Forum Praktyki Gospodarczej

Wyższa Szkoła Bankowa stara się aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym i publicznym naszego kraju. Dlatego w ramach Forum Praktyki Gospodarczej organizuje liczne konferencje i seminaria, propaguje wiedzę ekonomiczną i finansową oraz daje możliwość dialogu z przedstawicielami życia gospodarczego.

Wykłady gościnne
Wśród osobistości, które w ostatnim czasie zaszczyciły naszą Uczelnię swoją obecnością, byli m.in.:

  • prof. dr hab. Witold Orłowski - obecnie Rektor Akademii Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PwC Polska, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. 
  • Krzysztof Pietraszkiewicz – od 2003 roku Prezes Związku Banków Polskich, ekonomista, odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi Samorządu Terytorialnego
  • dr Mateusz Szczurek – Minister Finansów od 2013 roku, polski ekonomista, doktor nauk ekonomicznych, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich
  • Ryszard Kalisz – polski polityk, adwokat, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, były minister spraw wewnętrznych i administracji
  • prof. dr hab. Leszek Balcerowicz – Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2001-2007, wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów w latach 1989-1991 oraz 1997-2000

Cyklicznym wydarzeniem są „Obiady czwartkowe Profesora Mariana Nogi”, na których  spotykają się znaczący biznesmeni, menedżerowie, przedstawiciele świata nauki i władz publicznych w celu pogłębienia kontaktów biznesowych.