Program VIS

stypendia i zniżki_VIS

Monika Nowak
studentka studiów II stopnia WSB we Wrocławiu
"Wybrałam kierunek Finanse i Rachunkowość, żeby kontynuować naukę rozpoczętą w Technikum Ekonomicznym. Dzięki wysokim ocenom na egzami...

W Wyższych Szkołach Bankowych każdy student jest VIP-em, dlatego WSB uruchomiły Program VIS – Very Important Student. Dzięki niemu każdy z naszych studentów i absolwentów otrzyma wsparcie na wszystkich etapach swojej kariery zawodowej.

Program VIS został przygotowany z myślą o studentach i absolwentach studiów wyższych (studia I i II stopnia) oraz słuchaczach i absolwentach studiów podyplomowych.

Program Very Important Student składa się z następujących elementów:

 

studiuj-za-darmo_1.pngProgram Studiuj za darmo pozwala młodym, ambitnym ludziom na bezpłatne studia lub znaczne obniżenie kosztów nauki. Z opłat czesnego w pierwszym semestrze studiów zwolnieni są maturzyści, którzy:

 • zdobyli na pisemnym egzaminie maturalnym minimum 185 punktów z dwóch przedmiotów
 • zdobyli na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe z etapu pisemnego i praktycznego średnią minimum 93%
 • są laureatami olimpiad międzynarodowych, laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim
 • są laureatami konkursu zorganizowanego pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej
 • są wychowankami domu dziecka

W kolejnych latach bogaty system stypendialny pozwala na znaczne obniżenie kosztów nauki, a nawet całkowite pokrycie jej kosztów.

Jak zgłosić udział w programie?

 • Maturzyści - którzy spełniają jeden z powyższych warunków w trakcie składania dokumentów na studia w Biurze Rekrutacji przedkładają dokument potwierdzający zakwalifikowanie się do programu
 • Studenci - udział w programie jest automatyczny po przeliczeniu średniej ocen przez Dziekanat.

Zobacz również:  stypendia i zniżki                             

 

W Biuklucz-do-kariery_1.pngrze Karier można szukać ofert pracy, staży i praktyk, zapisać się na bezpłatne warsztaty, np. z pisania CV, autoprezentacji albo spotkać się z doradcą kariery. Dodatkowo Biuro Karier

 

proponuje kursy przygotowujące do egzaminów, np. EBC*L (Europejski Certyfikat Umiejętności Biznesowych) lub ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Kto może skorzystać z programu?
Z oferty Biura Karier może skorzystać każdy student i absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Jak zgłosić swój udział w programie?
Zainteresowani studenci i absolwenci zgłaszają swój udział w Biurze Karier.

Zobacz więcej: studiuj i pracuj             

gwarancja-stalego-czesnego.png

Przy zapisie na studia kandydat decyduje, czy chce korzystać z gwarancji stałego czesnego i mieć zapis w umowie, że przez cały okres studiów czesne nie zostanie podwyższone.

Kto może skorzystać z programu?

Z gwarancji stałego czesnego może skorzystać każdy student WSB.

elastyczny-system-oplat_0.pngElastyczny system opłat pozwala zaplanować wydatki i wybrać, w ilu ratach opłacać czesne. Czesne w WSB możesz płacić w: 12 ratach, 10 ratach, 2 ratach, jednorazowo za cały rok z góry

Kto może skorzystać z programu?

Z elastycznego systemu płatności może skorzystać każdy student WSB.

Jak zgłosić swój wybór płatności?
Wybór formy płatności zgłasza się w Biurze Rekrutacji podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.
W przypadku zmiany systemu opłat zgłasza się podanie do Działu Obsługi Finansowej Studentów.

zainwestuj-w-studiateb.pngForum praktyki gospodarczej
Chcemy stworzyć Tobie możliwość kontaktu z praktykami oraz wybitnymi przedstawicielami świata biznesu. W ramach Forum Praktyki Gospodarczej na wykładach, seminariach, zajęciach poznasz ludzi działającymi na polskim rynku, znającymi dobrze realia i problemy makro- i mikroekonomiczne. Zobacz listę osób, które odwiedziły WSB we Wrocławiu.
 
paszport-wsb.pngPaszport WSB
Wysoką jakość kształcenia także w każdej z 9 WSB w Polsce. Teraz pewnie się nad tym nie zastanawiasz, ale być może w przyszłości dostaniesz świetną pracę w innym mieście lub zdecydujesz się na zmianę - wówczas docenisz paszport WSB. Za jego pomocą przeniesiesz się do wybranej Wyższej Szkoły Bankowej.
 

studiuj-za-granica_0.pngStudiuj za granicą
WSB we Wrocławiu współpracuje z ponad 50 zagranicznymi partnerami z całego świata. Studenci mogą wyjechać na studia m. in. do Anglii, Portugalii, Francji czy Grecji.
A dzięki współpracy WSB z brytyjskimi uczelniami Coventry University i Northampton University mogą również zdobyć drugi dyplom zagranicznej uczelni.

Kto może skorzystać z programu?
Z programu może skorzystać każdy student WSB.

Jak zgłosić swój udział w programie?
Student spełniający warunki zgłasza swój udział w programie w Dziale Współpracy z Zagranicą.

Studia bez dodatkowych opłat
Studenci WSB w trakcie studiów za granicą:

 • są zwolnieni z opłat czesnego w WSB
 • otrzymują dodatkowo stypendium
 • nie płacą za studia w uczelni zagraniczne
 • mogą skorzystać z bezpłatnego kursu językowego.

Praktyki zagraniczne
W ramach Erasmusa studenci WSB mają możliwość wyjazdu nie tylko na studia na zagraniczną uczelnię, ale
także na praktyki w instytucjach nieakademickich: firmach, placówkach naukowo-badawczych lub organizacjach non-profit, które mogą wypłacać wynagrodzenia. Sprawę wynagrodzeń dla studentów reguluje wówczas umowa Erasmusa. Uczelnia pomaga w znalezieniu miejsca praktyk.

Wykładowcy za granicą
Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu na zagraniczne uczelnie partnerskie w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych, a także uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i programach tematycznych. Wyjazdy w ramach programu są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjują interesującą współpracę z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.

Forum wymiany doświadczeń
Program Erasmus+ oferuje pracownikom nieprowadzącym zajęć dydaktycznych wyjazdy na zagraniczne uczelnie
i do innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji. Jest to dobra okazja,
aby mogli oni poznać wewnętrzne systemy zarządzania, strategie finansowania czy technologie informacyjno-komunikacyjne szkół partnerskich, a następnie ciekawe, dobre rozwiązania przenieść na rodzimy grunt.

Zagraniczni wykładowcy
Ciekawym urozmaiceniem zajęć w WSB są wykłady gościnne realizowane w ramach programu Erasmus+, a prowadzone w języku angielskim przez profesorów z uczelni partnerskich.