Losy absolwentów

WSB w opinii absolwentki

Magdalena Głaz
absolwentka WSB, copywriter w agencji brandingowej
Podczas studiów w WSB aktywnie działałam w organizacji studenckiej - Grupie Projektowej, gdzie zrealizowałam ponad 50 projektó...
Każda uczelnia z dumą mówi o swoich absolwentach. Wyższe Szkoły Bankowe od lat monitorują ich losy. Badania przeprowadzone w 2013 roku pokazują,  jak studia wpłynęły na ich karierę zawodową. Pół roku po ukończeniu studiów:
  • 90% absolwentów poleciło kiedykolwiek innej osobie studia w Wyższej Szkole Bankowej,
  • 85% badanych absolwentów WSB pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub kontynuuje naukę na kolejnych stopniach edukacji wyższej,
  • 51% absolwentów uważa, że wiedza zdobyta podczas studiów w wysokim i bardzo wysokim stopniu jest pomocna w obecnie wykonywanej pracy. 

Badanie przeprowadzone było w 2013 roku na próbie 1751 absolwentów pół roku po ukończeniu studiów.

studiuje_pracuje.png

Źródło:  „Badanie opinii studentów, absolwentów, pracodawców i pracowników WSB 2014”, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.