Instytut Współpracy z Biznesem

Instytut Współpracy z Biznesem

prof. dr hab. Marian Noga
Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem
Współpraca WSB we Wrocławiu z biznesem to szereg inicjatyw, dzięki którym firmy realnie wpływają na dobre przygotowanie studentów i a...

Od 2013 roku relacjami WSB we Wrocławiu z pracodawcami i organizacjami zajmuje się Instytut Współpracy z Biznesem (IWB).Dyrektorem Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu jest prof. dr hab. Marian Noga, wykładowca WSB we Wrocławiu, ekspert w Narodowym Centrum Nauki, były członek Rady Polityki Pieniężnej, komentator  ekonomiczny TVN, ekspert Komisji Europejskiej programu Team Europe.

Celem IWB jest budowanie trwałych i efektywnych relacji na styku nauki i biznesu oraz ciągła wymiana know how pomiędzy Uczelnią a biznesem poprzez intensyfikację współpracy w tym obszarze oraz koordynowanie i inicjowanie wspólnych działań z otoczeniem gospodarczym.

Do podstawowych obszarów działalności Instytutu Współpracy z Biznesem należą:

  • upraktycznienie studiów – kształcenie wysoko wyspecjalizowanych kadr na potrzeby rynku pracy (konsultowanie programów studiów z biznesem, tworzenie specjalności „dedykowanych”, zwiększanie zaangażowania praktyków w proces dydaktyczny, większy wymiar praktyk, itp.)
  • badania i rozwój (pozyskiwanie środków i realizacja wspólnych projektów badawczych z biznesem, opracowywanie ekspertyz, działalność doradcza dla firm, itp.)
  • organizacja spotkań, seminariów, konferencji na styku Uczelnia - biznes
  • pośrednictwo pracy, staży, praktyk.

img_2727.jpg               logo.png

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
Instytut Współpracy z Biznesem
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
bud. A, p. 200b i 204
e-mail: iwb@wsb.wroclaw.pl