Zapraszamy na drugie spotkanie Forum Przemysłu 4.0. Prezentacje i dyskusje podczas spotkania toczyć się będą wokół pytania: „Druk 3D w fabryce przyszłości – jak przejść od prototypu do seryjnej produkcji?”.
 

Organizatorzy i sponsorzy: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | Materialise S.A.
Sponsor wspierający: Velux NM Sp. z o.o.
Partnerzy: Fraunhofer WIS z Drezna | Wrocławski Park Technologiczny | Związek Pracodawców Polska Miedź

Termin: 24.09.2019 r. godz. 9:00
Miejsce: Materialise S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Belgijska 1, 55 – 040 Kobierzyce

Zapisy na wydarzenie zastały zamknięte.


Agenda Forum Przemysłu 4.0
 

9.00 - 9.30 | Rejestracja uczestników i poranna kawa 

9.30 – 9.40 | Przywitanie uczestników Forum 

  • dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin – Menedżer kierunku inżynieria zarządzania, koordynator Forum Przemysłu 4.0
  • Piotr Adamczewski – Dyrektor Zarządzający Materialise S.A.

Sesja I
9.40 – 10.00 | Czwarta rewolucja przemysłowa a kultura organizacyjna. Sharing economy | Prof. zw. dr hab. Marian Noga, WSB we Wrocławiu

10.00 – 10.20 | Technologie przemysłu 4.0: Internet Rzeczy | Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Dejnaka, WSB we Wrocławiu 

10.20 – 10.40 | Sesja pytań - moderowana dyskusja uczestników Forum

Sesja II
10.40 – 11.00 | Modelowanie kaskadowe dla problemów biznesowych | Prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek, WSB we Wrocławiu

11.00 – 11.20 | Pragmatyczne ujęcie koncepcji „Industry 4.0” | Prof. dr hab. Andrzej Bujak, WSB we Wrocławiu

11.20– 11.40 | Sesja pytań - moderowana dyskusja uczestników Forum

11.40 – 12.00 | Przerwa kawowa

Sesja III
12.00 – 12.20 | System AGV Lean Cart - 4.0 powody zadowolenia Klienta | Tomasz Pieciuń, Lean-Tech Sp. z o.o.   

12.20 – 12.40 | Przykłady wdrożeń z wykorzystaniem technologii 3D | Radosław Tkacz, Paweł Krawiecki, Velux

12:40– 13:00 | Prototypowanie w wirtualnej rzeczywistości | Mateusz Tokarski, Giant Lazer

13:00 – 13.20 | Sesja pytań - moderowana dyskusja uczestników Forum

13.20 – 14.00 | Przerwa na lunch

Sesja IV
14.00 – 14.20 | Uprzemysłowienie druku 3D – wybrane aspekty opłacalności produkcji seryjnej w technologii addytywnej | dr Piotr Banacki,  Sales Director, Materialise S.A.

14:20 – 14.40 | Sesja pytań - moderowana dyskusja uczestników Forum

14.40 – 15:50 | Networking | Zwiedzanie fabryki druku 3D

15:50  - 16.00 | Zakończenie spotkania

  • Piotr Adamczewski – Dyrektor Zarządzający Materialise S.A.
  • dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin – Menedżer kierunku inżynieria zarządzania, koordynator Forum Przemysłu 4.0

Dojazd na miejsce spotkania - Materialise S.A.

Ze względu na brak oznaczenia (ul. Belgijska 1 w Bielanach Wrocławskich) w niektórych mapach nawigacji, poniżej przedstawiamy wskazówki dojazdu do Materialise S.A.

 

Adres: ul. Belgijska 1 - Bielany Wroclawskie, 55-040 Kobierzyce, Poland
GPS: 51°02'10.0"N 16°56'26.4"E

 

Jadąc obwodnicą autostradową Wrocławia kierujemy się na południe A8. Mijamy węzeł Wrocław Południe kierując się w stronę miejscowości Kudowa Zdrój – droga S8. Na zjeździe z drogi S8 na Kobierzyce, tuż za węzłem Wrocław Południe, zjeżdżamy z drogi S8 i kierujemy się drogą 35 w stronę Wrocławia. Następnie kierujemy się na ulicę Logistyczną w Bielanach Wrocławskich. Jedziemy ulicą Logistyczną do końca. Tuż za Amazon Fulfillmen WROC2 skręcamy w prawo w ulicę Belgijską, której nie ma na mapie. Jest to ulica wybrukowana. Jedziemy ulicą Belgijską do końca do Materialise S.A.


Uczestnicy
Adresatami Forum Przemysłu 4.0 są przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora MŚP, założyciele start-upów, a także przedstawiciele świata nauki i studenci. Problematyka Forum powinna też zainteresować samorządowców i przedstawicieli jednostek otoczenia biznesu. 


Idea Forum
Przemysł 4.0 (przemysłowy internet rzeczy) rodzi zarówno w wymiarze makro, jak i mikro szereg konsekwencji ekonomicznych i społecznych o charakterze nie tylko pozytywnym. 


Wykorzystywanie pozytywów i minimalizowanie negatywnych konsekwencji wymaga odpowiedniego przygotowania obecnych i przyszłych menedżerów i pracowników do pracy w przyszłym, słabo jeszcze rozpoznanym otoczeniu produkcyjnym i biznesowym. 

Poziom wiedzy o istocie trwającej rewolucji technologicznej i jej konsekwencjach jest w Polsce niski a samo zjawisko traktowane jest jako odległa przyszłość, bądź wręcz jako wizja futurystyczna. W wielu krajach, głównie w Niemczech, czwarta rewolucja przemysłowa traktowana jest jako trwający już proces, z którym trzeba się oswoić i wykorzystać. 

Spośród wielu możliwości promowania wiedzy o tych trendach i ich konsekwencjach, które są przystępne dla mniej zorientowanych a równocześnie interesujące dla specjalistów, są różne formy prezentacji i dyskusji wokół najistotniejszych problemów. 


Forum Przemysłu 4.0.
Proponujemy więc powołanie Forum Przemysłu 4.0. Forum jest pomyślane jako rodzaj konwersatorium - cykl regularnych spotkań zainicjowanych przez WSB we Wrocławiu poświęconych głównym problemom i wyzwaniom społecznym i biznesowym związanym z rewolucją przemysłową czwartej generacji. 


Forum jest inicjatywą WSB we Wrocławiu, a partnerami są: Fraunhofer WIS z Drezna, Wrocławski Park Technologiczny, Związek Pracodawców Polska Miedź, Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Forum będzie bazować na wiedzy, poglądach i koncepcjach praktyków i naukowców - wybitnych specjalistów świata digitalnego - członkach Loży Ekspertów oraz zaproszonych gości z kraju i ze świata. Spotkania będą miały charakter wykładów otwartych, dyskusji panelowych, debat i warsztatów a w dalszej kolejności „giełdy pomysłów”. 


Koordynator Forum Przemysłu 4.0
dr inż. Agnieszka Pawlak-Wolanin Menedżer kierunku studiów inżynieria zarządzania, e-mail: agnieszka.pawlak-wolanin@wsb.wroclaw.pl 

 

Kontakt dla prelegentów 
Tomasz Bąkowski, e-mail: tomasz.bakowski@wsb.wroclaw.pl

 

Kontakt w sprawie zapisów na wydarzenie

Barbara Sobaczk, e-mail: barbara.sobczak@wsb.wroclaw.pl

 

Organizatorzy i sponsorzy
Sponsor wspierający
Partnerzy
Czytaj więcej