Niezmiernie miło nam poinformować, że prof. dr hab. Zdzisław Kędzia, wykładowca naszej uczelni, został wyróżniony Odznaką Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka.

 

Serdeczne gratulacje!
W imieniu naszej społeczności akademickiej oraz Władz uczelni serdecznie gratulujemy Profesorowi Zdzisławowi Kędzi otrzymania tego ważnego odznaczenia.

 

Odznakę symbolicznie przekazał Profesorowi Rzecznik Praw Obywatelskich podczas uroczystości, która odbyła się 12 listopada 2020 r. w formule online. 

 

Obejrzyj relację wideo

Wideo z uroczystości dostępne jest na stronie rpo.gov.pl. 

 

"Wydarzenia wokół nas, ich niezwykłe ciśnienie, określają to, o czym dzisiaj myślimy i o czym często rozmawiamy w naszych domach i rodzinach, w szkołach i na uniwersytetach" - powiedział w swoim przemówieniu Laureat. 


Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania zapisu tego wydarzenia, którego częścią jest inspirujące przemówienie Laureata na temat praw człowieka oraz mowy laudatorów i gości specjalnych, dzięki którym zaprezentowany został imponujący dorobek naukowy i zawodowy Profesora.

 

Laudacja na rzecz odznaczonego została podzielona na cztery części, wygłosił ją Rzecznik Praw Obywatelskich profesor dr hab. Adam Bodnar, profesor dr hab. Agnieszka Bieńczyk-Missala z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Adam Ploszka z Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor dr hab. Mirosław Wyrzykowski członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Gośćmi wydarzenia byli Premier Hanna Suchocka, dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, prof. dr hab. Roman Wieruszewski z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Łukasz Szostkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Sylwetka Laureata

 

Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia jest wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka, jest międzynarodowym ekspertem, wykłada w wielu instytucjach naukowych w kraju i za granicą. Jest Honorowym Prezydentem Global Campus of Human Rights sieci ponad 100 uniwersytetów ze wszystkich regionów świata zaangażowanych w prowadzenie wspólnych studiów masters w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji z siedzibą w Wenecji (Włochy) oraz członkiem i byłym Przewodniczącym  Komitetu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych ONZ (Genewa). W przeszłości był m.in. Dyrektorem Departamentu Badań i Prawa do Rozwoju Biura Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ. 

 

Zajęcia ze studentami WSB
 

Profesor Zdzisław Kędzia prowadzi na naszej uczelni zajęcia prawo konstytucyjne oraz obrona praw człowieka dla studentów kierunków prawo (jednolite studia magisterskie) oraz prawo w biznesie (studia licencjackie). 


Odznaka honorowa RPO


Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” jest przyznawana od 2009 r. Prezydent Lech Kaczyński ustanowił odznakę na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich V kadencji Janusza Kochanowskiego. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka, może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom.

 

Zdjęcia pochodzą z zapisu wideo uroczystości. 

 

Czytaj więcej