I stopnia

Mikrobiznes

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Różnego rodzaju mikro działalność gospodarcza stanowi trzon rozwoju współczesnej gospodarki. Wychodząc naprzeciw potrzebom kształcenia profesjonalistów w tym obszarze, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu proponuje kandydatom kierunek mikrobiznes.

„Obecnie na rynku pracy sam dyplom ukończenia studiów wyższych jest często niewystarczający. Pracodawcy wymagają doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności od kandydatów do pracy. Kierunek mikrobiznes wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców jak i studentów. Poza wykształceniem ekonomicznym przygotowującym do założenia i prowadzenia małej firmy, uczestnik nauczy się podstaw konkretnego zawodu rzemieślniczego. Dzięki współpracy z DIR studenci mogą podejść do egzaminu czeladniczego w ponad 50-ciu zawodach. Egzamin ten jest uznawany we wszystkich krajach UE, co jest istotne nie tylko dla studentów polskich, ale także cudzoziemców”.                                                                                                                                                   

dr Maciej Szczepanik

Menedżer kierunku

Co zyskasz studiując na kierunku Mikrobiznes w WSB we Wrocławiu?

 • Praktyczny charakter zajęć, ukierunkowany na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Unikalna formuła realizowanych praktyk zawodowych kształtujących umiejętności w warunkach rzeczywistych.
 • Aż 54 możliwe do wyboru zawody, w których partner kierunku Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu 
  ma uprawnienia w zakresie potwierdzania kwalifikacji.
 • Uprawnienia czeladnicze potwierdzające wiedzę i umiejętności w zawodach, na które jest ogromne 
  zapotrzebowanie na rynku pracy m.in.  stolarz, glazurnik, cukiernik, elektromechanik, elektryk, 
  fotograf, fryzjer, kamieniarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, piekarz, ślusarz.
 • Możliwość uczenia się pod kierunkiem najlepszych specjalistów wykwalifikowanych w konkretnych 
  zawodach.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • Prowadzić własną działalności gospodarczej w oparciu o uzyskane kwalifikacje zawodowe.
 • Planować działania, pozyskiwać finansowanie oraz wdrażać rozwiązania na rynku w zakresie prowadzenia biznesu.
 • Rozwijać umiejętności praktyczne, poparte jednosemestralną praktyką zawodową w wybranym zawodzie.
 • Wykorzystywać uprawnienia czeladnicze, potwierdzające wiedzę i umiejętności w jednym z zawodów, 
  uprawniający do wykonywania zawodu w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.
 • Kierować zespołem i budować relacje z klientami.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • studia na tym kierunku przygotują Cię do egzaminów czeladniczych podczas zajęć praktycznych
 • w trakcie studiów pogłębia wiedzę i umiejętności, dzięki 12 tygodniom praktyk oraz staży zawodowych
  zorganizowanych przez Biuro karier i Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

Partnerem kierunku jest: 


 

Program studiów na kierunku Mikrobiznes w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy*
 • Język polski branżowy*
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Podstawy ekonomii
 • Socjologia
 • Otoczenie prawne biznesu i prawo podatkowe
 • Etyka biznesu
 • Proseminarium
 • WF**

Przedmioty kierunkowe:

 • Planowanie działalności: biznesplan, budżetowanie
 • Podstawy rachunkowości i dokumentacja finansowa
 • Finansowanie działalności
 • Narzędzia marketingu i promocji w małej firmie
 • Negocjacje z klientem
 • Warsztaty kwalifikacji menedżerskich
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Informacje finansowe, statystyczne i marketingowe w prowadzeniu biznesu
 • Zarządzanie projektem
 • Psychologia marketingu i sprzedaży
 • Gra kierownicza orgaefekt***
* zajęcia fakultatywne - Dziekan decyduje o ich realizacji przez studenta
** zajęcia fakultatywne
*** przedmiot bez możliwosci poprawki

dejnaka.jpgdr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. WSB
Prof. nadzw., absolwentka studiów MBA. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Zarządzania i Marketingu w WSB we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu reklamy, e-komunikacji marketingowej, badań i analiz rynku oraz e-marketingu. Praktyk z zakresu marketingu i marketingu elektronicznego. Współpracowała w projektach z zakresu marketingu i e-commerce, współpracując z wieloma firmami polskimi i zagranicznymi (między innymi Lemon Sky, Technox, Bank Zachodni WBK). Jest konsultantem firm w zakresie marketingu internetowego, nowych technologii w marketingu i social mediów. Uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA. Autorka kilku książek naukowych i branżowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i branżowych. Współautorka „Biblii e-biznesu”, która została uznana za najlepszy poradnik ekonomiczny i otrzymała pierwszą nagrodę „Economicus 2014″, Gazeta Prawna.

dr Joanna Nogieć
Dyrektor Departamentu Obsługi Dydaktyki w WSB we Wrocławiu, długoletni wykładowca marketingu. Sprawuje nadzór merytoryczny nad ścieżką anglojęzyczną oraz rozwojem obszaru dydaktycznego Uczelni. Ma za sobą doświadczenia pracy w domu mediowym oraz w agencji reklamowej, główne w obszarze badań marketingowych, planowania mediów i tworzenia strategii marketingowych dla klientów. Na zajęciach łączy teorię marketingu z praktyką zawodową. Interesuje się wykorzystaniem dwuwymiarowych kodów matrycowych w komunikacji marketingowej a także aplikacjami mobilnymi. Współpracuje z włoskimi uniwersytetami w zakresie studiów podyplomowych oraz uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA, a także w stażach naukowych we Francji i Słowenii.

dr  Włodzimierz Wudarzewski
Kierownik Katedry Zarządzania w WSB Wrocław oraz wieloletni Kierownik merytoryczny "Menedżerskich Studiów Podyplomowych" WSB we Wrocławiu. Wspólnik i właściciel firm konsultingowo-szkoleniowych w latach 90. , a od roku 2012 - Współwłaściciel i Członek Rady Nadzorczej spółki notowanej na Newconnect. Umiejętnie łączy zainteresowania naukowo-dydaktyczne z praktyką biznesu. Szeroko współpracował i współpracuje z wieloma uczelniami, prowadząc od wielu lat wykłady i zajęcia na różnych studiach podyplomowych oraz studiach MBA. Jednocześnie posiada bogate doświadczenia, jako trener i doradca wielu firm szkoleniowo-konsultingowych. Nadzorował metodycznie opracowanie i wdrożenie strategii oraz systemu celów, a także nowych rozwiązań strukturalnych i systemów regulacji kompetencji w wielu organizacjach.

mgr Agnieszka Morawiak
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Zachowań Konsumenckich. Jej praca doktorska ma na celu ukazanie barier komunikacyjnych w przedsiębiorstwach polskich. Karierę badacza rynku rozpoczęła jeszcze na studiach zaczynając jako ankieter i koder. Obecnie kierownik wielu projektów badawczych z zakresu badań społecznych i marketingowych. Głównie specjalizuje się w badaniach poziomu jakości obsługi w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Były członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Absolwentka Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prywatnie wielbicielka psów rasy mops i fanka kultury hiszpańskiej.

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin
doktor nauk ekonomicznych (Specjalizacja: Zarządzanie). Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Stypendystka School of Applied Sciences, University of  Glamorgan, Environmental Pollution Science, Wales – Great Britain. W latach 2008-2009 pełniła funkcję pełnomocnika Kanclerza ds. dydaktyki oraz Prodziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, 2009-2012 Dziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, 2012-2013 pełnomocnika Rektora ds. współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od ponad 10 lat związana z WSB. Od 2012 wykładowca w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie (obecnie UJW).  Prowadzi konsulting/szkolenia/warsztaty w zakresie problematyki Lean management m.in.: przywództwa i pracy zespołowej w kulturze lean, zarządzania zmianami w kulturze lean, narzędzi lean w pracy menedżera, lean w biurze i usługach, zarządzania wizualnego w Lean, zastosowania lean w różnych komórkach funkcyjnych, narzędzi Lean Office i organizacji wydajnego i ergonomicznego miejsca pracy, zarządzanie projektem w kulturze Lean, rozwiązywania problemów - podejście PDCA, mentoring, A3, gemba walk; efektywnej  implementacja narzędzi lean (5S, VF, SOP, 7W, TPM, SMED), mapowania strumienia wartości (VSM) oraz efektywnego wykorzystanie map strumienia wartości. Prywatnie pasjonatka sportów ekstremalnych (kitesurfing,  rafting, nurkuje od czasów studenckich). Uwielbia dalekie podróże, wyprawy badawcze oraz wyprawy motocyklowe.

dr Jerzy Jagoda
Wykładowca WSB i praktyk zarządzania. Ukończył Akademię Ekonomiczną w 1976. Doktorat z zakresu organizacji i zarządzania uzyskał w 1985 r. Adiunkt w AE we Wrocławiu 1985-2008, a obecnie w WSB we Wrocławiu. W latach 1987-1991 stypendysta, a następnie visiting professor  w Norwegian Business School w Bergen, Norwegia. W latach 1992-2005 prezes oraz doradca firm z kapitałem zagranicznym (Omnicenter East, Gullfiber, Kaabs, Lindap). Od 1992 r. właściciel firmy (handel międzynarodowy, nieruchomości, recykling). Autor publikacji z zakresu small biznesu oraz gier biznesowych.

Ceny studiów na kierunku Mikrobiznes w WSB we Wrocławiu

zapisz-sie-online-button.pngNie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 31 maja, zyskujesz 1000 zł:
 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.
Czesne już od 335 zł 385 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.
 
Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1400 zł mniej:
 • dzięki 1000 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

elastyczny_system_oplat.pngWyższa Szkoła Bankowa wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych studentów i wprowadziła innowacyjne rozwiązanie dotyczące sposobu płatności. Do wyboru są dwa systemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia wieczorowe

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
385 zł335 zł445 zł385 zł2225 zł1925 zł4450 zł3850 złI rok
440 zł520 zł2600 zł5200 złII rok
580 zł2900 zł5800 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
425 zł375 zł495 zł435 zł2475 zł2175 zł4950 zł4350 złI rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złII rok
495 zł2475 zł4950 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
385 zł335 zł445 zł385 zł2225 zł1925 zł4450 zł3850 złI rok
440 zł520 zł2600 zł5200 złII rok
580 zł2900 zł5800 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
425 zł375 zł495 zł435 zł2475 zł2175 zł4950 zł4350 złI rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złII rok
495 zł2475 zł4950 złIII rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
Infolinia rekrutacyjna 71 758 22 30, W dniach 31.05 oraz 01.06 Biuro Rekrutacji jest nieczynne.

  • ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p. 101
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923