Wśród naszych pracowników naukowo-dydaktycznych mamy obecnie 130 nauczycieli akademickich, w tym 18 profesorów, 21 doktorów habilitowanych oraz 91 doktorów (stan na: 01.10.2018). To oni tworzą instytuty, prowadzą interdyscyplinarne badania i dzielą się swoim doświadczeniem ze studentami, uczestnikami konferencji i partnerami uczelni. 

 

Na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu funkcjonują następujące Instytuty:

  • Instytut Ekonomii    
  • Instytut Finansów i Rachunkowości    
  • Instytut Logistyki    
  • Instytut Nauk Społeczno-Humanistycznych    
  • Instytut Turystyki    
  • Instytut Zarządzania i Marketingu