Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

 

Koło Naukowe Prawa WSB we Wrocławiu zaprasza na konferencję połączoną z warsztatami dotyczącą tematyki mediacji w postępowaniu administracyjnym i sądowym. 14 grudnia w budynku uczelni będziesz mógł spotkać się z przedstawicielami świata nauki i praktykami zajmujący się mediacjami, którzy zaprezentują poglądy naukowe w tym zakresie, tendencje, wyzwania jak również problemy praktyczne.
 

NA KONFERENCJI:

  • Wymienisz poglądy, wyniki badań i doświadczenia związane z tematyką mediacji, z doktorantami i studentami.
  • Weźmiesz udział w warsztatach i poznasz techniki mediacji pod okiem znakomitych trenerów.
     

Konferencja jest bezpłatna, a każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji.

  • TERMIN: 14 grudnia 2018r., godz. 10:30
  • MIEJSCE: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, s. 115A
  • ZAPISY ZAKOŃCZONE!

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ODNOŚNIE ZAPISÓW:

Istnieje możliwość aktywnego uczestnictwa w konferencji i wygłoszenia referatu w ramach panelu naukowo-eksperckiego. Studenci, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN, doktoranci, mediatorzy, praktycy życia gospodarczego – mogą zgłaszać uczestnictwo czynne do 9 grudnia 2018 r. do końca dnia.

Zgłoszenia od wolnych słuchaczy czyli osób, które przyjdą na konferencję aby wysłuchać prelekcji,  przyjmowane są do 13 grudnia 2018 r. do końca dnia.
 

PROGRAM:
Więcej informacji i program wydarzenia znajduje się na stronie konferencji.

Czytaj więcej