Zobacz inny kierunek

Logistyka WSB Wrocław - Studia I stopnia

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

 

Dlaczego warto wybrać kierunek Logistyka?

 • Logistyka otwiera drzwi do kariery zawodowej. Zadbaj o swoje CV już w trakcie studiów, dajemy wiele możliwości nabycia praktycznych umiejętności oraz zdobycia certyfikatów.
 • Certyfikowane zajęcia z wykorzystaniem wiodącego specjalistycznego oprogramowania: Comarch, SAP R3, AnyLogic 7, AutoCad (3D) 2015, Monza, RFID, Adonis, TransEdu, Microsoft IT Academy AdvancedComarch ERP XL jest jednym z najbardziej nowoczesnych, wszechstronnych i popularnych w Polsce systemów tej klasy. Dzięki licznym wdrożeniom, system wspiera wiele branż w zakresie procesów logistycznych
 • Innowacyjne rozwiązania – przedmioty kierunkowe mają elektroniczne skrypty do przedmiotów (tzw. manuale).
 • Nasza misja, to m.in. praktyczność, dlatego uczą u nas praktycy, którzy na co dzień zajmują się logistyką.
 • Możliwość udziału w praktykach zagranicznych (w języku niemieckim).
 • Assessment center – najlepszych studentów rekomendujemy naszym parterom biznesowym jako dobrych pracowników.
 • Jako student masz możliwość dołączenia do aktywnie działającego Studenckiego Koła Logistycznego oraz Koła Naukowego SAP PORT, gdzie spotykają się prawdziwi pasjonaci.
 • WSB we Wrocławiu posiada nowoczesne laboratoria logistyczne, w tym magazynowe wykorzystujące technologię RFID.

„Rozwój technologiczny i innowacyjność społeczeństwa sprawiają, że świat, w którym żyjemy, staje się coraz bardziej złożony i powiązany ze sobą. W przyszłości rozwój ten będzie nadal postępował. Sposobem na radzenie sobie ze złożonością i postępem w różnych dziedzinach życia jest logistyka, która – mimo że pomaga nam porządkować rzeczywistość – sama jest jedną z najszybciej rozwijających się branż. Dobry logistyk musi być nie tylko otwarty na te zmiany, ale też mieć wiedzę i umiejętności, które pomogą mu odnaleźć się w innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce”.

dr hab. Johannes Platje, prof. WSB
Wykładowca WSB we Wrocławiu
 

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

 • mapować procesy logistyczne
 • zarządzać projektem logistycznym
 • przygotować prognozę popytu i sprzedaży
 • zarządzać łańcuchem logistycznym
 • stosować filozofię Kaizen
 • projektować przestrzeń magazynową
 • zarządzać flotą transportową
 • stosować zasady mechaniki i wytrzymałości materiałów
 • opracowywać projekty grafilki inżynierskiej
 • obsługiwać program klasy ERP – COMARCH XL
 • projektować i organizować transport.

W jaki sposób są prowadzone zajęcia?

 • przewaga praktycznych zajęć - ćwiczenia w laboratoriach komputerowych i specjalistycznych, symulacje biznesowe
 • wizyty studyjne i spotkania z praktykami z branży

Na kierunku Logistyka w WSB we Wrocławiu możesz wybierać między studiami licencjackimi, a inżynierskimi - zobacz, czym się różnią:

 

 

radabiznesu_logistyka.jpg

 

 

Jako absolwent Logistyki możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku:

Dlaczego warto wybrać logistykę w WSB we Wrocławiu? 

 

ikona-praktyczna-wiedza.pngProgram studiów na kierunku Logistyka w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy
 • BHP
 • Technologia informacyjna
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Ekonomia
 • Język polski branżowy
 • Socjologia
 • Prawo w logistyce
 • Proseminarium      
 • Wychowanie fizyczne        

Przedmioty kierunkowe:

 • Comarch
 • Matematyka I
 • Interpretacja danych statystycznych
 • Podstawy logistyki
 • Projektowanie procesów logistycznych
 • Projekt logistyczny
 • Logistyka zaopatrzenia
 • Logistyka  produkcji
 • Logistyka dystrybucji
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Matematyka II
 • Infrastruktura logistyczna
 • Ekonomika transportu
 • Podstawy spedycji
 • Koszty procesów logistycznych
 • Inżynieria systemów i analiza systemowa
 • Transport i spedycja
 • Normalizacja i zarządzanie jakością 
 • Ekologistyka 

Prezdmioty wybieralne:

 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykład do wyboru

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

mgr Anna Brdulak
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalność biznes międzynarodowy) i podyplomowych studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilka lat pracowała w firmie badawczej przygotowując projekty dla międzynarodowych korporacji. Certyfikowana trenerka biznesu z zakresu umiejętności miękkich, specjalistka w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w Instytucie Logistyki. Od kilku lat zajmuje się tematyką inteligentnych miast, szczególnie wpływem rozwiązań technologiczno-środowiskowych na jakość życia mieszkańców.

Dr inż. Katarzyna Topolska
Doktor nauk technicznych nadany w 2007r. Zatrudniona w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na stanowisku Adiunkt w Instytucie Logistyki. Sprawuje funkcję Kierownika Zakładu Dydaktycznego Inżynierskich Studiów Logistycznych. Prowadzone badania naukowe we współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i transportowymi. Doświadczenie z tworzenia, zarządzania i utrzymania informatycznych systemów logistycznych. Długoletni konsultant z zakresu zarządzania logistycznego, procesów logistycznych, badań i optymalizacji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Dr inż. Mariusz Topolski
Doktor nauk technicznych nadany w 2008r. Zatrudniony w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na stanowisku Adiunkt w Instytucie Logistyki.

Prowadzone badania zastosowania miękkich metod obliczeniowych w procesach wspomagających logistykę zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Główny specjalista do spraw zarządzania, wdrożenia, prowadzenia projektów programistycznymi w Censtum Informatyki Logistyki i Szkoleń. Wieloletni konsultanst w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach z zakresu  analiz ststystycznych i modelowania. Specjalista ds. pozyskania klientów strategicznych oraz marketingu firmy.

 • Zadanie optymalizacji produkcji metodą programowania liniowego – algorytm Simplex.
 • Zadanie optymalizacji produkcji metodą programowania liniowego – algorytm sztucznej bazy.
 • Optymalizacja transportu metodą górnego-lewego rogu.
 • Optymalizacja sieci dystrybucji z zastosowaniem algorytmu FordaFulkersona.
 • Optymalizacja zarządzania zapasami w ujęciu łańcucha logistycznego 

dr inż. Jerzy Dudek
Ukończył studia wyższe na wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej. Podjął pracę w Instytucie Geotechniki tejże Uczelni, a w 1972r. wyjechał na stypendium rządu francuskiego do Ecole des Mines de Nancy (Akademia Górnicza w Nancy), gdzie przygotował pracę doktorską. Związany z górnictwem przebywał na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Francji, by wreszcie zostać wykładowcą ENIG (Ecole d’Ingenieurs de Gabes) w Tunezji. Następnie przeniósł się do Madrytu, później do Bilbao w Kraju Basków, pracując w prywatnych przedsiębiorstwach i dzieląc się wiedzą praktyczną ze studentami Akademii Górniczej w Madrycie i w Owiedo. W 1998 roku podjął wyzwanie tworzenia nowej firmy konsultingowo-szkoleniowej działającej w dziedzinie logistyki. W latach 2001 -2009 był wykładowcą i prorektorem ds. Ogólnych i Kontaktów z Zagranicą w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.  W latach 2009-2010, jako visiting-profesor  prowadził  Międzynarodową Katedrę Logistyki  w ICN NANCY METZ Business School, jednej z najstarszych uczelni biznesowych we Francji. Był profesorem wizytującym w Ecole des Mines de Nancy, gdzie prowadził zajęcia z zakresu europejskiej polityki transportowej. Obecnie jest adiunktem  w Katedrze Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi wykłady z przedmiotów takich jak organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych oraz zarządzanie łańcuchem dostaw na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych.  W Instytucie Logistyki WSB we Wrocławiu jest odpowiedzialny za sprawy współpracy z zagranicą.

dr inż. Alicja Gębczyńska
Pracownik Katedry Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, specjalista z zakresu zarządzania procesami usługowymi oraz wdrażania systemów zarządzania jakością. Posiada certyfikat ADONIS – Process Modeller oraz certyfikat audytora zarówno wiodącego jak i wewnętrznego. Autorka licznych publikacji o tematyce jakościowej oraz procesowej.

dr inż. Jacek Jagodziński
Ukończył politechnikę Wrocławską na specjalności automatyka i robotyka, jest ekspertem w zakresie teorii sterowania, modelowania systemów oraz ich optymalizacji. Autor artykułów z zakresu innowacji i problemów decyzyjnych w logistyce.

mgr Jarosław Kłosowski
Absolwent  Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dziś Współpracownik Katedry logistyki Wyższej szkoły Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi  zajęci zakresu Dobrych praktyk w logistyce, Logistyki w gospodarce światowej, i Nowoczesnych systemów magazynowania. Przez wiele lat pełnił kluczowe role przy realizacji nowatorskich projektów  w zakresie logistyki. Wdrażał unikalne rozwiązania w rozległych systemach dystrybucji, zajmował się optymalizacją łańcucha dostaw i gospodarką magazynowa. Kierował największymi operacjami  i firmami logistycznymi w Polsce. Za granica kierował operacjami magazynowymi w Szwecji  i na Węgrzech, w Anglii wdrażał  projekt zaopatrzenia dla Nissan i Rover, pracował przy dużych projektach logistycznych w Holandii.

dr Damian Ostrowski
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wieloletni wykładowca i trener z zakresu zarządzania i logistyki. Specjalizujący się w następujących dziedzinach: optymalizacja procesów logistycznych, zarządzanie jakością w logistyce, strategie logistyczne, innowacyjne rozwiązania w logistyce. Autor artykułów z zakresu zarządzania i logistyki. Rzeczoznawca zawodowy w Ministerstwie Edukacji Narodowej w zakresie zawodów technik logistyki oraz technik eksploatacji portów i terminali. Posiada certyfikat European Junior Logistican, opiekun Studenckiego Koła Logistycznego działającego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

mgr Sebastian Sobczyk
Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w systemach informatycznych klasy ERP wspomagających działalność przedsiębiorstwa, trener wewnętrzny i szkoleniowiec z zakresu modułów MM, SD, PP programów: SAP, Comarche, EPICOR, iScala. Konsultant  wdrożeń i wsparcia rozwiązań informatycznych w firmach. Od lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą, doradca biznesowy w zakresie technologii nowoczesnych rozwiązań informatycznych handlu w sieci. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w Katedrze Logistyki.

dr inż. Aleksander Szlachta
Adiunkt Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Doktorat w specjalności logistyka - uzyskał na Akademii Obrony Narodowej. Praktyk, zawodowo związany z logistyką - wieloletnia praca na kierowniczych stanowiskach w logistyce wojska. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów- dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe. Autor i współautor opracowań i artykułów z zakresu kosztów i efektywności procesów logistycznych, infrastruktury logistycznej i logistyki wojska.

Ceny studiów na kierunku Logistyka (licencjacka) w WSB we Wrocławiu

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. 

zainwestuj_w_dobre_studia.pngMasz do wyboru:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 
 
Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia wieczorowe

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł460 zł2300 zł4600 złI rok
455 zł535 zł2675 zł5350 złII rok
595 zł2975 zł5950 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
440 zł510 zł2550 zł5100 złI rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
510 zł2550 zł5100 złIII rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł460 zł2300 zł4600 złI rok
455 zł535 zł2675 zł5350 złII rok
595 zł2975 zł5950 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
440 zł510 zł2550 zł5100 złI rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
510 zł2550 zł5100 złIII rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
bud. A, p. 101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923