Zobacz inny kierunek

Filologia (specjalność: filologia angielska) WSB Wrocław - Studia I stopnia

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona. Interesuje Cię ten kierunek? Zapisz się na listę rezerwową.

O tym, że bardzo dobra znajomość języka angielskiego jest warunkiem koniecznym we współczesnym biznesie, nie trzeba z pewnością nikogo przekonywać. Wybierz Filologię - specjalność filologia angielska w WSB we Wrocławiu i wyróżnij się na rynku pracy.

„Do you speak English?Dziś coraz więcej młodych osób odpowiada na to pytanie twierdząco. Język angielski dla pokolenia obecnych maturzystów nie jest już tak obcy, jakim był dla pokolenia ich rodziców. Jednak podstawowa znajomość języka może już dziś nie wystarczyć do podjęcia atrakcyjnej pracy w międzynarodowej firmie. Dobra znajomość języka angielskiego biznesowego to często istotny warunek podjęcia pracy w dowolnej branży. Coraz częściej ten wymóg rekrutacyjny pojawia się nie tylko w firmach globalnych, ale także w przedsiębiorstwach polskich, które szansy rozwoju upatrują we współpracy i wymianie międzynarodowej. Warto zatem bardzo dobrze znać język obcy, bo to daje perspektywę kariery i zwiększa możliwości na rynku pracy”.
dr Joanna Nogieć 
Dyrektor Departamentu Obsługi Dydaktyki, wykładowca WSB
 

Dlaczego warto wybrać kierunek Filologia (specjalność: filologia angielska)?    

 • Filologia angielska to klucz do współczesnego świata – nie ma dziś branży, w której bardzo dobra znajomość języka angielskiego nie byłaby atutem.
 • Studenci poznają specyficzne słownictwo i język biznesowy.
 • Zajęcia mają charakter praktyczny – aktywne formy nauczania przeważają nad wykładami.
 • Wybierając specjalność język hiszpański, można poznać dwa najpopularniejsze języki świata.
 • Studenci otrzymują dyplom największej i dobrze rozpoznawalnej wśród pracodawców niepublicznej Uczelni.
 • Studenci nie tylko uczą się języka, lecz także poznają kulturę brytyjską i literaturę angielską.
 • Istnieje możliwość kontynuacji nauki na dowolnym kierunku studiów II stopnia, w tym na specjalnościach realizowanych w języku angielskim, takich jak:
  • business finance
  • international finance
  • international logistics
  • international management.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:
 • swobodnie posługiwać się słownictwem branżowym (Business English) z zakresu: gospodarki rynkowej, marketingu, sprzedaży, zarządzania, bankowości, finansów i HR
 • stosować skuteczną komunikację oraz formy korespondencji handlowej
 • stosować zasady pisemnego i ustnego tłumaczenia z języka polskiego na obcy i z języka angielskiego na język polski
 • stosować odpowiednio dobrane do sytuacji techniki negocjacyjne
 • wskazywać i rozpoznawać różnice kulturowe oraz stosować tę wiedzę w skutecznej komunikacji
 • sporządzać zgodną z międzynarodowymi standardami dokumentację firmową
 • przygotowywać profesjonalne prezentacje biznesowe
 • funkcjonować w międzynarodowym środowisku w dużych korporacjach. 

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Język angielski w biznesie
Język angielski z językiem hiszpańskim
Translatoryka

W jaki sposób prowadzone są zajęcia?

 • przeważają aktywne formy zajęć - ćwiczenia, konwersatoria, symulacje
 • zajęcia prowadzą lektorzy, posiadający doświadczenie w biznesie

belkii600-40.jpg

Jako absolwent Filologii angielskiej możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku:

ikona-praktyczna-wiedza.pngProgram studiów na kierunku Filologia angielska w WSB we Wrocławiu

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język obcy inny niż angielski
 • Technologia informacyjna
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • BHP
 • Metody efektywnej nauki
 • Proseminarium
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kierunkowe:

 • PNJA - ćwiczenia leksykalne
 • PNJA - ćwiczenia redakcyjne
 • PNJA - fonetyka
 • PNJA - gramatyka praktyczna
 • PNJA - komunikacja ustna
 • PNJA - lektorat prasy anglojęzycznej
 • PNJA - sprawności zintegrowane
 • Analiza tekstu literackiego
 • Gramatyka opisowa
 • Historia literatury amerykańskiej
 • Historia literatury brytyjskiej
 • Historia Stanów Zjednoczonych
 • Historia Wielkiej Brytanii
 • Kultura amerykańska
 • Kultura brytyjska
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • System TRADOS

Przedmioty wybieralne:

 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Sprawdź listę przedmiotów specjalnościowych w zakładce “Program studiów” poszczególnych specjalności:

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE WIECZOROWE
Język angielski w biznesie
Język angielski z językiem hiszpańskim
Translatoryka

dr Ewa Bułat
Adiunkt w Katedrze Filologii WSB we Wrocławiu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego. Posiada praktyczne doświadczenie biznesowe, zdobyte podczas pracy dla firm brytyjskich. Jako Business Development Manager w firmie o profilu edukacyjnym, była odpowiedzialna za rozwój marki na rynku polskim, podejmując działania z zakresu marketingu, sprzedaży, Public Relations oraz zarządzania. W firmie z branży IT pracowała jako Sales & Marketing Specialist, biorąc udział w uruchomieniu kampanii marketingowej na rynku holenderskim. Posiada certyfikat University of Cambridge z zakresu Business English na poziomie C2. Obecnie wykorzystuje zdobyte umiejętności językowe i biznesowe w pracy dydaktycznej, prowadząc zajęcia z zakresu specjalistycznego języka angielskiego na kierunku Filologia Angielska oraz wybranych przedmiotów po angielsku na kierunku Zarządzanie. Z dziedziny English for Specific Purposes prowadzi badania naukowe, prezentując ich wyniki w publikacjach i wystąpieniach konferencyjnych.

dr Tomasz Górski
Od wielu lat łączy pracę dydaktyczną z praktyką tłumaczenia. Od ponad 10 lat jest związany z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, dla którego tłumaczy teksty specjalistyczne w ramach języków polskiego i angielskiego. Jest tamże ponadto konsultantem językowym w zakresie języka angielskiego. Tłumaczył również teksty specjalistyczne (medyczno-farmaceutyczne) dla gdyńskiej firmy Biovico, strony internetowe firm komputerowych, brał udział w projekcie "Podjąć pracę, ale jak?" jako specjalista w zakresie autoprezentacji w języku angielskim. Jako członek (od 2011 r.) Komisji Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział Wrocław, prowadzi badania naukowe i zajmuje się działalnością popularyzatorską i wydawniczą: jest jednym z recenzentów czasopisma "Academic Journal of Modern Philology". Praktyczne doświadczenie w zakresie przekładu ustnego zdobył podczas tłumaczenia konferencji i spotkań naukowych, m.in. Międznarodowej Konferencji Szkół Stowarzyszonych UNESCO „Młodzież Europy” (tłumaczenie symultaniczne) oraz Międzynarodowej konferencji „Literatura, językoznawstwo, metodyka” (tłumaczenie konsekutywne). Prowadził również szkolenia w zakresie przekładu, m.in. dla Dolnośląskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.

dr Izabela Schiffauer (z d. Jędrzejowska)
Adiunkt w Katedrze Filologii WSB we Wrocławiu. Z wykształcenia prawnik-lingwista, absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 roku nakładem wydawnictwa Berliner Wissenschafts-Verlag ukazała się drukiem rozprawa doktorską poświęcona dyskursowi prawnemu Unii Europejskiej. W okresie od października 2011r. do lipca 2012 r. oraz luty-marzec 2013 stażystka w Parlamencie Europejskim.  W czasie stażu m.in. brała udział w pracach Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Prawnej oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. W miesiącach wrzesień-grudzień 2012 r. wykonała projekt badawczy dla Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej UE w Parlamencie Europejskim dotyczący demokratycznej kontroli oraz metod głosowania w parlamentach narodowych Państw Członkowskich Unii, jak też Parlamencie Europejskim (dokument dostępny w wersji elektronicznej na stronie). Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz prowadzi zajęcia z przekładu tekstów prawnych oraz przekładu aktów prawnych Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzi badania w dziedzinie prawa europejskiego oraz filozofii prawa. Projekt badawczy Pt. Konstytucyjno-prawne warunki demokratycznej legitymacji na poziomie Unii Europejskiej. Demokracja na drodze transnarodowych standardów został objęty patronatem naukowym przez Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach będący wspólną inicjatywą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Prowadziła wykłady oraz wygłaszała referaty na uczelniach krajowych i zagranicznych (Uniwersytet Warszawski, Vrije Universiteit Brussel, EUI we Florencji, Dimitris-Tsatsos-Institut für Europäische Verfassungswissenschaften, FernUniversität in Hagen). W grudniu 2011 r. przeprowadziła warsztaty dla tłumaczy Parlamentu Europejskiego (DG TRAD, Plateau de Kirchberg, Luxemburg). Obok pracy naukowo-dydaktycznej zajmuje się redagowaniem tekstów umów oraz tłumaczeniem, w tym specjalistycznym.  

 

 

Ceny studiów na kierunku Filologia angielska w WSB we Wrocławiu

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności. 
Masz do wyboru:
 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 
 
Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.
Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia wieczorowe

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł460 zł2300 zł4600 złI rok
455 zł535 zł2675 zł5350 złII rok
595 zł2975 zł5950 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
440 zł510 zł2550 zł5100 złI rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
510 zł2550 zł5100 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
400 zł460 zł2300 zł4600 złI Rok nauki
455 zł535 zł2675 zł5350 złII Rok nauki
595 zł2975 zł5950 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
440 zł510 zł2550 zł5100 złI rok
440 zł510 zł2550 zł5100 złII rok
510 zł2550 zł5100 złIII rok
IV rok
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I stopnia
bud. A, p. 101, INFOLINIA: 71 758 22 30

  • ul. Fabryczna 29-31
  • 53-609 Wrocław
  • PON - CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:30
  • 08:00 - 18:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 71 356 16 36
  • fax

Javascript is required to view this map.
51.11313816.981923