Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora prowadzone są w trybie eksternistycznym.
 

Regulacje prawne
 

Zainteresowanych przeprowadzeniem postępowania w trybie eksternistycznym zapraszamy do kontaktu:

Katarzyna Twardowska-Brzezina
katarzyna.twardowska-brzezina@wsb.wroclaw.pl

 

Przewód doktorski

Przewody doktorskie prowadzone przez Radę Akademicką Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Dziedzina nauki: nauki społeczne
Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse

 

oraz

Dziedzina nauki: nauk humanistycznych
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

 

Postępowania ws. nadania stopnia doktora prowadzone są w trybie eksternistycznym.

Nadchodzące przewody doktorskie:

Imię i nazwisko Promotor Streszczenie rozprawy Recenzje Zawiadomienie o obronie
Ewelina Idziak dr hab. Agnieszka Dejnaka streszczenie angstreszczenie pl 

recenzja 1, 
recenzja 2

pobierz
Tomasz Pindral  dr hab. Krzysztof Łobos streszczenie  recenzja 1, recenzja 2 pobierz
Tomasz Siemieniuk dr hab. Agnieszka Dejnaka streszczenie angstreszczenie pl

recenzja 1,

recenzja 2

pobierz
Jan Mrozowski prof. zw. dr hab. Marian Noga streszczenie angstreszczenie pl    

Przewody doktorskie zakończone:

Imię i nazwisko Promotor Streszczenie rozprawy Recenzje Zawiadomienie o obronie
dr Sławomir Pizoń dr hab. Tadeusz Gospodarek streszczenie rozprawy recenzja 1, recenzja 2 pobierz
dr Maik Döring dr hab. Krzysztof Safin streszczenie rozprawy

recenzja 1,

recenzja 2

pobierz
dr Katarzyna Kachel dr hab. Agnieszka Dejnaka streszczenie rozprawy

recenzja 1,

recenzja 2

pobierz

 

 

Przewody doktorskie zakończone:

Imię i nazwisko Promotor Streszczenie rozprawy Recenzje Zawiadomienie o obronie
dr Andrzej Pietrasz prof. dr hab. Marian Noga streszczenie rozprawy

recenzja 1,

recenzja 2

pobierz 
dr Joanna Węgrzyn prof. dr hab. Konrad Raczkowski streszczenie rozprawy

recenzja 1,

recenzja 2

zawiadomienie
dr Magdalena Krawiec prof. dr hab. Marian Noga streszczenie rozprawy recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3 zawiadomienie

 

Pismo

 

Pismo Rady Doskonałości Naukowej dotyczące procedury postępowań awansowych, w szczególności prac komisji habilitacyjnych.