Stowarzyszenie Absolwentów

O Stowarzyszeniu Absolwentów

Stanisław Kośnik
prezes Stowarzyszenia Absolwentów WSB we Wrocławiu
Zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia Absolwentów WSB we Wrocławiu to wspaniała możliwość podtrzymania relacji, któr...

Od roku akademickiego 1999/2000 przy WSB we Wrocławiu działa Stowarzyszenie Absolwentów. Jego celem jest zapewnienie warunków do koleżeńskiej i biznesowej integracji Absolwentów, ich dalszego rozwoju zawodowego oraz utrzymywania trwałych więzi z Uczelnią.

Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów WSB we Wrocławiu zyskują:

  • wsparcie Biura Karier,
  • możliwość udziału w specjalnie dla członków Stowarzyszenia organizowanych wykładach, szkoleniach, spotkaniach towarzyskich,
  • kontakt z pracownikami merytorycznymi Uczelni,
  • Inkubator Integracji,
  • pełną informację o rozwoju i ofercie Uczelni,
  • koleżeńskie i biznesowe kontakty z innymi absolwentami WSB we Wrocławiu.

Aktualności i więcej informacji na stronie Stowarzyszenia: stowarzyszenie.wsb.wroclaw.pl

Kontakt:

Stanisław Kośnik - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów
bud. A
tel. 71 376 23 77
e-mail: stowarzyszenie@wsb.wroclaw.pl
Facebook: www.facebook.com/absolwenciwsbwroclaw