Zobacz inny kierunek

Mikrobiznes WSB Wrocław - Studia I stopnia

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

Różnego rodzaju mikro działalność gospodarcza stanowi trzon rozwoju współczesnej gospodarki. Wychodząc naprzeciw potrzebom kształcenia profesjonalistów w tym obszarze, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu proponuje kandydatom kierunek Mikrobiznes.

„Obecnie na rynku pracy sam dyplom ukończenia studiów wyższych jest często niewystarczający. Pracodawcy wymagają doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności od kandydatów do pracy. Kierunek Mikrobiznes wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno pracodawców jak i studentów. Poza wykształceniem ekonomicznym przygotowującym do założenia i prowadzenia małej firmy, uczestnik nauczy się podstaw konkretnego zawodu rzemieślniczego. Dzięki współpracy z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą studenci mogą podejść do egzaminu czeladniczego w ponad 50-ciu zawodach. Egzamin ten jest uznawany we wszystkich krajach UE, co jest istotne nie tylko dla studentów polskich, ale także cudzoziemców”.                                                                                                                                                   

dr Maciej Szczepanik
Menedżer kierunku

Co zyskasz studiując na kierunku Mikrobiznes w WSB we Wrocławiu?

 • Praktyczny charakter zajęć, ukierunkowany na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 • Unikalna formuła realizowanych praktyk zawodowych kształtujących umiejętności w warunkach rzeczywistych.
 • Aż 59 możliwych do wyboru zawodów, w których partner kierunku Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu 
  ma uprawnienia w zakresie potwierdzania kwalifikacji.
 • Uprawnienia czeladnicze potwierdzające wiedzę i umiejętności w zawodach, na które jest ogromne 
  zapotrzebowanie na rynku pracy m.in.  stolarz, glazurnik, cukiernik, elektromechanik, elektryk,

  fotograf, fryzjer, kamieniarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, piekarz, ślusarz, blacharz, monter elektronik, złotnik-jubiler, kucharz, kosmetyczka, florysta. Pełna lista zawodów, w których można w czasie studiów zdawać egzamin czeladniczy, dostępna jest w Biurze Rekrutacji Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 • Możliwość uczenia się pod kierunkiem najlepszych specjalistów wykwalifikowanych w konkretnych 
  zawodach.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • Prowadzić własną działalność gospodarczą w oparciu o uzyskane kwalifikacje zawodowe.
 • Planować działania, pozyskiwać finansowanie oraz wdrażać rozwiązania na rynku w zakresie prowadzenia biznesu.
 • Rozwijać umiejętności praktyczne, poparte jednosemestralną praktyką zawodową w wybranym zawodzie.
 • Wykorzystywać uprawnienia czeladnicze, potwierdzające wiedzę i umiejętności w jednym z zawodów, 
  uprawniający do wykonywania zawodu w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.
 • Kierować zespołem i budować relacje z klientami.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • studia na tym kierunku przygotują Cię do egzaminów czeladniczych podczas zajęć praktycznych
 • w trakcie studiów pogłębisz wiedzę i umiejętności, dzięki 12 tygodniom praktyk oraz staży zawodowych
  zorganizowanych przez Biuro karier i Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.
 • dzięki współpracy z DIR studenci Wyższej Szkoły Bankowej mają niepowtarzalną okazję podejść do egzaminu czeladniczego już w trakcie studiów, po odbyciu praktyk zawodowych. Będąc studentem WSB nie musisz spełnić wszystkich rygorystycznych warunków dopuszczenia do egzaminu, takich jak np. kilkuletni staż w zawodzie. 

Więcej na temat samego egzaminu czeladniczego można przeczytać tutaj: izba.wroc.pl/oswiata/egzamin-czeladniczy/

Partnerem kierunku jest: 

mikrobiznes_0.jpg

Program studiów na kierunku Mikrobiznes w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy*
 • Język polski branżowy*
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Ekonomia
 • Socjologia
 • Otoczenie prawne biznesu i prawo podatkowe
 • Proseminarium
 • Wychowanie fizyczne**

Przedmioty kierunkowe:

 • Biznesplan
 • Podstawy rachunkowości i dokumentacja finansowa
 • Finansowanie działalności
 • Narzędzia marketingu i promocji w małej firmie
 • Negocjacje z klientem
 • Warsztaty kwalifikacji menedżerskich
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznych w prowadzeniu biznesu
 • Zarządzanie projektem
 • Psychologia marketingu i sprzedaży
 • Gra kierownicza orgaefekt***

Przedmioty wybieralne:

 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
* zajęcia fakultatywne - Dziekan decyduje o ich realizacji przez studenta
** zajęcia fakultatywne
*** przedmiot bez możliwości poprawki

dejnaka.jpgdr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. nadzw. WSB
Prof. nadzw., absolwentka studiów MBA. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Zarządzania i Marketingu w WSB we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu reklamy, e-komunikacji marketingowej, badań i analiz rynku oraz e-marketingu. Praktyk z zakresu marketingu i marketingu elektronicznego. Współpracowała w projektach z zakresu marketingu i e-commerce, współpracując z wieloma firmami polskimi i zagranicznymi (między innymi Lemon Sky, Technox, Bank Zachodni WBK). Jest konsultantem firm w zakresie marketingu internetowego, nowych technologii w marketingu i social mediów. Uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA. Autorka kilku książek naukowych i branżowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i branżowych. Współautorka „Biblii e-biznesu”, która została uznana za najlepszy poradnik ekonomiczny i otrzymała pierwszą nagrodę „Economicus 2014″, Gazeta Prawna.

dr Joanna Nogieć
Dyrektor Departamentu Obsługi Dydaktyki w WSB we Wrocławiu, długoletni wykładowca marketingu. Sprawuje nadzór merytoryczny nad ścieżką anglojęzyczną oraz rozwojem obszaru dydaktycznego Uczelni. Ma za sobą doświadczenia pracy w domu mediowym oraz w agencji reklamowej, główne w obszarze badań marketingowych, planowania mediów i tworzenia strategii marketingowych dla klientów. Na zajęciach łączy teorię marketingu z praktyką zawodową. Interesuje się wykorzystaniem dwuwymiarowych kodów matrycowych w komunikacji marketingowej a także aplikacjami mobilnymi. Współpracuje z włoskimi uniwersytetami w zakresie studiów podyplomowych oraz uczestniczyła w kilku pobytach naukowo-badawczych we Franklin University, USA, a także w stażach naukowych we Francji i Słowenii.

dr  Włodzimierz Wudarzewski
Kierownik Katedry Zarządzania w WSB Wrocław oraz wieloletni Kierownik merytoryczny "Menedżerskich Studiów Podyplomowych" WSB we Wrocławiu. Wspólnik i właściciel firm konsultingowo-szkoleniowych w latach 90. , a od roku 2012 - Współwłaściciel i Członek Rady Nadzorczej spółki notowanej na Newconnect. Umiejętnie łączy zainteresowania naukowo-dydaktyczne z praktyką biznesu. Szeroko współpracował i współpracuje z wieloma uczelniami, prowadząc od wielu lat wykłady i zajęcia na różnych studiach podyplomowych oraz studiach MBA. Jednocześnie posiada bogate doświadczenia, jako trener i doradca wielu firm szkoleniowo-konsultingowych. Nadzorował metodycznie opracowanie i wdrożenie strategii oraz systemu celów, a także nowych rozwiązań strukturalnych i systemów regulacji kompetencji w wielu organizacjach.

mgr Agnieszka Morawiak
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Zachowań Konsumenckich. Jej praca doktorska ma na celu ukazanie barier komunikacyjnych w przedsiębiorstwach polskich. Karierę badacza rynku rozpoczęła jeszcze na studiach zaczynając jako ankieter i koder. Obecnie kierownik wielu projektów badawczych z zakresu badań społecznych i marketingowych. Głównie specjalizuje się w badaniach poziomu jakości obsługi w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Były członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Absolwentka Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prywatnie wielbicielka psów rasy mops i fanka kultury hiszpańskiej.

dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin
doktor nauk ekonomicznych (Specjalizacja: Zarządzanie). Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Stypendystka School of Applied Sciences, University of  Glamorgan, Environmental Pollution Science, Wales – Great Britain. W latach 2008-2009 pełniła funkcję pełnomocnika Kanclerza ds. dydaktyki oraz Prodziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, 2009-2012 Dziekana Wydziału Zarządzania i Marketingu, 2012-2013 pełnomocnika Rektora ds. współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych wydanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Od ponad 10 lat związana z WSB. Od 2012 wykładowca w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie (obecnie UJW).  Prowadzi konsulting/szkolenia/warsztaty w zakresie problematyki Lean management m.in.: przywództwa i pracy zespołowej w kulturze lean, zarządzania zmianami w kulturze lean, narzędzi lean w pracy menedżera, lean w biurze i usługach, zarządzania wizualnego w Lean, zastosowania lean w różnych komórkach funkcyjnych, narzędzi Lean Office i organizacji wydajnego i ergonomicznego miejsca pracy, zarządzanie projektem w kulturze Lean, rozwiązywania problemów - podejście PDCA, mentoring, A3, gemba walk; efektywnej  implementacja narzędzi lean (5S, VF, SOP, 7W, TPM, SMED), mapowania strumienia wartości (VSM) oraz efektywnego wykorzystanie map strumienia wartości. Prywatnie pasjonatka sportów ekstremalnych (kitesurfing,  rafting, nurkuje od czasów studenckich). Uwielbia dalekie podróże, wyprawy badawcze oraz wyprawy motocyklowe.

dr Jerzy Jagoda
Wykładowca WSB i praktyk zarządzania. Ukończył Akademię Ekonomiczną w 1976. Doktorat z zakresu organizacji i zarządzania uzyskał w 1985 r. Adiunkt w AE we Wrocławiu 1985-2008, a obecnie w WSB we Wrocławiu. W latach 1987-1991 stypendysta, a następnie visiting professor  w Norwegian Business School w Bergen, Norwegia. W latach 1992-2005 prezes oraz doradca firm z kapitałem zagranicznym (Omnicenter East, Gullfiber, Kaabs, Lindap). Od 1992 r. właściciel firmy (handel międzynarodowy, nieruchomości, recykling). Autor publikacji z zakresu small biznesu oraz gier biznesowych.

Ceny studiów na kierunku Mikrobiznes w WSB we Wrocławiu

 

elastyczny_system_oplat.pngWyższa Szkoła Bankowa wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych studentów i wprowadziła innowacyjne rozwiązanie dotyczące sposobu płatności. Do wyboru są dwa systemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia wieczorowe
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
385 zł445 zł2225 zł4450 złI rok
440 zł520 zł2600 zł5200 złII rok
580 zł2900 zł5800 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
425 zł495 zł2475 zł4950 złI rok
425 zł495 zł2475 zł4950 złII rok
495 zł2475 zł4950 złIII rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
bud. A, p. 101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923