Konferencja Kapitał i Instrumenty dla Rozwoju

Miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest partnerem konferencji "Kapitał i Instrumenty dla Rozwoju" objętej Honorowym Patronatem Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów RP. 

Data: 20 września 2018 roku
Miejsce: Aula 110 Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Budynek A (ul. Fabryczna 29-31)

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Konferencji www.kapitaldlarozwoju.com.pl.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Zakres tematyczny
Polski Fundusz Rozwoju, Pracownicze Plany Kapitałowe, Pracownicze Programy Emerytalne, narzędzia dla rozwoju przedsiębiorstw – pracodawcy i przedsiębiorcy jako kluczowi partnerzy w procesie budowania kapitału.

Program Budowy Kapitału jest kluczowym elementem Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
Wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej, spójnie działający Polski Fundusz Rozwoju oraz utworzenie powszechnego systemu dobrowolnych, III filarowych pracowniczych programów emerytalnych w sektorze przedsiębiorstw – tzw. Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) to kolejne istotne kroki zmian systemowych.
Pracodawcy i przedsiębiorcy są istotnymi partnerami w realizacji tych działań strategicznych.

Koniec 2018 roku oraz rok 2019 mogą zapisać się w historii Polski jako czas systemowych zmian w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Zmiany te to m.in. wprowadzenie nowej instytucji Pracowniczych Planów Kapitałowych. Planowana reforma dotyczyć będzie wielu przedsiębiorców oraz zatrudnianych przez nich pracowników. W związku z powyższym, w kontekście funkcjonujących Pracowniczych Programów Emerytalnych, niezwykle ważnym jest upowszechnianie rzetelnych informacji nad potencjalnymi skutkami planowanych zmian, a także właściwe przygotowanie pracodawców do nowych obowiązków. Spotkanie ma służyć także analizom oraz dyskusji nad innowacyjnymi rozwiązaniami finansowymi dla przedsiębiorców. Tematy:

 • Możliwości rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o lokalny i długoterminowy kapitał prywatny;
 • Zmiany w systemie emerytalnym dla pracodawców, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) – porównanie;
 • Instrumenty dla rozwoju biznesu: narzędzia inwestycyjne, systemy motywacyjne.

PRELEGENCI

 • Marek Kowalski – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
 • Beata Staszków – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 • dr Marcin Wojewódka – Założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. K.
 • dr Antoni Kolek – Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.
 • Tomasz Iwaniec – Właściciel Financial Solutions Zagłębie Miedziowe oraz TargiBiznesu.pl
 • Radosław Jodko – Prezes Zarządu RRJ Group
 • Krzysztof Morawski – Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych w Union Investment TFI
 • Tomasz Fronczak – Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU SA
 • Bogusław Szarek – I Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”; Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA
 • dr Sebastian Jakubowski – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Dr hab. Mariusz Czekała, prof. WSB - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

PROGRAM

 • REJESTRACJA (9:00 – 10:00)

10:00-10:10 Otwarcie Konferencji
Beata Staszków – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
Marek Kowalski – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

10:10-10:30 Wystąpienie Patrona Honorowego
Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów RP; Rola pracodawców i przedsiębiorców w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (w trakcie uzgadniania)

10:30-10:45 Wystąpienie Gościa Honorowego
Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.; Strategia współpracy instytucji rozwoju w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju (w trakcie uzgadniania)

10:45 – 12:15 I PANEL: Polski Fundusz Rozwoju, Pracownicze Plany Kapitałowe, Pracownicze Programy Emerytalne – pracodawcy i przedsiębiorcy jako kluczowi partnerzy w procesie budowania kapitału

1. Polski Fundusz Rozwoju S.A.; Praktyczne rozwiązania finansowe i pozafinansowe dla firm, rozwój innowacji, finanse na start i wzrost (w trakcie uzgadniania)
2. dr Marcin Wojewódka – Wojewódka i Wspólnicy Sp. K.; Pracownicze Plany Kapitałowe – III filar – wybrane wyzwania nowego systemu
3. dr Antoni Kolek – Instytut Emerytalny; Spodziewana oferta produktowa podmiotów rynkowych w zakresie PPK
4. KGHM Polska Miedź SA; Doświadczenia z realizacji programu PPE w KGHM Polska Miedź S.A. (w trakcie uzgadniania)

 • PRZERWA (12:15 – 12:30)

12:30 – 13:45  II PANEL: Akademia Finansów Financial Solutions
– Wprowadzenie: Tomasz Iwaniec – Właściciel, Financial Solutions Zagłębie Miedziowe oraz TargiBiznesu.pl
1. Radosław Jodko – Prezes Zarządu RRJ Group; Jak zapewnić efektywność grupowych programów pracowniczych. Budowa i zarządzanie systemami motywacyjnymi w firmach. Propozycja innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorców.
2. Krzysztof Morawski – Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych w Union Investment TFI; Doradztwo inwestycyjne w firmie - koszt czy korzyść?

13:45 – 14:05  Prezentacja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Tomasz Fronczak – Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU SA; Doświadczenia ze współpracy przy realizacjach programów PPE i PPK

 • LUNCH (14:05 – 14:45)

14:45– 16:00 III PANEL: PPK, PPE – konsekwencje zmian w systemie, korzyści dla uczestników, możliwe kierunki działania – panel dyskusyjny

Moderator: dr Antoni Kolek – Instytut Emerytalny; Wprowadzenie: System emerytalny: diagnoza i wyzwania
1. Marek Kowalski – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
2. Przedstawiciel KGHM S.A. (w trakcie uzgadniania)
3. Bogusław Szarek – I Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”; Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA
4. dr Marcin Wojewódka – Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.
5. dr Sebastian Jakubowski – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
6. Tomasz Fronczak – Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU SA
7. Dr hab. Mariusz Czekała, prof. WSB - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 

11-09-2018