miedzy-nami.png

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Fabrycznej 29-31. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych i promocyjnych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwościach ich poprawiania w każdym czasie.