Wydawnictwa

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest wydawcą dwóch czasopism naukowych:

  • Central European Review of Economics and Management – CEREM (www.cerem-review.eu),
  • Central and Eastern European Journal of Economics and Management – CEEJME (www.ceejme.eu)

W chwili obecnej za publikację w każdym z nich przysługuje 8 punktów.

Nabór

Nabór artykułów do CEREM oraz CEEJME prowadzony jest w trybie ciągłym. Złożone artykuły podlegają wstępnej weryfikacji przez Redakcję pod kątem dopasowania do profilu czasopisma oraz poziomu naukowego. Ponadto weryfikowana jest zgodność z wymaganiami redakcyjnymi (streszczenie, bibliografia, przypisy, słowa kluczowe, itd.) Następnie artykuły wysyłane są do recenzji.

Medal
Ocena

Do oceny artykułu złożonego do publikacji w CEREM oraz CEEJME powołuje się dwóch recenzentów będących pracownikami naukowymi albo ekspertami z obszaru naukowo-badawczego, zgodnego z przedmiotem opracowania.

Laptop
Recenzje

Redakcja CEREM oraz CEEJME unika konfliktów interesów bądź okoliczności, które mogłyby obniżyć wiarygodność postępowania recenzyjnego. Na etapie gromadzenia recenzji procedura recenzyjna ma charakter poufny. Recenzje są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób przeprowadzających i kontrolujących procedurę wydawniczą. 

 

Każdy artykuł zgłoszony do czasopisma jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. Stosowany jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). 

Projekt
Wyślij artykuł

Artykuły prosimy składać przy wykorzystaniu Open Journal System (OJS), który znajduje się na stronie:

Prosimy o przesyłanie plików artykułów za pośrednictwem systemu OJS bez danych osobowych

Wymogi edytorskie dostępne są na stronie:

Koperta
Kontakt

Redaktor naukowy:

dr hab. Johannes Platje, prof. WSB

email: johannes.platje@wsb.wroclaw.pl

 

Sekretarz naukowy Redakcji:

dr Tomasz Rólczyński

email: tomasz.rolczynski@wsb.wroclaw.pl

Publikacje pracowników WSB

Autor: Katarzyna Kulig-Moskwa

Tytuł pracy: Wellbeing w organizacji

Adres wydawniczy: Warszawa,  2018, INFOR PL SA

 

Autor: Tadeusz Gospodarek

Tytuł pracy: Biała księga zarządzania

Adres wydawniczy: Warszawa,  2018, Difin S. A.

 

Autor: Daniel Puciato, Agnieszka Gawlik

Tytuł pracy: Nowoczesne finanse przedsiębiorstwa hotelowego

Adres wydawniczy: Warszawa,  2016, CeDeWu Sp. z o.o.

 

Autor: Tadeusz Gospodarek

Tytuł pracy: Zarządzanie dla racjonalnego menedżera

Adres wydawniczy: Warszawa,  2014, Difin S. A.

 

Autor: Tadeusz Gospodarek

Tytuł pracy: Systemy ERP Modelowanie, projektowanie, wdrażanie

Adres wydawniczy: Warszawa,  2015, Helion

 

Autor: Aniela Styś, Krzysztof Łobos

Tytuł pracy: Współczesne problemy zarządzania i marketingu

Adres wydawniczy: Warszawa,  2016, Difin S. A.

 

Autor: Marian Noga

Tytuł pracy: Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu

Adres wydawniczy: Warszawa,  2017, CeDeWu Sp. z o.o.

 

Autor: Beniamin Noga, Marian Noga, Agnieszka Dejnaka

Tytuł pracy: Edukacja EKONOMICZNA polskiego społeczeństwa

Adres wydawniczy: Warszawa,  2016, CeDeWu Sp. z o.o.

 

Autor: Katarzyna Kulig-Moskwa

Tytuł pracy: Dylematy HR-owców

Adres wydawniczy: Warszawa,  2017, INFOR PL SA

 

Autor: Daniel Puciato

Tytuł pracy: Społeczno-ekonomiczne korelaty aktywności fizycznej osób w wieku produkcyjnym z Wrocławia

Adres wydawniczy: Warszawa,  2017, CeDeWu Sp. z o.o.

 

Autor: Dariusz Wasiak, Adam Sulikowski

Tytuł pracy: Panoptyzm Między filozofią, prawem a praktyką

Adres wydawniczy: Berlin,  2016, DEIUREPL

 

Autor: Rafał Tyszkiewicz, Agnieszka Pawlak-Wolanin, Robert Ulewicz

Tytuł pracy: Strategiczne zarządzanie logistyczne teoria i praktyka

Adres wydawniczy: Częstochowa,  2017, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji

 

Autor: Romuald M. Łuczyński

Tytuł pracy: Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Polskich

Adres wydawniczy: Wrocław,  2016/2017, Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf Sp. z o.o.