Cele konferencji

 • Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat polskich przedsiębiorstw rodzinnych – podsumowanie dotychczasowego dorobku polskich badaczy  
 • Wskazanie potencjalnych nowych kierunków badań
 • Omówienie sposobów popularyzacji przedsiębiorczości rodzinnej jako przedmiotu dydaktyki
 • Integracja środowiska naukowego zajmującego się problematyką przedsiębiorstw rodzinnych oraz przedstawicieli praktyki
 • Rozważenie możliwości podjęcia współpracy w ramach projektów badawczych i innych przedsięwzięć

Program

13 września 2021 (poniedziałek)

 • 9:30 Otwarcie Konferencji
 • 10:00-12:00 Firma rodzinna wobec wyzwań przyszłości – Studium przypadku  
 • 12:00-13:00 Lunch
 • 13:30-15:00 Prezentacja wybranych wyników badań – co wiemy o polskich przedsiębiorstwach rodzinnych
 • 15:00-16:00 Co się bada i publikuje „na Zachodzie” (spotkanie on-line z gośćmi z USA i Szwajcarii)
 • 16:30-19:30 Wrocław turystycznie (szczegóły wkrótce)
 • 20:00 Kolacja

 

14 września 2021 (wtorek)

 • 10:00-11:30 Prezentacja wybranych wyników badań – co wiemy o polskich przedsiębiorstwach rodzinnych- c.d.
 • 11:30-12:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
 • 12:00-13:00 Lunch

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Jan Klimek
 • prof. dr hab. Krzysztof Wach
 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski
 • dr hab. Izabela Koładkiewicz, prof. ALK
 • dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG
 • dr hab. Wojciech Popczyk, prof. UŁ
 • dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB
 • dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS
 • dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka
 • dr Andrzej Marjański
 • Dariusz Bednarski - Gran Thornton

Komitet organizacyjny

Organizatorzy
UMCS
SGH
Społeczna Akademia Nauk