Oferta edukacyjna dla absolwenta

Absolwenci Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu mogą liczyć na wsparcie Uczelni w dalszym rozwoju naukowym oraz zawodowym. Uczelnia proponuje bogatą ofertą edukacyjną oraz preferencyjne warunkami finansowania kształcenia.

Uczelnia oferuje absolwentom m.in:

Uwierzytelnienie dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą

Przewidziana polskim prawem procedura potwierdzania ważności dyplomów ukończenia studiów została ustalona na potrzeby obrotu z zagranicą. Jest ona określona w art. 191 b Prawa o szkolnictwie wyższym. Szczegóły tego postępowania dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.