Otrzymaj dostęp do bezpłatnego webinaru


Administratorami danych osobowych są: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 238a, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31 (dalej zwane łącznie WSB).
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.pl
Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

Webinar jest bezpłatny, aby wziąć w nim udział, należy wypełnić formularz.

Jak motywować uczniów do nauki?

Maciej BŁASZAK

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD, Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Stypendium Tempus, Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Prowadzi szkolenia dla biznesu, związków zawodowych, samorządu i nauczycieli. Konsultant i trener z doświadczeniem biznesowym. Pomaga rozwiązywać złożone problemy zarządcze wynikające ze zmian organizacyjnych w firmie. Od ponad 15 lat prowadzi warsztaty z obszaru psychologii biznesu i umiejętności menedżerskich. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu negocjacji, skutecznej komunikacji, brainfitness i podejmowania decyzji.

Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Autor i współautor pięciu monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów.