Biblioteka

Studenci i absolwenci WSB we Wrocławiu mogą korzystać z największej* na Dolnym Śląsku uczelnianiej biblioteki (* wśród uczelni niepublicznych magisterskich, na podstawie rankingu Perspektyw w 2010 r., kat. zbiory drukowane), która powstała już w 1998 r.

Jesteśmy jedną z niewielu niepublicznych szkół wyższych w Polsce, która posiada własną, nowoczesną bibliotekę z księgozbiorem liczącym blisko 97 500 pozycji oraz 120 tytułów specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych. Na półkach naszej biblioteki znajdziesz najnowszą literaturę o tematyce ekonomicznej i finansowej. Nasze zbiory powiększają się systematycznie dzięki zakupom własnym, wymianie oraz darom.

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu „pod lupą”:

 • Nasza biblioteka jest otwarta dla wszystkich. Czytelnicy „z zewnątrz” mogą korzystać ze zbiorów na miejscu.
 • Istnieje możliwość rezerwacji lub zamówienia potrzebnych tytułów przez Internet.
 • W wypożyczalni udostępniane są podręczniki akademickie.
 • Czytelnicy mają możliwość sprawdzania stanu konta bibliotecznego online (w tym, m.in.: historia czytelnika wg schematu daty wypożyczeń, zamawiane pozycje, rezerwacja, prolongaty).
 • Na miejscu można korzystać z nowoczesnej i wygodnej czytelni wyposażonej w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
 • Biblioteka umożliwia studentom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek poprzez system wypożyczania międzybibliotecznego.
 

Księgozbiór Biblioteki
Księgozbiór Biblioteki WSB we Wrocławiu odzwierciedla profil biznesowy naszej Uczelni i obejmuje przede wszystkim dzieła związane z kierunkami dydaktycznymi wykładanymi na naszej Uczelni. 
Czytelnicy mają dostęp do specjalistycznej literatury z takich dziedzin, jak:

 • bankowość,
 • finanse,
 • rachunkowość,
 • ekonomia,
 • prawo,
 • marketing,
 • zarządzanie,
 • turystyka i rekreacja,
 • europeistyka i finanse międzynarodowe,
 • system podatkowy,
 • informatyka.

Zasoby online
Biblioteka WSB stawia na nowoczesność, dlatego czytelnicy mogą korzystać z bogatych e-zbiorów, w tym z baz abstraktowych, czasopism pełnotekstowych, czasopism naukowych typu Open Access, np. Directory of Open Access Journals oraz zasobów, np. Polskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wybrane źródła elektroniczne dostępne w bibliotece:

 • Serwis INFOR LEX: Polskie Prawo Gospodarcze - zapewnia dostęp do codziennie aktualizowanej bazy informacji dotyczących szeroko pojętego prawa gospodarczego. Serwis  zawiera 34 pełnotekstowe wersje czasopism fachowych winfor.gif wersji onine (m.in. Gazetę Prawną, Personel i Zarządzanie, Monitor Księgowego, Prawo Przedsiębiorcy i in.) oraz zbiór aktów prawnych, orzecznictwo i interpretacje.
 • System informacji prawnej LEGALIS – zawierający akty prawne z Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i dzienników urzędowych, orzecznictwo sądów, wyjaśnienia urzędowe, wzory pism oraz 16 2005logo_forward_0.jpgdedykowanych modułów komentarzowych, stanowiących wykładnię podstawowych dziedzin prawa (Wydawnictwo C.H. BECK).
 • EBSCO: 11 baz danych w ramach projektu eIFL-EBSCO, w tym:
  Academic Search Complete – interdyscyplinarna baza pełnotekstowa, obejmująca około 7000 czasopism pełnotekstowych, w tym ok. 5.800 czasopism recenzowanych naukowo oraz cytowania i abstrakty z ok. 10.300 czasopism. Baza zawiera czasopisma dotyczące nauk społecznych, humanistycznych, księgowości, podatków, prawa, nauk medycznych, ebsco.jpgbiomedycznych, rolnictwa, nauk ścisłych, technicznych, informatyki i wielu innych dziedzin. Ponadto baza obejmuje m.in. ponad 580 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk społecznych indeksowanych w ISI Social Sciences Citation Index.
 • Business Source Complete – najbardziej obszerna baza pełnotekstowa w dziedzinie nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ok. 29.000 publikacji, w tym 3.350 czasopism oraz  ok. 1.000 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin, ponad 21.300 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, dane finansowe, materiały konferencyjne, studia przypadków. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 17.600 profili przedsiębiorstw, ponad 40.000 profili najczęściej cytowanych w bazie autorów, ok. 5.000 wywiadów z analitykami ekonomicznymi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 2.900 analiz ekonomicznych typu SWOT.
 • Katalog zbiorów (biblioteczna baza danych Prolib).

 

Zobacz zasoby biblioteki.

Kontakt do Biblioteki WSB we Wrocławiu.