Szkoła Liderów 2018

Szkoła Liderów Biura Karier Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu pod hasłem:

Liderzy w świecie  robotów
czyli jak robotyzacja może wspierać zarządzanie procesami w organizacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, po co liderowi roboty w zarządzaniu procesami, zachęcamy Cię do wzięcia udziału w bezpłatnym,  wyjazdowym szkoleniu organizowanym we współpracy z firmą Impel Business Solutions.

logo_wroclaw_2017_granat_0.jpg

 

Dowiesz się:

  • Czym jest proces oraz dlaczego i po co organizacje układają swoje działania procesowo?
  • Po co i jak usprawniać proces?
  • Na co komu Lean Management?
  • W jaki sposób dokonuje się analizy stanu obecnego/zastanego procesu, wyciąga wnioski i generuje udoskonalenia?
  • Jak dokonywać usprawnień procesu na podstawie przeprowadzanych analiz oraz wyciągania wniosków z użyciem narzędzi lean?
  • O co chodzi z tymi Mudami, czyli co to jest Muda i jak ją identyfikować?
  • Jakie korzyści dla pracownika (czyli dla Ciebie) niesie udoskonalanie procesów w organizacji?
  • Czy robot może zatrudnić pracownika?

Podczas szkolenia stworzysz własnego robota (zrobisz automatyzację)!

Trenerzy:

wojcik_monika.jpg

Monika Wójcik

Przygodę z procesowością rozpoczęła od zarządzania Contact Center, gdzie wdrożyła metodologię lean management, a następnie zapoczątkowała robotyzację i automatyzację w obsłudze klienta. Wiedzę i umiejętności efektywnego zarządzania procesami wykorzystuje do rozwoju nowych technologii w całej organizacji. Aktualnie zarządza kilkudziesięcioma projektami mającymi na celu stworzenie zrobotyzowanego i zautomatyzowanego centrum usług wspólnych w ramach Impel Business Solutions. Zbudowała zespół robotic team i nadzoruje jego prace kreując nowe rozwiązania zarówno na potrzeby Grupy Impel, jak i dla klientów zewnętrznych.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i licznych szkoleń z zakresu zarządzania oraz obsługi klienta. Swoje kompetencje rozwija w kierunku zarządzania ludźmi i projektami.

josek_wojciech.png

Wojciech Josek

Doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania strategicznego, six sigma black belt, lean coach oraz certyfikowany kierownik projektów. W swoim dorobku posiada wdrożenia programów Lean Management, Six Sigma oraz podejścia Kaizen w międzynarodowych organizacjach. Wdrażał rozwiązania jako osoba za nie odpowiedzialna oraz doradzał przy wdrożeniach jako konsultant, trener oraz mentor.

Od 2005 roku przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleniowych w firmach, organizacjach pożytku publicznego oraz jako współpracownik szkół wyższych w obszarze zarządzania projektami, lean management oraz six sigma. Audytor wewnętrzny norm ISO 9001, ISO 27001 oraz ISO 14001 a także audytor wiodący norm ISO 22301 i ISO 20 000.

Pobierz:

06-04-2018