Doktorat

Stopień doktora
Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, zgodnie z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

Tym samym jesteśmy pierwszą uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku, która uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Oznacza to, że WSB we Wrocławiu dołączyła do grona uczelni akademickich.

Przykładowa Lista Promotorów z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu:

 • Prof. dr hab. Bogumił Bernaś
 • Prof. dr hab. Stefan Forlicz
 • Prof. dr hab. Andrzej Małachowski
 • Prof. dr hab. Jacek Mercik
 • Prof. dr hab. Marian Noga
 • Prof. dr hab. Danuta Sołtys
 • Prof. dr hab. Aniela Styś
 • Prof. dr hab. Jacek Unold
 • Prof. dr hab. Zygmunt Przybycin
 • dr hab. Mariusz Czekała
 • dr hab. Agnieszka Dejnaka
 • dr hab. Tadeusz Gospodarek
 • dr hab. Maciej Jasiński
 • dr hab. Zbigniew Jurczyk
 • dr hab. Krzysztof Łobos
 • dr hab. Barbara Majewska-Jurczyk
 • dr hab. Johannes Platje
 • dr hab. Krzysztof Safin
 • dr hab. Kazimiera Wilk

Promotorem dysertacji doktorskiej może być samodzielny pracownik naukowy także spoza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 

Zewnętrzne regulacje prawne

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym [t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.]
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki [t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 882, z późn.zm.]
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2017 r., poz. 859]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora [Dz. U. z 2018 r., poz. 261]

Wewnętrzne regulacje prawne
Regulamin postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu - pobierz.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Rektorat

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

bud. A, p. 103 w godz.: pon.- pt. 10:00-14:00

marzena.frankow@wsb.wroclaw.pl