Przedłużenie ważności legitymacji studenckiej

Rozpoczął się nowy semestr nauki a w raz z nim pojawia się konieczność przedłużenia ważności legitymacji studenckich. Dotyczy to studentów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.

Legitymacje przedłużane są Dziekanatach w budynku A. Aby maksymalnie ułatwić naszym studentom to zadanie dodatkowo w każdy weekend października w budynku H uruchomimy punkt, w którym przedłużana będzie ważność legitymacji.

Praca punktu przedłużania legitymacji w budynku H – sala HD5:

  • składnie legitymacji w godz. 8:00-10:30
  • wydawanie przedłużonych legitymacji w godz. 12:15-14:00
  • z doświadczenia wiemy i rekomendujemy, że legitymacje najlepiej przekazywać grupami poprzez dedykowaną osobę.

Przypominamy, że wyłacznie ważna legitymacja potwierdza status studenta. Uprawnia ona do 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także uprawnia do korzystania – do ukończenia 26 roku życia – z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego.

03-10-2018