Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo z transmisji Inauguracji Roku Akademickiego


Uroczystość odbyła się w auli Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w poniedziałek 11 października 2021 r. o godz. 13:00.

Inauguracja 2021

Zapraszamy na film

W programie wydarzenia

Przemówienie Jego Magnificencji Rektora

Do tradycji akademickiej należy otwarcie roku akademickiego przemówieniem wygłoszonym przez Jego Magnificencję Rektora. prof. dr. hab. inż. Jacek Mercik opowiedział o najważniejszych wydarzeniach minionego roku akademickiego oraz o planach na rok 2021/2022.

Mercik Rektor _new
Wykład inauguracyjny

Wykład inauguracyjny pt. "Pochwała różnorodności, pochwała podobieństwa" wygłosił prof. dr hab. Wiesław Łukaszewski.
- Mamy naturalną, bezrefleksyjną skłonność do skupiania uwagi na różnicach indywidualnych między ludźmi i do wartościowania tych różnic w kategoriach dobra i zła. Tymczasem różnice indywidualne tylko w szczególnych warunkach mają istotne znaczenie. Mamy też naturalną skłonność do lekceważenia różnorodności, a najczęściej do traktowania jej jako zjawiska niepokojącego czy groźnego. Niewiele uwagi poświęcamy podobieństwom, choć spostrzegane podobieństwo do "Ja" pociąga z sobą liczne wartościowe skutki. Wykład poświęcony będzie jasnym i ciemnym stronom zarówno koncentracji uwagi na różnicach, jak i koncentracji uwagi na podobieństwie między ludźmi. W konkluzji pojawi się zachęta do unikania alternatywy „różnice – podobieństwa” na rzecz rozpatrywania ich w dialektycznym związku - zapowiada Profesor.

Wiesław Łukaszewski

Prof. dr hab.  Wiesław Łukaszewski

Profesor psychologii. Autor kilkunastu książek, między innymi „Wielkie (i te nieco mniejsze) pytania psychologii”, „Mądrość i różne niemądrości” i licznych artykułów naukowych. Promotor kilkudziesięciu prac doktorskich. Popularyzator nauki, autor wielu popularnonaukowych tekstów, m.in. książek „Pięknie się różnić, mądrze być podobnym” oraz „Niewielka suma szczęścia”. Wieloletni przewodniczący Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Miłośnik książek, ogrodów i muzyki oratoryjnej. Mieszka w Sopocie.

Immatrykulacja studentów

Immatrykulacja stanowi najważniejszą część Inauguracji Roku Akademickiego, jest to tradycyjna uroczystość przyjęcia nowych studentów na I rok studiów. Podczas immatrykulacji studenci reprezentujący grono pierwszorocznych studentów, składają przed Władzami uczelni uroczyste ślubowanie i symbolicznie wprowadzają wszystkich studentów I roku do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 


Słowa ślubowania: „Ślubuję uroczyście, że jako student Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zdobywać będę wytrwale wiedzę, nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej uczelni. Ślubuję także, że w trakcie studiów dbać będę o dobre jej imię, przestrzegać jej regulaminu i panujących w niej obyczajów”.

Sztandar WSB we Wrocławiu_1
Doktoraty

Podczas tegorocznej inauguracji pogratulowaliśmy uzyskania stopni doktorskich dr Ewelinie Idziak oraz dr. Tomaszowi Siemieniukowi, którym wręczyliśmy dyplomy doktorskie 6 października 2021 r.

Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Doktoraty

Dr Ewelina Idziak uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych za obronę rozprawy pt. „Postawy gospodarstw domowych w aspekcie oszczędności i inwestycji alternatywnych”. Promotorem pracy była dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB, promotorem pomocniczym dr inż. Anna Motylska-Kuźma.

dr Ewelina Idziak

Dr Tomasz Siemieniuk uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za obronę rozprawy pt. „Wykorzystanie teorii chaosu deterministycznego do oceny kondycji ekonomicznej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”. Promotorem pracy była dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB a promotorem pomocniczym dr inż. Anna Łobos.

dr Tomasz Siemieniuk
Nagrody i wyróżnienia

Do tradycji w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu należy, że podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego wręczane są nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia przedstawicieli naszej społeczności akademickiej. To również szczególna okazja do uhonorowania i podziękowania naszym partnerom, z którymi współpracujemy w obszarze dydaktyki i rozwoju uczelni.

Nagrody i wyróżnienia IRA 2020

Każdego roku w Wyższej Szkole Bankowej przyznawane są wyróżnia Jego Magnificencji Rektora za osiągnięcia w działalności naukowej. W tym roku wyróżnionych zostało sześciu naukowców wykładających na naszej uczelni. Wyróżnienia zostały wręczone w październiku podczas tradycyjnego Śniadania u Rektora. 


Wyróżnienia za działalność naukową otrzymali: 

  • dr Edyta Pijet-Migoń
  • dr Izabela Schiffauer
  • dr hab. Johannes Platje
  • dr Tomasz Rólczyński
  • dr Damian Ostrowski 
  • dr Anna Szelig-Duchnowska.
Wyróżnienia Rektora za działalność naukową

Wspólnie świętujmy

Uroczystość inauguracji to jedno z najważniejszych wydarzeń na uczelni. Symbolicznie rozpoczyna nowy rok akademicki dla całej społeczności akademickiej, którą tworzą studenci, dydaktycy oraz pracownicy naukowi i administracyjni uczelni. To również ważny dzień dla naszych partnerów biznesowych, samorządowych i instytucjonalnych, z którymi od 23 lat aktywnie uczestniczymy w życiu naukowym i gospodarczym Dolnego Śląska. 

Chociaż z uwagi na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią, nie mogliśmy ze wszystkimi spotkać się w murach uczelni, to cieszymy się, że dzięki transmisji z wydarzenia, możemy wspólnie w nim uczestniczyć i powitać rok akademicki 2021/2022 w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 

Zapis transmisji został zachowany, film można odtworzyć w każdym dogodnym momencie. 

Pytania dotyczące inauguracji prosimy kierować na adres e-mail: inauguracja@wsb.wroclaw.pl.