Platformy do nauki online

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia na studiach wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu odbywają się w modelu mieszanym z przewagą zajęć realizowanych zdalnie. Ciągłość kształcenia zapewniamy dzięki wykorzystaniu trzech platform służących do przeprowadzania zajęć zdalnych oraz e-learningu:


Wsparcie techniczne dla studentów

Prosimy o zgłaszanie problemów technicznych dotyczących działania platform lub problemów z logowaniem na poniższe adresy:

 
Moodle - możliwość zgłaszania błędów z poziomu platformy

Zgłoszenia problemów technicznych lub wysłania zapytań do administratora można dokonać również z poziomu platformy Moodle, wystarczy być zalogowanym. Aby skorzystać z pomocy technicznej po zalogowaniu kliknij w górnym menu "Wsparcie" i wybierz z listy rozwijanej typ zgłoszenia. 

 


 

Zgłoszenia dotyczące kształcenia i spraw studenckich
 
Dyżury Menedżerów kierunków i Prodziekanów

W semestrze zimowym z uwagi na to, że większość zajęć będzie odbywać się online, również kontakt z Menedżerami kierunków oraz Prodziekanami możliwy będzie zdalnie. Menedżerowie kierunków będą prowadzić comiesięczne dyżury, o ich terminach i formie (online lub na uczelni) informować będziemy Extranetem.

Do dyspozycji będą również Prodziekani, do których studenci mogą zwracać się ze sprawami studenckimi oraz zgłaszać wszelkie nieprawidłowości i wątpliwości związane z tokiem studiów. Każdy kierunek studiów objęty jest opieką Prodziekana, który będzie pełnił dyżur dla studentów minimum dwa razy w tygodniu. Dyżury będą odbywać się online oraz na uczelni zgodnie z przedstawionym poniżej podziałem. Terminy dyżurów będą dostępne w Extranecie.

Prodziekani opiekujący się kierunkami studiów 

Czytaj więcej