Wspólnie w Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu otworzyliśmy rok akademicki 2019/2020. W uroczystej inauguracji uczestniczyli studenci, przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz władz samorządowych. Gościem specjalnym był Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

 

Uroczystość odbyła się 7 października br. Gospodarzami inauguracji byli:

  • Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, prof. dr hab. Stefan Forlicz,
  • Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, prof. dr hab. Norbert Morciniec,
  • Jego Magnificencja Prorektor ds. Nauki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, prof. dr hab. inż. Jacek Mercik,
  • Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, dr Radosław Kamiński,
  • Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, dr Katarzyna Mizera,
  • Dziekan Wydziału Neofilologii Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, dr Anna Pol.
 

Przemówienia otwierające rok akademicki wygłosili Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu prof. dr hab. Stefan Forlicz oraz Rektor Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu prof. dr hab. Norbert Morciniec. Głos zabrał również Maciej Kolasiński Wiceprezes Zarządu
Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia - Założyciela Grupy Wyższych Szkół Bankowych.


Gościliśmy Prezydenta Wrocławia 

W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział wielu gości specjalnych. Jednym z nich był Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który zapowiedział w swoim przemówieniu dążenie do zacieśnienia współpracy miasta z uczelniami niepublicznymi. 

 

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przemawia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

 

O tym, jak ważnymi uczestnikami życia gospodarczego i społecznego regionu są obie uczelnie, świadczy realizowana od ponad 20 lat intensywna współpraca ze środowiskiem biznesowym i gospodarczym, której wyrazów nie zabrakło podczas uroczystości. 


Złoty medal dla Rektora 

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie Rektorowi Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu prof. dr. hab. Stefanowi Forliczowi Złotego Medalu im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla rzemiosła Polskiego”. Medal stanowi dowód uznania za działalność na rzecz inicjowania i budowania kontaktów środowiska przedsiębiorców i rzemieślników ze światem nauki oraz wieloletnią pracę w zakresie kształcenia wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie ekonomii. Medal przyznany został Rektorowi przez Związek Rzemiosła Polskiego i osobiście wręczony przez Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniewa Ładzińskiego. 
 

Rektor WSB we Wrocławiu prof. dr hab. Stefan Forlicz i Zbigniew Ładziński Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

 

Nominacja do Rady Programowej Centrum Biznesu Rodzinnego

Wręczono również nominację na Przewodniczącego Rady Programowej Centrum Biznesu Rodzinnego, jednostki WSB we Wrocławiu, której celem jest badanie, promocja i pomoc merytoryczna przedsiębiorcom rodzinnym. Nominację na pierwszego przewodniczącego Rady przyjął osobiście Wojciech Wróbel, właściciel Grupy Wróbel, jednej z największych firm motoryzacyjnych w Polsce i Konsul Honorowy Gruzji. Nominację wręczył Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu dr Marek Natalli.
 

Wojciech Wróbel Przewodniczący Rady Programowej Centrum Biznesu Rodzinnego przy WSB we Wrocławiu.

 

Partner Biznesowy Roku 2019 

Uczelnia odznaczyła również tytułem Partnera Biznesowego Roku 2019 firmę Materialise S.A. z którą w roku akademickim 2018/2019 współtworzyła pilotażowy program studiów dualnych dla kierunku studiów inżynieria zarządzania. Materialise S.A. jest członkiem Rady Biznesu dla kierunku inżynieria zarządzania, firma była też gospodarzem i współorganizatorem Forum Przemysłu 4.0 pt. "Druk 3D w fabryce przyszłości – jak przejść od prototypu do seryjnej produkcji?", które odbyło się we wrześniu br.
 

Dr Piotr Banacki, Dyrektor Sprzedaży w Materialise S.A. i dr Radosław Kamiński, Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu.

 

Promocje doktorskie

Podczas inauguracji odbyła się uroczystość promocji doktorskich. Wręczone zostały dyplomy czterem osobom, które w 2019 r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskały stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia nadany przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora uzyskali:

  • dr Katarzyna Kachel za obronę rozprawy pt. "Poziom i struktura składników bilansu gospodarstw domowych w Polsce", której promotorem była dr hab. Agnieszka Dejnaka, prof. WSB we Wrocławiu,
  • dr Magdalena Krawiec za obronę rozprawy pt. "Model funkcjonowania gospodarki kreatywnej w procesie wzrostu gospodarczego", której promotorem był prof. dr hab. Marian Noga,
  • dr Andrzej Pietrasz za obronę rozprawy pt. "Model waluty lokalnej w kontekście relacji pomiędzy bankami spółdzielczymi a sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw", której promotorem był prof. dr hab. Marian Noga,
  • dr Joanna Węgrzyn za obronę rozprawy pt. "Komparatystyka ekonomiczna systemów podatkowych najbardziej innowacyjnych państw świata", której promotorem był prof. dr. hab. Konrad Raczkowski. 

Promocje doktorskie poprowadził prof. dr hab. Jacek Mercik Prorektor ds. Nauki w WSB we Wrocławiu. 

 


 

Promocje doktorskie.

 

Wykład inauguracyjny

Wykład inauguracyjny pt. „Rezydencje arystokratyczne w Sudetach czeskich jako atrakcje turystyczne” oprawiony wystawą autorskich fotografii poprowadził dr hab. Romuald M. Łuczyński, prof. WSB we Wrocławiu, wykładowca na kierunku turystyka i rekreacja. Profesor Romulad M. Łuczyński zajmuje się dziejami Dolnego Śląska, jest członkiem Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego oraz Fundacji Księżnej Daisy w Wałbrzychu, redaktorem naczelnym ogólnopolskiego czasopisma „Sudety. Przyroda. Kultura. Historia”, autorem książek o tematyce dolnośląskiej, organizatorem wystaw dawnej książki, grafiki i ekslibrisów z własnych zbiorów oraz wystaw fotograficznych przedstawiających dolnośląskie rezydencje i sudeckie krajobrazy. 

 

Wykład dr hab. Romualda M. Łuczyńskiego, prof. WSB we Wrocławiu.

 

Powitanie nowych studentów

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego powitaliśmy w społeczności akademickiej studentów I roku Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Reprezentanci studentów złożyli studencką przysięgę i zostali pasowani przez Ich Magnificencje Rektorów. Z tej okazji wykonany został również fragment średniowiecznej pieśni studenckiej "Gaudeamus igitur", który zaśpiewał dla nas chór Cantiamo Tutto pod batutą Sebastiana Sikory.

 

Uroczystość stanowiła również okazję do odznaczenia osób zasłużonych, wyróżnienia naukowców za ich osiągnięcia oraz nagrodzenia najlepszych absolwentów mijającego roku akademickiego. Inaugurację poprowadził dr Jan Świderski Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu.


Relacja fotograficzna dostępna jest w albumie zdjęciowym na profilu uczelni na Facebooku

Czytaj więcej