Zapraszamy na pierwsze spotkanie Forum Przemysłu 4.0. Prezentacje i dyskusje podczas spotkania toczyć się będą wokół pytania: „Czy twoja firma przetrwa czwartą rewolucję przemysłową?”.

Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Partnerzy: Fraunhofer WIS z Drezna, Wrocławski Park Technologiczny, Związek Pracodawców Polska Miedź, Dolnośląski Fundusz Rozwoju

 

Spotkanie Forum Przemysłu 4.0. pt. „Czy twoja firma przetrwa czwartą rewolucję przemysłową?”
Termin: 23.05.2019 r. godz. 10:00-13:00
Miejsce: Wrocławski Park Technologiczny, Budynek Alfa, ul. Klecińska 123, parking od ulicy Austriackiej
 


Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez formularz zapisu online.


Program


9:15 - 10:00 | Rejestracja i powitalna kawa
10:00 - 10:05 | Przywitanie uczestników Forum - dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB we Wrocławiu | Tomasz Bąkowski
10:05 - 10:20 | Przemysł 4.0 w gospodarce niemieckiej - prof. dr hab. Bogdan Frączyk, TU Lipsk

10:20 - 10:35 | Czy polskie firmy są gotowe na czwartą rewolucję przemysłową? - Paweł Stefański, Prezes Zarządu Balluff
10:35 - 10:40 | Wprowadzenie do wystąpień i studium przypadku - Tomasz Bąkowski, WSB we Wrocławiu

10:40 - 11:40 | Jak firmy dostosowują się aby przetrwać 4 rewolucję gospodarczą? - wystąpienia i studia przypadków:

  • Bartłomiej Postek - CEO Funmedia
  • Piotr Adamczewski - Dyrektor Zarządzający Materialise S.A.
  • Jakub Korczyński - CEO, Co-Founder Giant Lazer LTD

11:40 - 11:45 | Podsumowanie wystąpień - Tomasz Bąkowski, WSB we Wrocławiu
11:45 - 12:15 | Przerwa kawowa

12:15 - 12:45 | Moderowana dyskusja uczestników Forum oraz praca warsztatowa z prelegentami i ekspertami - Tomasz Bąkowski, WSB we Wrocławiu
12:45 - 12:55 | Podsumowanie dyskusji i prac warsztatowych - Tomasz Bąkowski, WSB we Wrocławiu
12:55 - 13:00 | Zakończenie spotkania - dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB we Wrocławiu
 

Stoiska demonstracyjne
 
  • Giant Lazer Sp. z o.o – Stoisko Wirtualnej Rzeczywistości
  • Mercedes Wróbel – Mercedes GLE Nowej Generacji

 Uczestnicy
Adresatami Forum Przemysłu 4.0 są przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora MŚP, założyciele start-upów, a także przedstawiciele świata nauki i studenci. Problematyka Forum powinna też zainteresować samorządowców i przedstawicieli jednostek otoczenia biznesu. 


Idea Forum
Przemysł 4.0 (przemysłowy internet rzeczy) rodzi zarówno w wymiarze makro, jak i mikro szereg konsekwencji ekonomicznych i społecznych o charakterze nie tylko pozytywnym. 

Wykorzystywanie pozytywów i minimalizowanie negatywnych konsekwencji wymaga odpowiedniego przygotowania obecnych i przyszłych menedżerów i pracowników do pracy w przyszłym, słabo jeszcze rozpoznanym otoczeniu produkcyjnym i biznesowym. 

Poziom wiedzy o istocie trwającej rewolucji technologicznej i jej konsekwencjach jest w Polsce niski a samo zjawisko traktowane jest jako odległa przyszłość, bądź wręcz jako wizja futurystyczna. W wielu krajach, głównie w Niemczech, czwarta rewolucja przemysłowa traktowana jest jako trwający już proces, z którym trzeba się oswoić i wykorzystać. 

Spośród wielu możliwości promowania wiedzy o tych trendach i ich konsekwencjach, które są przystępne dla mniej zorientowanych a równocześnie interesujące dla specjalistów, są różne formy prezentacji i dyskusji wokół najistotniejszych problemów. 

Forum Przemysłu 4.0.
Proponujemy więc powołanie Forum Przemysłu 4.0. Forum jest pomyślane jako rodzaj konwersatorium - cykl regularnych spotkań zainicjowanych przez WSB we Wrocławiu poświęconych głównym problemom i wyzwaniom społecznym i biznesowym związanym z rewolucją przemysłową czwartej generacji. 

Forum jest inicjatywą WSB we Wrocławiu, a partnerami są: Fraunhofer WIS z Drezna, Wrocławski Park Technologiczny, Związek Pracodawców Polska Miedź, Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Forum będzie bazować na wiedzy, poglądach i koncepcjach praktyków i naukowców - wybitnych specjalistów świata digitalnego - członkach Loży Ekspertów oraz zaproszonych gości z kraju i ze świata. Spotkania będą miały charakter wykładów otwartych, dyskusji panelowych, debat i warsztatów a w dalszej kolejności „giełdy pomysłów”. 

Kontakt w sprawie Forum Przemysłu 4.0. 
Tomasz Bąkowski, e-mail: tomasz.bakowski@wsb.wroclaw.pl

 

Kontakt w sprawie zapisów na wydarzenie:

Barbara Sobaczk, e-mail: barbara.sobczak@wsb.wroclaw.pl

Czytaj więcej