Baza na Marsie - jak dzięki grze wspierać potencjał pracowników

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i Octigo sp. z o.o. - partner merytoryczny studiów podyplomowych (m.in. Zarządzanie Projektem Informatycznym, Six Sigma - Optymalizacja Procesów) - zapraszają na nieodpłatny warsztat Baza na Marsie.

O warsztacie:

Agencja kosmiczna postanowiła wybudować na Marsie pierwszą bazę kosmiczną. baza.jpegPrzedsięwzięcie to realizowane będzie za pomocą szeregu projektów. Wyzwanie polega na tym, że pierwszy projekt ze względu na presję rządu realizowany jest ad hoc, bez planu. Dopiero przy drugim agencja kosmiczna opracowała poprawny plan. Zespół ma ten sposób szansę doświadczyć korzyści z poprawnego zarządzania zadaniami.

Warsztat w bardzo obrazowany sposób demonstruje wartość planowania w projektach. Jednocześnie ilustruje, jak można zastosować nowoczesne techniki szkoleniowe nie tylko po to, aby przekazać wiedzę, ale również błyskawicznie rozwinąć umiejętności i zmotywować uczestników do właściwego działania.

Korzyści dla uczestników:

  • Doświadczenie wartości planowania.
  • Wzrost motywacji do profesjonalnego planowania i zarządzania projektem.
  • Poznanie zasad planowania i kontroli realizacji.

Na warsztat zapraszamy m.in. decydentów w obszarze HR, który poszukują innowacyjnych i efektywnych metod szkoleniowych oraz gier w edukacji.

Zobacz film z bazy na Marsie na PMI w Łodzi

Termin: 15 kwietnia 2014 r., wtorek; godz. 17.00-19.oo

Miejsce: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, bud. B s. 301

Zapisy zakończone ze względu na brak miejsc.

Kontakt do organizatora: Ewa Hełpa, ewa.helpa@wsb.wroclaw.pl

O Partnerze:

logo_octigo_0.jpgOctigo sp. z o.o. specjalizuje się w tworzeniu i prowadzeniu nowoczesnych szkoleń wzbogaconych o gry szkoleniowe i symulacje. Uważamy, że człowiek oczekuje od szkolenia interesującego i angażującego kontaktu z trenerem i grupą innych ludzi. Co daje mu szansę sprawdzenia i nauczenia się w praktyce wiedzy, którą zdobywa. Treści podawcze powinny być dostarczone w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystać czas szkolenia. Dlatego dostarczamy wiedzę również w formie interaktywnych narzędzi, gier, symulacji i darmowych podręczników. Staramy się dostarczać najlepsze w swojej klasie produkty. Nasze szkolenia były wielokrotnie nagradzane przez Project Management Institute w USA oraz w Polsce: PMI Award 2007, 2009, 2010, 2013 oraz PMI Poland Chapter 2010 Product Award.

10-03-2014