Analiza rynku związana z postępowaniem  ofertowym, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na wdrożenie systemu obsługi toku studiów

 

Szanowni Państwo,
W związku z planowanym uruchomieniem przez Zamawiającego tj. Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności  zmierzającego do wyłonienia Wykonawcy na wdrożenie systemu obsługi toku studiów, zapraszamy do Analizy rynku.

Analiza rynku ma na celu uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu postępowania ofertowego,  określenia warunków umowy, ewentualnie doradztwo w ww. zakresie itp.

 

Termin zgłaszania się Wykonawców do udziału w Analizie upływa 14.02.2019 r.

Termin zgłaszania uwag do dokumentacji upływa 24.02.2019 r.

 

Poniżej dokumentacja Analizy rynku:

 

Czytaj więcej