Miniony rok był wyzwaniem dla wielu nauczycieli. Nauczanie zdalne weszło w życie z dnia na dzień, co oznaczało, że w krótkim czasie trzeba było dostosować się nie tylko do nowej rzeczywistości, ale i narzędzi. Dlatego w czasie trzeciej #DebatyWSB spróbujemy odpowiedzieć sobie na szereg pytań związanych z jakością kształcenia na odległość oraz zastanowimy się nad tym, co nauczyciele zabiorą ze sobą do klas ze świata online. 

  

W czasie spotkania eksperci porozmawiają o: 

- największych wyzwaniach zdalnego nauczania,
- potencjale, który niesie technologia,
- potrzebach uczniów i potrzebach nauczycieli,
- dobrych praktykach w procesie zdalnego nauczania, które można przenieść do sal lekcyjnych.
  

Kiedy: 20 maja (czwartek), godz. 16.00 

Transmisja: fanpage WSB oraz YouTube.

Czas trwania debaty: 60 minut + 30 minut sesji Q&A

 

Prelegenci:
dr Mirosław Zientarski – metodyk e-learningu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania,
dr Joanna Minta, prof. DSW – pedagog, dziekan Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
Zyta Czechowska – Nauczycielka Roku 2019, terapeutka i nauczycielka w szkole specjalnej,
dr Dominika Wiśniewska – promotorka edukacji z wykorzystaniem technologii, Fundacja PFR,
Dawid Łasiński – Pan Belfer, nauczyciel chemii, youtuber.  

Moderator: dr Maciej Kawecki – ekspert z zakresu nowych technologii, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Współorganizatorzy: Wyższe Szkoły Bankowe

Partnerzy debaty: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Fundacja PFR, Centralny Dom Technologii 

Patron medialny: WP Tech 

  

Nie chcesz przegapić wydarzenia? Dołącz do niego na Facebooku, aby otrzymać przypomnienie:
 

DOŁĄCZ

Czytaj więcej