Mentoring i coaching


Od 2011 r. Biuro Karier prowadzi rozwojowy program mentoringowy dla swoich Studentów i Absolwentów, a w roku akademickim 2017/2018 program został poszerzony o coaching.

W tym roku realizujemy 4 rodzaje form współpracy:

  •         Mentoring ogólny                                       
  •        Mentoring naukowy   
  •        Coaching ogólny
  •        Coaching kariery

Rekrutacja studentów i absolwentów do edycji 2018/2019 ruszyła!

>>> Na zgłoszenia czekamy do 21.11.2018 r. poprzez formularz<<<

Profile tegorocznych mentorów i coachów:
Mentor to ekspert w danej dziedzinie, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Coach dąży do poznania przez klienta swojego potencjału, własnych zasobów i możliwości.

L.p. Imię  Nazwisko Mentoring ogólny Mantoring naukowy Coaching Coaching kariery
1 Maciej Baraniecki x x x  
2 Joanna Białecka x      
3 Justyna Cajzner x   x  
4 Ewelina Chmura x   x x
5 Kamil Dudek x   x x
6 Przemysław Dziemieszkiewicz x      
7 Katarzyna Jurkowska     x x
8 Ada Kopczyńska-Wójtowicz     x x
9 Ewa Maleszka-Pabian x   x x
10 Magdalena  Malik x   x x
11 Maciej Mazur x   x x
12 Anna Płoska x   x x
13 Magdalena Sobiak x   x x
14 Grzegorz Stasiak x      
15 Anna Talaga     x x
16 Przemek Wydra x x x x
17 Agata Żelazna (wcześniej Wołosz)     x x

 

Kontakt do koordynatora programu:                                                                      Agnieszka Pijaczyńska
agnieszka.pijaczynska@wsb.wroclaw.pl
tel. 71 376 23 03

Jesteśmy już na Facebooku!

Mentoring ogólny

 

09-11-2018