Zajęcia powtórkowe z matematyki do matury!

matura - powtórka z matematyki

Skorzystaj z naszego darmowego kursu wideo na wsb.pl/matematyka i bądź perfekcyjnie przygotowany!

Wyższe Szkoły Bankowe we współpracy z dwoma nauczycielami matematyki - panami Piotrem Dworniczakiem i Maciejem Kopczyńskim, przygotowały krótki kurs przygotowawczy do matury z matematyki.

Kurs składa się z 10, około trzydziesto minutowych lekcji, zaprezentowanych w formie nagrań wideo, do których możesz sięgnąć w każdej, dogodnej dla siebie chwili. Możliwość wielokrotnego odtwarzania czy powrotu do wcześniejszych lekcji, pozwoli również utrwalić i dobrze zapamiętać materiał.

Wejdź na wsb.pl/matematyka, gdzie będziemy publikować lekcje (każde kolejne zagadnienie pojawiać się będzie codziennie, żebyś miał czas na przyswojenie tematu i przejście do kolejnego).

Zagadnienia poruszane w trakcie kursu i terminy ich publikacji na stronie:

Tematy lekcji
funkcja liniowa
stereometria
planimetria i trygonometria
funkcja kwadratowa - równania i nierówności
obliczenia procentowe
ciągi liczbowe
równania i nierówności
funkcja wykładnicza i logarytmiczna
wyrażenia algebraiczne, pierwiastki
elementy kombinatoryki - rachunek prawdopodobieństwa

 

 

 

 

 

03-07-2018