Edukacja dofinansowana z UE

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń na zlecenie firm i instytucji. By sfinansować ich realizację, pozyskuje również fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o dofinansowanie składane są w terminach określonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Wojewódzkie Urzędy Pracy i Urzędy Marszałkowskie i inne instytucje. W ramach funduszy unijnych Uczelnia oferuje m.in. studentom, instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz firmom i ich pracownikom szeroki wachlarz kursów, szkoleń, studiów podyplomowych itp.

ue_logo_www.jpg
kp_logo_www.jpg

 

 

 

Dzięki możliwości pozyskania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przed przedsiębiorstwami otwiera się droga do podnoszenia kwalifikacji pracowników.
Szersze informacje nt. realizowanych projektów przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, w tym projektów studiów podyplomowych i szkoleń znajdują się na stronie www.projekty.wsb.wroclaw.pl